Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-23 PREDSJEDNIK PARLAMENTA IVAN BRAJOVIĆ PREKRŠIO ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE
Nije prijavio pomoćnu zgradu
Brajović Nije prijavio pomoćnu zgradu Predsjednik Skupštine Ivan Brajović prijavio je da su se on i njegova supruga zadužili na iznos od 109.000 eura Brajović nije odgovarao na pitanja „Dana“ u vezi sa imovinom koja nije navedena u njegovim imovinskim kartonima
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re i li­der par­ti­je So­ci­jal­de­mo­kra­te (SD) Ivan Bra­jo­vić u Da­ni­lov­gra­du po­sje­du­je ze­mlji­šte od 72 me­tra kva­drat­na, ka­te­go­ri­sa­no kao dvo­ri­šte, i po­moć­nu zgra­du od 12 kva­dra­ta, ko­ji se ne na­vo­de u nje­go­vim imo­vin­skim kar­to­ni­ma. Pre­ma ka­ta­star­skim po­da­ci­ma, u ko­je je „Dan“ imao uvid, dvo­ri­šte i po­moć­ni obje­kat na­la­ze se u li­stu ne­po­kret­no­sti (LN) 24 u ka­ta­star­skoj op­šti­ni (KO) Da­ni­lov­grad.
U istom li­stu ne­po­kre­no­sti upi­sa­na je po­ro­dič­na ku­ća, ko­ju je Bra­jo­vić pri­ja­vio Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK). Ra­di se o objek­tu osno­ve 141 kva­drat, sa dva stam­be­na pro­sto­ra od po 122 me­tra kva­drat­na. Kao osnov sti­ca­nja u ka­ta­stru se na­vo­di na­sle­đe.
Bra­jo­vić je ne­dav­no pri­ja­vio ASK pro­mje­nu u iz­no­su ve­ćem od 5.000 eura, što je oba­ve­za pro­pi­sa­na Za­ko­nom o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je. Pred­sjed­nik par­la­men­ta pri­ja­vio je da su se on i nje­go­va su­pru­ga Dra­ga­na kre­dit­no za­du­ži­li 109.000 eura. Na Bra­jo­vi­ća se vo­di dug od 85.000, a na nje­go­vu su­pru­gu od 24.000 eura.
Zbog na­sta­log du­ga, ban­ka je upi­sa­la hi­po­te­ku na Bra­jo­vi­ćev stan u Pod­go­ri­ci od 95 kva­dra­ta. Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, dug je upi­san 6. no­vem­bra pro­šle go­di­ne. Po­vje­ri­lac je Cr­no­gor­ska ko­mer­ci­jal­na ban­ka (CKB). Kao ko­ri­sni­ci su upi­sa­ni Ivan i Dra­ga­na Bra­jo­vić, na dug od 85.000 eura. Rok ot­pla­te du­ga je 144 mje­se­ca, uz upi­sa­nu za­bra­nu otu­đe­nja i op­te­re­će­nja, te iz­da­va­nja u za­kup bez sa­gla­sno­sti ban­ke kao po­vje­ri­o­ca.
U nje­go­vom imo­vin­skom kar­to­nu se na­vo­di da je dug od 85.000 eura na­stao 2. no­vem­bra pro­šle go­di­ne. Ra­di se o hi­po­te­kar­nom kre­di­tu, za či­ju ot­pla­tu Bra­jo­vić mje­seč­no iz­dva­ja 773 eura. Nje­go­va su­pru­ga Dra­ga­na za­du­ži­la se 1. ok­to­bra. Na­ve­de­no je da se ra­di o po­tro­šač­kom kre­di­tu od 24.000, za ko­ji mje­seč­na ra­ta iz­no­si 472 eura.
Bra­jo­vi­ću je pla­ta po stu­pa­nju na funk­ci­ju, u de­cem­bru 2016. go­di­ne, iz­no­si­la 2.687 eura. U me­đu­vre­me­nu je sma­nje­na na oko 1.800 eura. Nje­go­va su­pru­ga ra­di u Aero­dro­mi­ma Cr­ne Go­re, gdje mje­seč­no za­ra­đu­je 903 eura.
Po­red ku­će, dvo­ri­šta i po­moć­nog objek­ta u Da­ni­lov­gra­du, te sta­na od 95 kva­dra­ta u Pod­go­ri­ci ko­ji je op­te­re­ćen po­sled­njim za­du­že­njem, Bra­jo­vić ima i stan od 32 me­tra kva­drat­na ko­ji je ku­pio, a ko­ji se na­la­zi u Ko­to­ru.
Bra­jo­vić je ASK pri­ja­vio da po­sje­du­je i ze­mlji­šte, ka­te­go­ri­sa­no kao li­va­da, od 10.731 m2, ko­je je do­bio u na­sled­stvo, te šu­mu od 40 kva­dra­ta, ko­ju je ku­pio.
Ra­ni­je je pri­ja­vio da je bio za­du­žen na iz­nos od 60.000 eura. Bra­jo­vić ni­je dao sa­gla­nost ASK da kon­tro­li­še nje­go­ve ban­kar­ske ra­ču­ne.
Bra­jo­vić ni­je od­go­va­rao na pi­ta­nja „Da­na“ u ve­zi sa imo­vi­nom ko­ja ni­je na­ve­de­na u nje­go­vim imo­vin­skim kar­to­ni­ma. Pi­ta­nja smo upu­ti­li na nje­gov mejl u Skup­šti­ni 17. ja­nu­a­ra i mejl PR slu­žbe par­la­men­ta. On ju­če ni­je od­go­va­rao ni na po­ru­ke no­vi­na­ra „Da­na“. Bra­jo­vi­ća smo pi­ta­li da li je Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je pri­ja­vio ze­mlji­šte, ka­te­go­ri­sa­no kao dvo­ri­šte od 72 m2, i po­moć­nu zgra­du od 12m2, ko­je, pre­ma ka­ta­star­skim po­da­ci­ma, po­sje­du­je u Da­ni­lov­gra­du. On ni­je ka­zao za­što se ti po­da­ci ne na­vo­de u imo­vin­skim kar­to­ni­ma ko­je je pod­no­sio, ni­ti da li je ASK pred­u­zi­ma­la od­go­va­ra­ju­će po­stup­ke pre­ma nje­mu i ka­kav je re­zul­tat tih po­stu­pa­ka.
Na pi­ta­nja o imo­vi­ni i po­stup­ci­ma pred­u­ze­tim u ci­lju kon­tro­le imo­vin­skih kar­to­na Bra­jo­vi­ća, ni­je­su od­go­vo­ri­li ni iz Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je. Iz ASK ni­je­smo do­bi­li od­go­vo­re na pi­ta­nja da li je ASK kon­tro­li­sa­la imo­vin­ske kar­to­ne pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta, te da li je tom pri­li­kom utvr­di­la da je Bra­jo­vić pri­ja­vio svu svo­ju imo­vi­nu. Iz ASK ni­je­su ka­za­li za­što se, u slu­ča­ju da je Bra­jo­vić pri­ja­vio dvo­ri­šte i po­moć­nu zgra­du, ta imo­vi­na ne na­vo­di u imo­vin­skim kar­to­ni­ma ob­ja­vlje­nim na saj­tu ASK.
A.O.


Ka­zna do 2.000 eura

U čla­nu 23 Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­ru­ci­je na­vo­di se da je jav­ni funk­ci­o­ner du­žan da u iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni na­ve­de tač­ne i pot­pu­ne po­dat­ke. Čla­nom 24 pro­pi­sa­no je ko­ji se po­da­ci pri­ja­vlju­ju, me­đu ko­ji­ma je na­ve­de­no i pra­vo svo­ji­ne na ne­po­kret­nim stva­ri­ma. Pre­ma ovom za­ko­nu, jav­ni funk­ci­o­ner će se ka­zni­ti od 500 do 2.000 eura za ne­pri­ja­vlji­va­nje tač­nih i pot­pu­nih po­da­ta­ka o imo­vi­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"