Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-22 NAMETI VLADE ĆE NEGATIVNO UTICATI NA JEDNU OD NAJVAŽNIJIH PRIVREDNIH GRANA
Povećanje PDV-a osiromašiće poljoprivrednike
Ilustracija Povećanje PDV-a osiromašiće poljoprivrednike Neminovno je da će troškovi proizvodnje, kao i krajnjih proizvoda, zbog povećanja PDV-a biti skuplji. Veći troškovi goriva doprinijeće većim cijenama sijena, transporta, stočne hrane, kazao je Maraš
Mo­guć­no­sti za raz­voj po­ljo­pri­vre­de su ogra­ni­če­ne, pa će po­ve­ća­nje po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost (PDV) još vi­še osi­ro­ma­ši­ti po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­đa­če i sma­nji­ti nji­ho­vu kon­ku­rent­nost, oci­je­ni­li su sa­go­vor­ni­ci „Da­na”. Oni su na­ve­li i da de­sta­bi­li­zo­va­ne kli­mat­ske pro­mje­ne ima­ju zna­čaj­ne ne­ga­tiv­ne so­ci­o­e­ko­nom­ske po­sle­di­ce po po­ljo­pri­vre­du.
Autor pr­vog saj­ta na­mi­je­nje­nog po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma u Cr­noj Go­ri Mar­ko Ma­raš sma­tra da je ne­mi­nov­no da ra­zni fak­to­ri uti­ču na po­ljo­pri­vred­nu pro­iz­vod­nju, i da se ve­li­ki broj njih ne mo­že kon­tro­li­sa­ti, ali da se pre­ven­ti­vnim, kao i br­zim i efi­ka­snim dje­lo­va­njem, mo­gu spri­je­či­ti ve­će šte­te.
– Po­ljo­pri­vred­na pro­zi­vod­nja je di­rekt­no ve­za­na za kli­mat­ske uti­ca­je i kli­mat­ske pro­mje­ne, bi­lo da su u pi­ta­nju su­še ili mra­ze­vi ko­ji se de­ša­va­ju i u pu­nom cvje­ta­nju, a uti­ču ne­ga­tiv­no na ren­ta­bil­nost pro­iz­vod­nje i pro­u­zro­ku­ju mno­go šte­te za sa­me po­ljo­pri­vred­ni­ke. Uko­li­ko do­đe do šte­te tro­ško­vi su ogrom­ni i mo­ra se pro­na­ći bo­lji mo­del po ko­jem će pro­iz­vo­đa­či bi­ti za­šti­će­ni u tom slu­ča­ju. Isto ta­ko, po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma se mo­ra uka­za­ti na oba­ve­zno osi­gu­ra­nje pro­iz­vod­nje i pri­stu­pač­ne ci­je­ne osi­gu­ra­nja. Dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je mo­ra­ju da bu­du po­dr­ška kod ta­kvih si­tu­a­ci­ja, ta­ko što će pri­je sve­ga pod­sti­ca­ti pre­ven­tiv­nu za­šti­tu kod pro­iz­vo­đa­ča za­rad sma­nje­nja mo­gu­ćih šte­ta – ka­zao je Ma­raš.
Ka­ko je do­dao, Vla­da je, na­rod­ski re­če­no, ogri­je­ši­la du­šu jer ko­li­ko god da je ne­ma­šti­na i lo­ša si­tu­a­ci­ja po­ljo­pri­vre­da ne smi­je da is­pa­šta.
– Ne­mi­nov­no je da će tro­ško­vi pro­iz­vod­nje, kao i kraj­njih pro­iz­vo­da, zbog po­ve­ća­nja PDV-a bi­ti sku­plji. Ve­ći tro­ško­vi go­ri­va do­pri­ni­je­će i ve­ćim ci­je­na­ma si­je­na, tran­spor­ta, stoč­ne hra­ne i sl. Po­ljo­pri­vre­du bi tre­ba­lo što vi­še po­pu­la­ri­zo­va­ti, a na ovaj na­čin se ba­ca dr­vlje i ka­me­nje na lju­de ko­ji hra­ne dr­ža­vu. Ka­da bi po­ve­ća­nje PDV-a za­o­bi­šlo po­ljo­pri­vre­du, de­fi­ni­tiv­no bi se po­ve­ćao broj po­ljo­pri­vred­ni­ka – is­ta­kao je Ma­raš.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, da bi do­ma­ća pro­iz­vod­nja bi­la kon­ku­rent­na u ova­kvim uslo­vi­ma, pro­iz­vo­de iz uvo­za tre­ba du­plo vi­še opo­re­zo­va­ti.
– Pro­iz­vo­đa­či ko­ji i ova­ko mu­ku mu­če da pla­si­ra­ju svoj pro­iz­vod još jed­nom su sa­tje­ra­ni u ćo­šak. Uko­li­ko smo u sta­nju da kao dr­ža­va opra­šta­mo du­go­ve ra­znim stra­nim kom­pa­ni­ja­ma, mi­slim da nam ne­će pa­sti kru­na s gla­ve uko­li­ko i za po­ljo­pri­vred­ni­ke na­pra­vi­mo iz­u­ze­tak – ka­zao je Ma­raš.
Po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đač Mla­den Ali­gru­dić je re­kao da po­ljo­pri­vre­da di­rekt­no za­vi­si od kli­mat­skih uslo­va i da sva­ki po­re­me­ćaj me­te­o­ro­lo­ških, hi­dro­lo­ških ili eko­lo­ških pri­li­ka uti­če na pri­nos i pro­iz­vod­nju u po­ljo­pri­vre­di.
– Po­ljo­pri­vre­da i nje­ni pro­duk­ti sva­ka­ko za­vi­se od kli­mat­skih uslo­va a po­ve­ća­nje PDV-a za re­zul­tat će ima­ti i po­ve­ća­nje ci­je­na pro­iz­vo­da, a nji­hov pla­sman i pro­da­ja za­vi­si­će od kraj­njih po­tro­ša­ča. Za sa­da osnov­ni in­pu­ti u po­ljo­pri­vre­di, po­put sje­me­na, đu­bri­va i sl., ni­je­su po­sku­pje­li ali ve­će ci­je­ne go­ri­va, stru­je, kao i po­ve­ća­nje ci­je­na re­pro­ma­te­ri­ja­la, uti­ca­će na tro­ško­ve pro­iz­vo­đa­ča i na po­sku­plje­nje pro­iz­vo­da, a to će bi­ti ve­li­ki udar na po­ljo­pri­vre­du. Ta­kve po­sle­di­ce sno­si­će kraj­nji po­tro­ša­či – ka­zao je Ali­gru­dić. A.Đ.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"