Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-23 KOALICIJA 27 POZIVA GRAĐANE DA POTPIŠU PETICIJU ZA RJEŠAVANJE VLASNIŠTVA U SOLANI
Proizvodnja soli prioritet
Proizvodnja soli prioritet
Ko­a­li­ci­ja 27, ko­ja oku­plja 20 or­ga­ni­za­ci­ja ci­vil­nog dru­štva sa ci­ljem pra­će­nja pro­ce­sa pre­go­vo­ra u okvi­ru pre­go­va­rač­kog po­gla­vlja 27, po­dr­ža­va pe­ti­ci­ju za za­šti­tu ul­cinj­ske So­la­ne ko­ju su za­jed­nič­ki po­kre­nu­le nje­ne čla­ni­ce – Dru­štvo „Mar­tin Šnaj­der Ja­ko­bi” i Cen­tar za za­šti­tu i pro­u­ča­va­nje pti­ca (CZIP), a ko­jom se od Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju tra­ži ko­nač­no rje­ša­va­nje pi­ta­nja vla­sni­štva ze­mlji­šta tog pred­u­ze­ća kao neo­p­hod­nog pred­u­slo­va za nje­nu za­šti­tu.
– Po­dr­ža­va­mo pe­ti­ci­ju i po­zi­va­mo sve gra­đa­ne da svo­jim pot­pi­som po­dr­že ini­ci­ja­ti­vu ko­jom se od Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju tra­ži da se ko­nač­no utvr­di da li je ze­mlji­šte So­la­ne dr­žav­na svo­ji­na ili je u pri­vat­nom vla­sni­štvu, po­što od­la­ga­nje rje­ša­va­nja tog pi­ta­nja one­mo­gu­ća­va re­vi­ta­li­za­ci­ju tog pod­ruč­ja – pi­še u sa­op­šte­nju Ko­a­li­ci­je 27.
Uka­za­li su da sa­mo funk­ci­o­ni­sa­nje fa­bri­ke i pro­iz­vod­nja so­li omo­gu­ća­va­ju op­sta­nak pti­ca­ma na tom pod­ruč­ju, ali da je pro­pa­da­nje So­la­ne po­če­lo 2005. go­di­ne, ka­da je ta­mo­šnje po­stro­je­nje za pro­iz­vod­nju so­li za sim­bo­li­čan iz­nos ku­pio Euro­fond i uveo ga u ste­čaj, po­ku­ša­va­ju­ći da ga pre­pro­da za­jed­no sa ze­mlji­štem za mno­go­stru­ko vi­šu ci­je­nu in­ve­sti­to­ru ko­ji bi gra­dio tu­ri­stič­ke kom­plek­se na toj iz­u­zet­no atrak­tiv­noj lo­ka­ci­ji. Kao po­sle­di­ca tog pro­ce­sa So­la­na je na­kon 80 go­di­na ak­tiv­nog ra­da pre­sta­la sa pro­iz­vod­njom so­li, tj. upum­pa­va­njem mor­ske vo­de, što se zna­čaj­no od­ra­zi­lo na op­sta­nak pti­ca na ovom pod­ruč­ju.
– Ka­ko op­sta­nak bo­gat­stva bi­o­di­ver­zi­te­ta ul­cinj­ske So­la­ne za­vi­si is­klju­či­vo od pro­iz­vod­nje so­li, neo­p­hod­no je po­nov­no po­kre­ta­nje pro­iz­vod­nje so­li u fa­bri­ci, ko­ja je ne­ka­da za­po­šlja­va­la i do 400 rad­ni­ka, a od iz­u­zet­nog je zna­ča­ja, ne sa­mo za pti­ce već i za lo­kal­no sta­nov­ni­štvo, nji­ho­ve po­ro­di­ce, kao i za na­ci­o­nal­nu eko­no­mi­ju. Me­đu­tim, po­nov­no po­kre­ta­nje pro­iz­vod­nje i za­šti­tu ovo­ga pod­ruč­ja ko­či ne­ri­je­še­na si­tu­a­ci­ja oko vla­sni­štva nad ze­mlji­štem So­la­ne – is­ta­kli su oni.
Sto­ga, ka­ko su na­gla­si­li, rje­ša­va­nje pi­ta­nja vla­sni­štva So­la­ne kao neo­p­hod­nog pred­u­slo­va nje­ne za­šti­te pred­sta­vlja je­dan od naj­ve­ćih eko­lo­ških pri­o­ri­te­ta u Cr­noj Go­ri.
Sa­vjet go­di­na­ma ne od­lu­ču­je o za­htje­vu Euro­fon­da ko­ji je 2013. go­di­ne pre­dao tu­žbu Pri­vred­nom su­du. Tra­že 200 mi­li­o­na ili da bu­du vla­sni­ci ze­mlji­šta.D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"