Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-23 fleš
Na­pla­ti­li 68,8 mi­li­o­na

Upra­va ca­ri­na je u de­cem­bru na­pla­ti­la 68,84 mi­li­o­na eura ne­to pri­ho­da, što je 23,6 od­sto vi­še ne­go u istom pro­šlo­go­di­šnjem pe­ri­o­du. Pre­ma po­da­ci­ma ob­ja­vlje­nim na saj­tu Upra­ve ca­ri­na, od ukup­no na­pla­će­nih pri­ho­da u de­cem­bru, na po­rez na do­da­tu vri­jed­nost (PDV) pri uvo­zu od­no­si­lo se 46,24 mi­li­o­na, na ak­ci­ze 19,9 mi­li­o­na, na ca­ri­nu 2,3 mi­li­o­na, na po­rez na ka­fu 162,7 hi­lja­da eura, a na osta­le pri­ho­de 272,7 hi­lja­da eura. U de­cem­bru je na­pla­će­no 69,9 mi­li­o­na eura, ali je bi­lo ca­rin­skih po­vra­ća­ja sred­sta­va od 58,55 hi­lja­da i ak­ci­znih od 987,3 hi­lja­de eura. U struk­tu­ri na­pla­će­nih ak­ci­za naj­vi­še je za­stu­plje­na ak­ci­za na mi­ne­ral­na ulja, nji­ho­ve de­ri­va­te i sup­sti­tu­te sa 61,09 od­sto, za­tim na du­van­ske pro­iz­vo­de 30,68 od­sto, a na al­ko­hol i al­ko­hol­na pi­ća 6,64 od­sto. Osta­le pri­ho­de, ka­ko je ob­ja­šnje­no, iz­me­đu osta­lih, či­ne pri­mi­ci po osno­vu nov­ča­nih ka­zni u pre­kr­šaj­nom po­stup­ku, pri­ho­di od pro­da­je ca­rin­ske ro­be, ka­ma­te za ne­bla­go­vre­me­no pla­ća­nje ca­ri­ne i ca­rin­skih da­žbi­na.D.M.


Cijene porasle

Ci­je­ne pro­iz­vo­đa­ča in­du­strij­skih pro­iz­vo­da u de­cem­bru su u od­no­su na no­vem­bar bi­le iste 0,4 od­sto, sa­op­šti­li su iz Mon­sta­ta. U od­no­su na de­cem­bar pret­hod­ne go­di­ne, ci­je­ne su u pro­sje­ku vi­še 0,1 od­sto.
– Sto­pa ra­sta ci­je­na pro­iz­vo­đa­ča in­du­strij­skih pro­iz­vo­da u 2017. go­di­ni je u od­no­su na isti pe­ri­od pret­hod­ne go­di­ne iz­no­si­la 0,4 od­sto – pi­še u sa­op­šte­nju.D.M.


Sastanak sa „32grup”

Kom­pa­ni­ja „32grup” za­in­te­re­so­va­na je za in­ve­sti­ci­je u tu­ri­zam u Ul­ci­nju i or­ga­ni­za­ci­ju ve­li­kih sport­skih ma­ni­fe­sta­ci­ja u Cr­noj Go­ri, sa­op­šte­no je na­kon sa­stan­ka pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća i pred­stav­ni­ka te kom­pa­ni­je. Pre­mi­jer je ju­če pri­mio pred­stav­ni­ke kom­pa­ni­je „32grup” na če­lu sa pred­sjed­ni­kom i iz­vr­šnim di­rek­to­rom gru­pe Ma­dži­dom Piš­ja­rom.
– Pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je sa sje­di­štem u Du­ba­i­ju, ko­ja se sa svo­jim po­dru­žni­ca­ma na če­ti­ri kon­ti­nen­ta ba­vi, iz­me­đu osta­log, raz­vo­jem pro­sto­ra, po­ljo­pri­vre­dom, upra­vlja­njem in­ve­sti­ci­ja­ma i po­slov­nim me­nadž­men­tom, iz­ra­zi­li su in­te­re­so­va­nje za po­slo­va­nje u Cr­noj Go­ri – pi­še u sa­op­šte­nju Vla­de.D.M.


Jaz sve veći

Jaz iz­me­đu su­per­bo­ga­tih i ostat­ka svi­je­ta po­ras­tao je pro­šle go­di­ne, jer je oko 82 od­sto ge­ne­ri­sa­nog ka­pi­ta­la pri­pa­lo jed­nom pro­cen­tu naj­bo­ga­ti­jih, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je Oxfam. Po­lo­vi­na svjet­ske po­pu­la­ci­je, od­no­sno oko 3,7 mi­li­jar­di lju­di, ni­je do­bi­la ni­šta, pre­no­si Ta­njug. U iz­vje­šta­ju Oxfama se na­vo­di da 42 lju­di tre­nut­no po­sje­du­je bo­gat­stvo ko­li­ko i 3,7 mi­li­jar­di lju­di, i da je „ne­pri­hva­tlji­vo i neo­dr­ži­vo” što je su­perbo­ga­toj ma­nji­ni omo­gu­će­no da aku­mu­li­ra naj­ve­ći dio glo­bal­nog bo­gat­stva, dok se isto­vre­me­no na sto­ti­ne mi­li­o­na lju­di bo­re za op­sta­nak.
Bo­gat­stvo mi­li­jar­de­ra je u pro­sje­ku ra­slo po sto­pi od 13 od­sto go­di­šnje u pe­ri­o­du od 2006. do 2015. go­di­ne, a sa­mo pro­šle go­di­ne nji­ho­vo bo­gat­stvo je uve­ća­no za 762 mi­li­jar­de do­la­ra.
D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"