Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-23 PREMA ISTRAŽIVANJU 80 ODSTO RODITELJA NEZADOVOLJNO STANJEM U ŠKOLAMA Osnovci nasilni, nastavnici loši
Sko­ro 80 od­sto ro­di­te­lja u Cr­noj Go­ri ne­za­do­volj­no je si­ste­mom osnov­nog obra­zo­va­nja, a vi­še od dvi­je tre­ći­ne njih uop­šte ne oče­ku­je da će po­sled­nja re­for­ma uči­ni­ti si­stem obra­zo­va­nja kva­li­tet­ni­jim, sa­op­šte­no je na pres kon­fe­ren­ci­ji Udru­že­nja Ro­di­te­lji. Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Udru­že­nja Ro­di­te­lji Kri­sti­na Mi­ha­i­lo­vić ka­za­la je da je Upit­nik o mi­šlje­nji­ma ro­di­te­lja u ve­zi sa osnov­nim obra­zo­va­njem u Cr­noj Go­ri i or­ga­ni­za­ci­jom na­sta­ve i ra­da, na saj­tu ro­di­te­lji.me bio do­stu­pan od 18. ok­to­bra do 8. no­vem­bra pro­šle go­di­ne i da ga je is­pu­nio 961 is­pi­ta­nik. Mi­ha­i­lo­vi­će­va je is­ta­kla da je upit­nik po­tvr­dio pe­si­mi­zam ro­di­te­lja o sa­mom si­ste­mu obra­zo­va­nja i da 66 od­sto is­pi­ta­nih uop­šte ne oče­ku­je da će po­sled­nja re­for­ma obra­zo­va­nja uči­ni­ti si­stem obra­zo­va­nja kva­li­tet­ni­jim.
– Ka­da su od­go­va­ra­li na pi­ta­nje – da li su ge­ne­ral­no za­do­volj­ni si­ste­mom obra­zo­va­nja, za­do­volj­stvo je is­ka­za­lo sve­ga 20 od­sto njih, 36 od­sto ro­di­te­lja ka­za­lo je da uglav­nom ni­je­su za­do­volj­ni, dok 41 od­sto njih uop­šte ni­je­su za­do­volj­ni si­ste­mom obra­zo­va­nja. U pot­pu­no­sti je za­do­volj­na če­tvr­ti­na ro­di­te­lja, uglav­nom je za­do­volj­no 38 od­sto, uglav­nom ni­je za­do­volj­no 15 od­sto, a uop­šte ni­je za­do­volj­no 22 od­sto ro­di­te­lja. Što se ti­če re­zul­ta­ta pro­du­že­nog bo­rav­ka, 91 od­sto ro­di­te­lja sma­tra da sve ško­le u Cr­noj Go­ri tre­ba da ima­ju pro­du­že­ni bo­ra­vak, a nji­ho­vi od­go­vo­ri su po­tvr­di­li da ga za sa­da ne­ma u sko­ro po­lo­vi­ni osnov­nih ško­la – re­kla je Mi­ha­i­lo­vi­će­va u pi-ar cen­tru.
– Čak 52 od­sto ro­di­te­lja ni­je upo­zna­to da je Sa­vjet ro­di­te­lja uspio da ri­je­ši ne­ki od­re­đe­ni pro­blem u ško­li, u ko­ju idu nji­ho­va dje­ca, a sko­ro isto to­li­ko is­pi­ta­nih ne do­bi­ja po­vrat­ne in­for­ma­ci­je od pred­stav­ni­ka u Sa­vje­tu ro­di­te­lja šta se de­ša­va na sjed­ni­ca­ma Sa­vje­ta – ob­ja­sni­la je Mi­ha­i­lo­vi­će­va.
Pre­bu­ki­ra­nost je, ka­ko je re­kla, is­tak­nu­ta kao je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma, ko­je ro­di­te­lji pre­po­zna­ju u ško­la­ma u nji­ho­vom gra­du.
– Kao naj­ve­ći pro­blem ško­la u nji­ho­vom gra­du 26 od­sto is­pi­ta­nih je na­ve­lo pre­bu­ki­ra­nost. Go­to­vo isto to­li­ko njih sma­tra da je u pi­ta­nju ne­stru­čan ka­dar (25 od­sto) i ne­do­volj­no fi­nan­si­ja (23 od­sto) – sa­op­šti­la je Mi­ha­i­lo­vi­će­va.
Ona je is­ta­kla da su ro­di­te­lji od­go­va­ra­li na pi­ta­nje da li im je po­zna­to da se nji­ho­vo di­je­te ne­po­sred­no ili po­sred­no su­sre­ta­lo sa vr­šnjač­kim na­si­ljem u ško­li i da je po­tvrd­no od­go­vo­ri­lo 56 od­sto is­pi­ta­nih.
– Ro­di­te­lji čak sma­tra­ju da u si­tu­a­ci­ja­ma ka­da do­đe do vr­šnjač­kog na­si­lja, ni­ti ško­la ni­ti ro­di­te­lji ne po­stu­pa­ju ade­kvat­no. Ipak, ni­je se po­ka­za­lo tač­nim naj­če­šće za­stu­plje­no mi­šlje­nje u jav­no­sti da ro­di­te­lji pre­ba­cu­ju kri­vi­cu sa­mo na ško­lu – oci­je­ni­la je Mi­ha­i­lo­vi­će­va.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, ve­li­ko po­vje­re­nje u Sa­vjet ro­di­te­lja u ško­li nji­ho­vog dje­te­ta ima sve­ga če­ti­ri od­sto is­pi­ta­nih. Ona je sa­op­šti­la da se 76 od­sto is­pi­ta­nih ne sla­že da tre­ba za­dr­ža­ti de­ve­to­go­di­šnji si­stem ško­lo­va­nja.
D.B.


Bez ča­so­va za fi­zič­ko

Mi­ha­i­lo­vi­će­va je ka­za­la da je sko­ro 40 od­sto is­pi­ta­nih na­ve­lo da nji­ho­va dje­ca od pr­vog raz­re­da ni­je­su odr­ža­va­la ča­so­ve fi­zič­kog vas­pi­ta­nja.
– Sa­le za fi­zič­ko obra­zo­va­nje ima 82 od­sto ško­la u ko­je idu dje­ca is­pi­ta­nih ro­di­te­lja. Čak 72 od­sto ro­di­te­lja je na­pi­sa­lo da ško­la u ko­ju ide nji­ho­vo di­je­te iz­da­je svoj pro­stor pri­vat­nim ško­la­ma spor­ta, ple­sa ili slič­nih ak­tiv­no­sti. Sko­ro po­lo­vi­na uče­ni­ka, ka­ko ka­žu nji­ho­vi ro­di­te­lji, po­če­la je re­dov­no da odr­ža­va ča­so­ve fi­zič­kog vas­pi­ta­nja u sa­la­ma tek od če­tvr­tog raz­re­da osnov­ne ško­le.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"