Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-24 U PLATFORMI AA ZA PREGOVORE SA DPS-OM I VREDNOVANJE PRIRODNIH ADMINISTRATIVNIH LINIJA MALESIJE Traže sva albanska naselja u okviru opštine
Osim ka­drov­skih rje­še­nja sa ko­ji­ma Al­ban­ska al­ter­na­ti­va (AA) uslo­vlja­va DPS za for­mi­ra­nje vla­sti u Tu­zi­ma, oni ima­ju i dru­gih za­htje­va, a naj­zna­čaj­ni­ji je od­re­đi­va­nje te­ri­to­ri­je Op­šti­ne Tu­zi, i to naj­ka­sni­je do 29. mar­ta. To pod­ra­zu­mi­je­va raz­gra­ni­če­nje sa Pod­go­ri­com, od­no­sno da se vred­nu­ju pri­rod­ne gra­ni­ce Ma­le­si­je bez iz­u­zet­ka, od­no­sno sva al­ban­ska na­se­lja u okvi­ru Op­šti­ne Tu­zi. U plat­for­mi ko­ju je usvo­jio ko­or­di­na­ci­o­ni od­bor Al­ban­ske al­ter­na­ti­ve za Ma­le­si­ju, a u ko­ju je „Dan” imao uvid, oni tra­že po­dje­lu imo­vi­ne sa Glav­nim gra­dom. Pred­met po­dje­le su sve in­sti­tu­ci­je i pred­u­ze­ća gdje Glav­ni grad ima vla­sni­štvo. U do­ku­men­tu pi­še i da AA tra­ži pot­pu­no po­sta­vlja­nje al­ban­skog je­zi­ka u skla­du sa za­ko­nom i sta­tu­tom Op­šti­ne Tu­zi bez iz­u­zet­ka, kao i for­mi­ra­nje svih in­sti­tu­ci­ja ko­je su pred­vi­đe­ne Za­ko­nom o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi.
Al­ban­ska al­ter­na­ti­va ima za­htje­va i ka­da je u pi­ta­nju in­fra­struk­tu­ra. Oni su de­fi­ni­sa­li ko­ji pro­jek­ti pod hit­no mo­ra­ju bi­ti za­vr­še­ni, i to je je­dan od uslo­va da uđu u ko­a­li­ci­ju sa DPS-om za for­mi­ra­nje vla­sti u Tu­zi­ma. Iz­me­đu osta­log, u pi­ta­nju su as­fal­ti­ra­nje pu­ta za Za­tri­je­bač, ko­ji je fi­nan­si­ra­la di­ja­spo­ra, kru­žni tok kod cr­kve, put Tu­zi–Ho­ti, bu­le­var Tu­zi–Pod­go­ri­ca, sport­ska sa­la, za­o­bi­la­zni­ca... Ka­da je kul­tu­ra u pi­ta­nju Al­ban­ska al­ter­na­ti­va tra­ži in­sti­tu­ci­o­nal­no obi­lje­ža­va­nje na­ci­o­nal­nih pra­zni­ka, kao što su 28. no­vem­bar kao Dan za­sta­ve, 6. april kao Dan oslo­bo­đe­nja od Osman­ske oku­pa­ci­je i mno­gi dru­gi. U do­ku­men­tu je na­zna­če­no i for­mi­ra­nje za­kon­skih pred­u­slo­va za po­sta­vljanje spo­me­ni­ka na­ci­o­nal­nom he­ro­ju Sken­der­be­gu u Tu­zi­ma. Plat­for­mom Al­ban­ske al­ter­na­ti­ve pred­vi­đe­na su i po­gla­vlja iz obra­zo­va­nja, tu­ri­zma, po­ljo­pri­vre­de, zdrav­stva.
Ka­da su u pi­ta­nju ka­drov­ska rje­še­nja, AA ima ne­ko­li­ko pred­lo­ga. U plat­for­mi pi­še da tra­že mje­sto pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Tu­zi i pot­pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Tu­zi ili pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Tu­zi i se­kre­ta­ra Skup­šti­ne op­šti­ne Tu­zi. Oni DPS-u nu­de, ka­ko pi­še u plat­for­mi, da iza­be­ru pr­vu ili dru­gu op­ci­ju. Ta­ko­đe, tra­že jed­nog se­kre­ta­ra od če­ti­ri se­kre­ta­ri­ja­ta, ko­li­ko će bi­ti for­mi­ra­no, tri po­moć­ni­ka se­kre­ta­ra, i to u se­kre­ta­ri­ja­ti­ma ko­jim ne­će ru­ko­vo­di­ti, ali i ru­ko­vo­di­o­ca u jed­nom od tri jav­na pred­u­ze­ća ko­je bu­de for­mi­ra­la op­šti­na, a u osta­la dva mje­sto po­moć­ni­ka di­rek­to­ra.
Ka­ko sa­zna­je­mo, Al­ban­ska al­ter­na­ti­va že­li da po­kri­va sva­ku po­zi­ci­ju i da ima pot­pu­nu kon­tro­lu i nad­zor nad op­šti­nom. Ka­ko sa­da stva­ri sto­je, uko­li­ko DPS ne pri­hva­ti sve ove za­htje­ve, Al­ban­ska al­ter­na­ti­va osta­je opo­zi­ci­ja. Ka­ko sa­zna­je­mo iz vr­ha DPS-a Glav­nog gra­da, oni ne bi ni pre­go­va­ra­li sa AA da se ne bli­že pred­sjed­nič­ki i iz­bo­ri u Pod­go­ri­ci, gdje nji­ho­vi gla­so­vi mo­gu bi­ti pre­sud­ni.
Ju­če ni­je­smo uspje­li da sa­zna­mo da li će Al­ban­ska al­ter­na­ti­va od­u­sta­ti od ne­kih za­htje­va, te da li je bi­lo po­nov­nih pre­go­vo­ra sa DPS-om jer funk­ci­o­ner AA Nik Đe­ljo­šaj ni­je od­go­va­rao na te­le­fon­ske po­zi­ve.A.D.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"