Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-01-24 MREŽA NEVLADINIH ORGANIZACIJA SJEVERA UPOZORILA DA VISOKI NAMETI UNIŠTAVAJU USLUŽNU DJELATNOST U PLJEVLJIMA
Lokalna vlast guši malu privredu
Pljevlja Lokalna vlast guši malu privredu Umjesto da se plate radnika troše u Pljevljima, oni ih troše u Prijepolju, Podgorici, pa čak i u Bijelom Polju, jer mnogi Pljevljaci svoja vozila voze na popravku u Prijepolje, u Bijelo Polje, idu u kupovinu u te gradove ili u Podgoricu, jer je mala privreda u Pljevljima zamrla, navodi se u saopštenju
PLjEVLjA- Da lokalna uprava brojnim nametima otežava rad male privrede u gradu na Breznici, upozoravaju iz Mreže nevladinih organizacija sjevera. Ti nameti, u vidu taksi i poreza, značajno su veći nego u susjednoj bjelopoljskoj opštini, koja ima 16.000 stanovnika više, odnosno gdje privrednici iz uslužnih djelatnosti imaju veću priliku da zarade.
-Opština Bijelo Polje ima 46.000 stanovnika, a pljevaljska opština 30. 786 stanovnika. Bijelo Polje nema Rudnik uglja, nema Rudnik olova i cinka „Šuplju stijenu”, nema Termoelektranu, a nema ni šumska bogatstva. Znači, imamo situaciju da na prostoru bjelopoljske opštine nema nijedno tako jako preduzeće kao što su pomenuta preduzeća i resursi na području pljevaljske opštine. Međutim, Bijelo Polje na manjoj teritoriji ima značajno više stanovnika, koji opstaje zahvaljujući maloj privredi koju tamošnja lokalna uprava ne guši, navodi se u saopštenju Mreže nevladinih organizacija sjevera.
Ističu da lokalna uprava u Pljevljima poslednjih godina ništa ne radi na jačanju male privrede i stvaranju uslova da se u uslužnim djelatnostima zaposle mladi ljudi koji odlaze iz grada i pljevaljskih sela. Iz pomenute NVO navode da je poreska stopa na nepokretnosti u Bijelom Polju za poslovne objekte 0,35 procenta, za proizvodne objekte (hale) 0,25, a ista je poreska stopa i za pomoćne objekte. Poreska stopa za poslovne objekte na proizvodne objekte i pomoćne objekte u Pljevljima je jedan odsto. Kad su u pitanju komunalne naknade za opremanje gradskog građevinskog zemljišta, u Bijelom Polju privrednici u prvoj zoni plaćaju 44 eura po metru kvadratnom, u drugoj 35,20 eura, u trećoj 26, 40, u četvrtoj 22, a u petoj 13 eura. U Plje­vlji­ma se u pr­voj grad­skoj zo­ni za me­tar kva­drat­ni pla­ća 102 eura, u dru­goj 88, 4, u tre­ćoj 71, 4, u če­tvr­toj 54, 4, u še­stoj 27, 2 eura, dok u sed­moj zo­ni ne­ma na­kna­de.
-Da­kle, po­re­zi na ne­po­kret­no­sti su če­ti­ri pu­ta ve­ći u Plje­vlji­ma ne­go u Bi­je­lom Po­lju, dok su na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje grad­skog gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta dva­put ve­će od na­kna­da u Bi­je­lom Po­lju. Lo­kal­na upra­va je ugro­zi­la odr­ži­vost po­sto­je­ćih ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća, na­vo­di se u sa­op­šte­nju i na­po­mi­nje da su se i iz tog raz­lo­ga mno­gi plje­valj­ski pri­vred­ni­ci ise­li­li iz Plje­va­lja i sa­da ra­da u cen­tral­nim i ju­žnim dje­lo­vi­ma Cr­ne Go­re, ali i van na­še ze­mlje, naj­če­šće u Sr­bi­ji.
Mre­ža NVO sje­ve­ra za­mje­ra lo­kal­noj upra­vi što ni­je is­ko­ri­sti­la to što oko 1.200 oso­ba ra­di u Rud­ni­ku uglja, Ter­mo­e­lek­tra­ni i rud­ni­ku „Šu­plja sti­je­na, zbog če­ga bi uslu­žna dje­lat­nost ima­la pri­lič­ku za do­bru za­ra­du. Iz ove or­ga­ni­za­ci­je na­po­mi­nju da ni­je­dan grad na sje­ve­ru ne­ma to­li­ko za­po­sle­nih, s to­li­kim pro­sje­kom pla­ta, ali svi dru­gi gra­do­vi raz­vi­ja­ju ma­lu pri­vre­du i na taj na­čin za­po­šlja­va­ju svo­je sta­nov­ni­štvo.
-Umje­sto da se pla­te tih rad­ni­ka tro­še u Plje­vlji­ma, oni ih tro­še u Pri­je­po­lju, Pod­go­ri­ci, pa čak i u Bi­je­lom Po­lju, jer mno­gi Plje­vlja­ci svo­ja vo­zi­la vo­ze na po­prav­ku u Pri­je­po­lje, u Bi­je­lo Po­lje, idu u ku­po­vi­nu u te gra­do­ve ili u Pod­go­ri­cu, jer je ma­la pri­vre­da u Plje­vlji­ma za­mr­la. Opa­la je tr­go­vi­na, za­na­stvo, pro­iz­vod­nja u ma­lim pred­u­ze­ći­ma, a mla­di lju­di sa­mo od­la­ze, na­vo­di se u sa­op­šte­nju i po­zi­va lo­kal­na upra­va da pre­sta­ne s uve­ća­va­njem da­žbi­na ma­loj pri­vre­di, jer na taj na­čin gu­ši či­tav grad.
-Po­je­di­ne na­kna­de uve­ća­ne su du­plo u od­no­su na 2014. go­di­nu, što je kraj­nje ne­pri­hva­tlji­vo. Na­rav­no, ni pret­hod­na upra­va o to­me ni­je vo­di­la ra­ču­na, po­ru­ču­ju iz Mre­že ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja sje­ve­ra.
U lo­kal­noj upra­vi ni­je­smo uspje­li na­ći sa­go­vor­ni­ke na ovu te­mu, a slu­žbe­ni­ci ko­ji su se upu­sti­li u raz­go­vor tvr­de da je ta­kav am­bi­jent pri­su­tan go­to­vo tri­de­set go­di­na i da je lo­kal­na upra­va skon­cen­tri­sa­na na to da što vi­še nov­ca uzme od ve­li­kih pro­iz­vo­đa­ča, dok se ne vo­di ra­ču­na o to­me da se na taj na­čin gu­ši raz­voj ma­le pri­vre­de. B. Je.


Za­o­bi­la­ze ih kre­di­ti IRF-a

-Kre­dit­na po­dr­ška In­ve­sti­ci­o­no- raz­voj­nog fon­da 17 pu­ta je ve­ća za op­šti­nu Bi­je­lo Po­lje od kre­dit­ne po­dr­ške za plje­valj­sku op­šti­nu. U Bi­je­lom Po­lju je po­di­je­lje­no 11. 017.000 eura kre­di­ta, a u plje­valj­skoj op­šti­ni 639. 131 euro. Usled lo­ših uslo­va za pri­vre­đi­va­nje u Plje­vlji­ma, iz­o­sta­lo je i ula­ga­nje kroz uzi­ma­nje kre­di­ta od IRF-a, na­vo­di se u sa­op­šte­nju Mre­že NVO sje­ve­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"