Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-02-06 MINISTAR PRAVDE SASTAO SE SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA ZATVORA Radnicima ZIKS-a bolji uslovi
Mi­ni­star prav­de Zo­ran Pa­žin sa­stao se ju­če sa pred­stav­ni­ci­ma Sin­di­ka­ta Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja (ZIKS) ko­ji su mu iz­lo­ži­li pro­ble­me na ra­du, zah­ti­je­va­ju­ći nji­ho­vo rje­ša­va­nje. Na­kon broj­nih pro­te­sta i pi­sa­ma upu­će­nih nad­le­žnim or­ga­ni­ma, mi­ni­ster Pa­žin imao je ra­zu­mi­je­va­nja za nji­ho­ve za­htje­ve, u či­ju re­a­li­za­ci­ju su od­mah kre­nu­li. Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta ZIKS-a Pre­drag Spa­so­je­vić ka­zao je za „Dan” da su za­do­volj­ni is­ho­dom sa­stan­ka sa Pa­ži­nom, na­vo­de­ći da su za ključ­ne pro­blem već uspje­li da pro­na­đu rje­še­nje. Spa­so­je­vić je ka­zao i da su utvr­đe­ni uzro­ci iz­o­stan­ka ko­mu­ni­ka­ci­je, te da je do­go­vo­re­no da će i ta pro­ble­ma­ti­ka bi­ti ri­je­še­na. Ta­ko, već za dva mje­se­ca Sin­di­kat ZIKS-a ima­će no­vi sa­sta­nak sa Pa­ži­nom.
Spa­so­je­vić je is­ta­kao da je ri­je­še­no du­go­go­di­šnje spor­no pi­ta­nje pen­zi­je rad­ni­ka ZIKS-, do­dje­la sta­no­va, po­ve­ća­nje bro­ja rad­ni­ka.
Iz Vla­de je po­vo­dom ju­če­ra­šnjeg sa­stan­ka sa­op­šte­no da je do­go­vo­re­no in­ten­zi­vi­ra­nje ra­da na usa­gla­ša­va­nju Ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra, uz ocje­nu da pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva prav­de iz­ra­ža­va­ju pu­no ra­zu­mi­je­va­nje i po­dr­šku za sve ar­gu­men­to­va­ne pred­lo­ge pred­stav­ni­ka Sin­di­ka­ta. Do­go­vo­re­no je da pred­log Ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra bu­de u naj­sko­ri­jem ro­ku usa­gla­šen i upu­ćen Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, bu­du­ći da će od­re­đe­na rje­še­nja iz ovog pro­pi­sa bi­ti uslo­vlje­na ras­po­lo­ži­vim fi­nan­sij­skim sred­stvi­ma. Pa­žin je pri­hva­tio ini­ci­ja­ti­vu sin­di­ka­ta da se što pri­je iz­vr­ši ras­po­dje­la sta­no­va ko­ji su na­mi­je­nje­ni za­po­sle­ni­ma u Za­vo­du i da se ne če­ka na nji­ho­vu pu­nu adap­ta­ci­ju, već da po­treb­ni ra­do­vi bu­du oba­vlja­ni pa­ra­lel­no sa ras­po­dje­lom sta­no­va za­po­sle­ni­ma.
– Uka­za­no je, ta­ko­đe, da tri pred­stav­ni­ka za­po­sle­nih u ZIKS-u, ko­ji su čla­no­vi sin­di­ka­ta, već uče­stvu­ju u ra­du Rad­ne gru­pe za pri­pre­mu iz­mje­na i do­pu­na Za­ko­na o iz­vr­še­nju ka­zne za­tvo­ra, nov­ča­ne ka­zne i mje­ra bez­bjed­no­sti, što za­po­sle­ni­ma u Za­vo­du već obez­bje­đu­je vi­sok ste­pen uče­šća u kre­i­ra­nju za­kon­skih rje­še­nja ko­ja se od­no­se na nji­ho­va sta­tu­sna pi­ta­nja. Na­kon pri­mjed­be pred­stav­ni­ka sin­di­ka­ta da na­ve­de­ni čla­no­vi rad­ne gru­pe ni­su for­mal­no de­le­gi­ra­ni od stra­ne sin­di­ka­ta, pri­hva­će­no je da sa­stav rad­ne gru­pe bu­de pro­ši­ren, uklju­či­va­njem, po­red tri čla­na rad­ne gru­pe iz re­da za­po­sle­nih u ZIKS-u, i zva­nič­nog pred­stav­ni­ka ili pred­stav­ni­ce sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je – pi­še u sa­op­šte­nju Vla­de.
M.V.P.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"