Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-02-06
Šćekić: Zajedno sa Demokratama razvijaćemo Berane
Šćekić: Zajedno sa Demokratama razvijaćemo Berane Poraz DPS-a u Beranama početak je kraja vladavine te stranke na državnom nivou, rekao je Šćekić
No­si­lac li­ste ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” na lo­kal­nim be­ran­skim iz­bo­ri­ma i pot­pred­sjed­nik So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) Dra­go­slav Šće­kić ka­zao je ju­če u raz­go­vo­ru za „Dan” da oče­ku­je da će sa­vez ko­ji pred­vo­di ubr­zo po­sti­ći do­go­vor sa De­mo­krat­skom Cr­nom Go­rom oko for­mi­ra­nja lo­kal­ne vla­sti. Šće­kić je po­ru­čio da je po­raz DPS-a u Be­ra­na­ma po­če­tak kra­ja vla­da­vi­ne te stran­ke na dr­žav­nom ni­vou.
Naš sa­go­vor­nik je na­gla­sio ka­ko je ubi­je­đen da su po­li­tič­ki su­bjek­ti ko­ji su za­jed­nič­ki po­bi­je­di­li De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta u Be­ra­na­ma sprem­ni da na naj­bo­lji na­čin od­go­vo­re in­te­re­si­ma gra­đa­na ko­ji su im da­li po­vje­re­nje.
– Oče­ku­je­mo da će­mo sa De­mo­kra­ta­ma vr­lo br­zo po­sti­ći do­go­vor u ve­zi for­mi­ra­nja bu­du­će lo­kal­ne vla­sti, jer sma­tram da ima­mo isti in­te­res. A to je da raz­vi­ja­mo grad u po­zi­tiv­nom smje­ru, da stvo­ri­mo uslo­ve za otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta i am­bi­jent za nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje sva­kog gra­đa­ni­na. Za­to sam pot­pu­no uvje­ren da za­htje­vi ni­jed­ne stra­ne ne­će bi­ti iz­nad in­te­re­sa gra­đa­na – ka­zao je Šće­kić.
On je na­veo da je po­raz DPS-a u Be­ra­na­ma ozna­čio i po­če­tak kra­ja vla­da­vi­ne te par­ti­je na dr­žav­nom ni­vou. Po nje­go­vom su­du, po­bje­da u ne­dje­lju u Be­ra­na­ma po­ka­za­la je da DPS ni­je sna­žan ona­ko ka­ko se pred­sta­vlja.
– Po­ka­za­li smo da pra­vi lju­di na pra­vim mje­sti­ma mo­gu na pra­vi na­čin od­go­vo­ri­ti DPS-u i nje­nim sa­te­li­ti­ma. Po­ka­za­li smo da po­sto­ji mo­guć­nost da se su­prot­sta­vi­mo svim ucje­na­ma, pri­ti­sci­ma i ku­po­vi­ni bi­ra­ča od De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta. To zna­či da opo­zi­ci­ja, mu­drom po­li­ti­kom, u svim bu­du­ćim iz­bor­nim pro­ce­si­ma, osta­vlja­ju­ći po stra­ni us­ko­par­tij­ske i po­je­di­nač­ne in­te­re­se, mo­že da sru­ši DPS. To je put ko­ji će do­ve­sti do bo­ljeg funk­ci­o­ni­sa­nja dr­ža­ve Cr­ne Go­re u sva­kom smi­slu – na­gla­sio je Šće­kić.
Sa­op­štio je da je si­gu­ran da će So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja u tom prav­cu iskre­no da­ti sve od se­be ka­ko bi Cr­na Go­ra po­sta­la dr­ža­va ko­ja ba­šti­ni tra­di­ci­o­nal­ne vri­jed­no­sti i istin­sku lju­bav pre­ma sva­kom gra­đa­ni­nu.
– Mi smo po­bje­dom u Be­ra­na­ma sta­vi­li do zna­nja da nam man­da­ti ni­je­su bi­li na pr­vom mje­stu, već da nam je in­te­res da po­bi­je­di­mo DPS. To, iz­me­đu osta­log, zna­či da SNP ko­ra­ča ka pot­pu­noj re­for­mi, osvje­ža­va­nju svo­jih re­do­va i da na­ša par­ti­ja ima sna­gu ko­ja se mo­ra uva­ža­va­ti. Ako svi to bu­de­mo shva­ti­li i po­što­va­li jed­ne dru­ge – si­gur­no će­mo us­pje­ti da smi­je­ni­mo DPS na svim ni­vo­i­ma – na­vo­di Šće­kić.
No­si­lac li­ste ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” na­gla­sio je da je po­bje­da nad De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta u Be­ra­na­ma po­svje­do­či­la da se po­la­ko stva­ra­ju uslo­vi za eli­mi­na­ci­ju la­žnih auto­ri­te­ta u Cr­noj Go­ri.
– Na­rod Be­ra­na je po­ka­zao da su i Be­ra­na­ma i Cr­noj Go­ri po­treb­ni ozbilj­ni lju­di, a ne la­žni auto­ri­te­ti ko­ji ra­de is­klju­či­vo za svoj in­te­res i ko­ji svo­je pra­vo li­ce kri­ju iza in­sti­tu­ci­ja si­ste­ma i funk­ci­ja ko­je oba­vlja­ju – za­klju­čio je Šće­kić.
D.J.


Po­tre­ban no­vi si­stem vri­jed­no­sti

Ka­ko je re­kao Dra­go­slav Šće­kić, is­hod ne­djelj­nih iz­bo­ra po­ka­zao je da se si­stem vri­jed­no­sti mo­ra gra­di­ti na mno­go zdra­vi­jim osno­va­ma.
– Iz Be­ra­na je po­sla­ta po­ru­ka da obraz i čast mo­ra­ju bi­ti iz­nad sve­ga i da se se si­stem vri­jed­no­sti mo­ra gra­di­ti na mno­go zdra­vi­jim osno­va­ma od onog ko­ji nam je ser­vi­ra­la ak­tu­el­na cr­no­gor­ska vlast – ka­zao je Šće­kić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"