Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-02-06 FOND ZDRAVSTVA PONIŠTIO TENDER ZA NABAVKU MEDICINSKIH POMAGALA Bolnice ostaju bez proteza kukova Obustavlja se postupak javne nabavke za partije: 1, 2, 3 i 9 po tenderskoj dokumentaciji Fonda za zdravstveno osiguranje, čija je vrijednost 120.000 eura Za dio partija donesena je odluka o obustavljanju postupka jer ponuđene proteze nijesu bile registrovane u Agenciji za ljekove – kaže Čirgić
Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje ob­u­sta­vio je ten­der za na­bav­ku pro­te­za ku­ka za po­tre­be Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG), Spe­ci­jal­ne bol­ni­ce u Ri­snu i op­štih bol­ni­ca u Be­ra­na­ma, Bi­je­lom Po­lju i Nik­ši­ću jer po­nu­de za če­ti­ri par­ti­je u vri­jed­no­sti od 120.000 ni­je­su bi­le is­prav­ne. U od­lu­ci Kom­si­je za vred­no­va­nje po­nu­da na­vo­di se da ni­je­su oda­bra­ne po­nu­de za ce­ment­ne pro­te­ze ku­ka bez ko­la­ra, pro­ci­je­nje­ne vri­jed­no­sti 2,930, bes­ce­ment­ne pro­te­ze ku­ka sa i bez ko­la­ra, pro­ci­je­nje­ne vri­jed­no­sti 109.556 eura, ace­ta­bu­lar­na kom­po­nen­ta re­vi­zi­o­ne bes­ce­ment­ne – mo­du­lar­ne pro­te­ze ku­ka, pro­ci­je­nje­ne vri­jed­no­sti sa ura­ču­na­tim 4,000 eura i apa­rat za puls­no is­pi­ra­nje ope­ra­tiv­ne ra­ne (puls­nu la­va­žu), pro­ci­je­nje­ne vri­jed­no­sti 4.348.
Di­rek­tor Fon­da zdrav­stva Se­ad Čir­gić ka­zao je za „Dan” da je po­stu­pak jav­ne na­bav­ke broj 45/17 za pro­te­ze ku­ka i dru­ga me­di­ci­cin­ska po­ma­ga­la dje­li­mič­no re­a­li­zo­van.
– Za dio par­ti­ja do­ne­se­na je od­lu­ka o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de dok je za dio par­ti­ja do­ne­se­na od­lu­ka o ob­u­sta­vlja­nju po­stup­ka, jer po­nu­đe­ne pro­te­ze ni­je­su bi­le re­gi­stro­va­ne kod Agen­ci­je za lje­ko­ve i me­di­cin­ska sred­stva Cr­ne Go­re (CA­LIMS). U to­ku je žal­be­ni rok ko­ji shod­no za­ko­nu tra­je de­set da­na od do­no­še­nja i do­sta­vlja­nja od­lu­ka. Na­kon to­ga ići će se za dio ko­ji ni­je re­a­li­zo­van u po­nov­ni ten­der­ski po­stu­pak – ka­že Čir­gić.
Kom­si­ja je ob­u­sta­vi­la po­stu­pak jav­ne na­bav­ke za par­ti­je: 1, 2, 3 i 9 po ten­der­skoj do­ku­men­ta­ci­ji Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje, broj 09-7429 od 10.11.2017.go­di­ne, za otvo­re­ni po­stu­pak jav­ne na­bav­ke, broj 45/17, za na­bav­ku Pro­te­za ku­ka za po­tre­be KCCG, SB Ri­san i Op­štih bol­ni­ca u Be­ra­na­ma, Bi­je­lom Po­lju i Nik­ši­ću, iz raz­lo­ga što za par­ti­ju 3 ni­je do­sta­vlje­na ni­jed­na po­nu­da i za par­ti­je: 1, 2 i 9 ni­je do­sta­vlje­na ni­jed­na is­prav­na po­nu­da.
– Po­nu­đa­či „Me­di­ka”, „Uri­on” i „Osmi red – D” iz Pod­go­ri­ce su do­sta­vi­le po­nu­de da­na 4.12.2017. go­di­ne. Ka­ko po­nu­đač „Uri­on” d.o.o., Pod­go­ri­ca u svo­joj po­nu­di za par­ti­je: 2 i 9 ni­je do­sta­vio do­ka­ze tra­že­ne ten­der­skom do­ku­men­ta­ci­jom – Rje­še­nje o upi­su/ob­no­vi upi­sa u re­gi­star po­nu­đe­nog me­di­cin­skog sred­stva iz­da­to CA­LIMS-a ili po­tvr­du o pri­je­mu za­htje­va za ob­no­vu rje­še­nja o upi­su u re­gi­star me­di­cin­skih sred­sta­va (uz do­sta­vlja­nje rje­še­nja ko­jem je is­te­kla va­žnost), iz­da­to od Agen­ci­je za lje­ko­ve i me­di­cin­ska sred­stva Cr­ne Go­re, na ko­ji na­čin je po­nu­đač po­stu­pio su­prot­no ci­ti­ra­nim za­kon­skim od­re­đe­nji­ma pro­pi­sa­nim čla­nom 75 stav 1 Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma, to je po­nu­da na­ve­de­nog po­nu­đa­ča, za par­ti­je 2 i 9, oci­je­nje­na kao ne­is­prav­na u skla­du sa čla­nom 100 stav 1 tač­ke 1 i 3 Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma, ko­jim je pre­ci­zi­ra­no da je ne­is­prav­na po­nu­da: „ko­ja ni­je sa­či­nje­na u skla­du sa uslo­vi­ma utvr­đe­nim ten­der­skom do­ku­men­ta­ci­jom” i „ko­ja ne sa­dr­ži do­ka­ze utvr­đe­ne ten­der­skom do­ku­men­ta­ci­jom” – na­vo­di se u od­lu­ci.
Ko­mi­si­ja na­vo­di da je za par­ti­ju 2 na­ru­či­lac ten­der­skom do­ku­men­ta­ci­jom na­zna­čio da se pred­met jav­ne na­bav­ke na­ba­vlja po par­ti­ja­ma i od­re­dio kao par­ti­ju 2 – bes­ce­ment­ne pro­te­ze ku­ka sa i bez ko­la­ra, pro­ci­je­nje­ne vri­jed­no­sti sa ura­ču­na­tim PDV-om 109,556.00 eura.
– Ka­ko je po­nu­đač „Me­di­ka” u svo­joj po­nu­di za par­ti­ju 1 po­nu­dio pro­iz­vod ko­ji ne za­do­vo­lja­va ka­rak­te­ri­sti­ke tra­že­ne ten­der­skom do­ku­men­ta­ci­jom i ka­ko na­ve­de­ni po­nu­đač za par­ti­ju 2 ni­je do­sta­vio do­ka­ze tra­že­ne ten­der­skom do­ku­men­ta­ci­jom – Rje­še­nje o ob­no­vi upi­sa u re­gi­star po­nu­đe­nog me­di­cin­skog sred­stva iz­da­to od CA­LIMS, po­nu­da ni­je u skla­du sa za­ko­nom – na­vo­di Ko­mi­si­ja.D.B.


Ponude sku­plje 50 hi­lja­da

Uvi­dom u do­sta­vlje­nu po­nu­du po­nu­đa­ča „Osmi red – D” za par­ti­ju 2, utvr­đe­no je da vi­si­na po­nu­đe­ne ci­je­ne pre­la­zi iz­nos pro­ci­je­nje­ne vri­jed­no­sti jav­ne na­bav­ke za tu par­ti­ju.
– Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost na­bav­ke za par­ti­ju 2 iz­no­si 109,556.00 eura, a po­nu­đe­na ci­je­na na­ve­de­nog po­nu­đa­ča iz­no­si 153.720,00€, sa ura­ču­na­tim PDV-om. Čla­nom 75 stav 1 Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma je pre­ci­zi­ra­no da „Po­nu­đač ra­di uče­šća u po­stup­ku jav­ne na­bav­ke sa­či­nja­va i pod­no­si po­nu­du u skla­du sa ten­der­skom do­ku­men­ta­ci­jom” – na­vo­de iz Ko­mi­si­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"