Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-02-06 U KOTORU POČELI RADOVI NA ZAMJENI OSAM KILOMETARA VODOVODNE MREŽE
Smanjuju gubitke, ukidaju restrikcije
Ozvaničeni radovi vrijedni preko 800.000 eura Smanjuju gubitke, ukidaju restrikcije
K
O­TOR – U Ko­to­ru su ju­če star­to­va­li ra­do­vi na sa­na­ci­ji osam ki­lo­me­ta­ra vo­do­vod­nog si­ste­ma, ko­ji će se iz­vo­di­ti u okvi­ru pe­te fa­ze pro­jek­ta fi­nan­si­ra­nog od stra­ne KFW ban­ke, a od­vi­ja­ti na po­te­zu iz­me­đu Tre­ćeg pu­ta i ma­gi­stra­le, za­tim oko zgra­da na­se­lja Sve­ti Sta­si­je, te od In­du­strij­ske zo­ne zo­ne do Ra­da­no­vi­ća. Vri­jed­nost in­ve­sti­ci­je je pre­ko 800 hi­lja­da eura, a ra­do­ve, či­ji je rok okon­ča­nja 18. av­gust, iz­vo­di­će gra­đe­vin­ska fir­ma „Je­din­stvo“ iz Se­voj­na.
Pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Ko­tor Mi­li­vo­je Sa­mar­džić po­hva­lio je sa­rad­nju sa „Vo­da­ko­mom“ i iz­vo­đa­čem ko­ji je na te­ri­to­ri­ji ko­tor­ske op­šti­ne an­ga­žo­van već 15 go­di­na.
– Za nas je ri­ječ o ve­li­koj in­ve­sti­ci­ji ko­ja bi tre­ba­lo da sma­nji gu­bit­ke vo­de, po­spje­ši kva­li­tet snab­di­je­va­nja i do­pri­no­si zna­čaj­noj ušte­di za pred­u­ze­će Vo­do­vod – sa­op­štio je Sa­mar­džić na zva­nič­noj ce­re­mo­ni­ji po­čet­ka re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta kod Osnov­ne ško­le ,,Na­rod­ni he­roj Sa­vo Ilić“ u Do­bro­ti.
On je po­zvao ro­di­te­lje i uče­ni­ke za str­plje­nje bu­du­ći da će se ra­do­vi od­vi­ja­ti di­je­lom i u uli­ci ka­o­ja vo­di ka ovoj ško­li.
Pro­je­kat „Vo­do­snab­di­je­va­nje i od­vo­đe­nje ot­pad­nih vo­da na Ja­dran­skoj oba­li“ fa­za pet, ka­ko je oci­je­nio di­rek­tor doo „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja“ Sa­fet Lu­ko­vić, je­dan je od naj­va­žni­jih in­fra­struk­tur­nih pro­je­ka­ta u Ko­to­ru ovoj go­di­ni, a ra­do­vi će se od­vi­ja­ti na sko­ro či­ta­voj te­ri­to­ri­ji op­šti­ne.
– Za ula­ga­nje u vo­do­vod­nu i ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu op­štin­skim ka­pi­tal­nim bu­dže­tom obez­bi­je­đe­no je 2,2 mi­li­o­na eura, a ovaj po­sao je od ogrom­nog zna­ča­ja za pred­u­ze­će i sa­me gra­đa­ne. Po­red ovog po­sla, ula­ga­će se i na sko­ro kom­plet­noj mre­žu na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne – ka­zao je Lu­ko­vić na­vo­de­ći da je tre­nut­no u to­ku za­mje­na di­stri­bu­tiv­ne mre­že u Ra­da­no­vi­ći­ma, na tre­ćoj vi­sin­skoj zo­ni u Ri­snu, no­vi cje­vo­vo­di po­sta­vlja­ju se u Kav­ču, a di­stri­bu­tiv­na mre­ža mi­je­nja se na Tro­ji­ci.
– Ra­di­će se i na ka­na­li­za­ci­o­nom si­ste­mu na ter­ci­jar­noj mre­ži Muo–Pr­čanj-Sto­liv – re­kao je Lu­ko­vić.
Po ri­je­či­ma teh­nič­kog di­rek­to­ra Vo­do­vo­da, in­že­nje­ra Ve­li­mi­ra Dra­gi­ća, naj­ve­ćim di­je­lom ri­ječ je o za­mje­ni vo­do­vod­ne mre­že.
– Anek­som je pred­vi­đe­na i za­mje­na cje­vo­vo­da u Ora­hov­cu. Za­mje­nom mre­že, uz iz­mje­šta­nje vo­do­mje­ra na gra­ni­ce par­ce­le, rje­ša­va­ju se ka­ko teh­nič­ki, ta­ko i ko­mer­ci­jal­ni gu­bi­ci.
Ovo je prak­tič­no na­sta­vak ra­do­va od otvo­re­nog ba­ze­na do Kam­pa ko­jim se ne za­vr­ša­va po­sao, jer će i u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti još pro­je­ka­ta na za­mje­ni vo­do­vod­ne mre­že, a pod­ruč­je iz­me­đu In­du­strij­ske zo­ne i Ra­da­no­vi­ća bi tre­ba­lo da bu­de bez re­strik­ci­ja – na­ja­vio je Dra­gić.
Po ri­je­či­ma Vo­ji­sla­va Jo­vi­ća, ko­ji je od­go­vor­no li­ce na gra­di­li­štu, ovaj pro­je­kat je za fir­mu „Je­din­stvo“ ve­o­ma iza­zo­van zbog ro­ka.
– Da­će­mo sve od se­be da se ter­min is­po­štu­je – ka­zao je Jo­vić, na­gla­siv­ši da je ova fir­ma do­sad re­a­li­zo­va­la dva pro­jek­ta u Ko­to­ru.
B.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"