Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-02-06 EK DANAS OBJAVLJUJE STRATEGIJU PROŠIRENJA NA ZAPADNI BALKAN, ANA BRNABIĆ TVRDI Srbija zaslužila da bude predvodnica
Sr­bi­ja je za­slu­ži­la da bu­de vi­đe­na kao pred­vod­ni­ca, kao ze­mlja na ko­ju se naj­vi­še ra­ču­na da će bi­ti sle­de­ća čla­ni­ca Evrop­ske uni­je, iz­ja­vi­la je pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić, ali je pri­zna­la da Sr­bi­ja, u okvi­ru pre­go­va­rač­kog po­gla­vlja 23, ka­sni s re­for­ma­ma u obla­sti­ma pra­vo­su­đa i osno­vih pra­va.
-Stra­te­gi­ja pro­ši­re­nja EU na za­pad­ni Bal­kan bi­će po­zi­ti­van sig­nal za Sr­bi­ju, jer će joj da­ti vi­še mo­ti­va­ci­je i do­dat­nu sna­gu da ra­di na re­for­ma­ma, is­ta­kla je Br­na­bi­će­va uoči da­na­šnjeg ob­ja­vlji­va­nja tog do­ku­men­ta Evrop­ske ko­mi­si­je u Stra­zbu­ru.
Iz­vje­sti­lac Evrop­skog par­la­men­ta za Sr­bi­ju Dej­vid Me­ka­li­ster is­ti­če da će „šest dr­ža­va“ za­pad­nog Bal­ka­na pri­stu­pi­ti EU sa­mo ako na­red­nih go­di­na spro­ve­du sve­o­bu­hvat­ne re­for­me i is­pu­ne stro­ge ,,prav­ne, po­li­tič­ke i eko­nom­ske” kri­te­ri­ju­me.
-No­va stra­te­gi­ja pro­ši­re­nja, ko­ju Evrop­ska ko­mi­si­ja pred­sta­vlja, ima za cilj da oja­ča re­form­sku vo­lju u šest dr­ža­va, kao i da ob­no­vi po­li­tič­ki an­ga­žman čla­ni­ca EU pre­ma za­pad­nom Bal­ka­nu, re­kao je Me­ka­li­ster. On je is­ta­kao da 2025. go­di­na, ko­ju je Evrop­ska ko­mi­si­ja na­ve­la kao mo­gu­ći ter­min pri­stu­pa­nja Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, za­pra­vo pred­sta­vlja ,,in­di­ka­tiv­ni”, neo­ba­ve­zni ter­min ko­ji tre­ba da kon­kre­ti­zu­je pri­stup­nu per­spek­ti­vu i pru­ži pri­stup­nom pro­ce­su no­vu di­na­mi­ku. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, „šest bal­kan­skih ze­ma­lja“ (tu ubra­ja i tzv. Ko­so­vo) mo­ra­ju ja­ča­ti prav­nu dr­ža­vu, bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ga­ran­to­va­ti slo­bo­du me­di­ja, a bi­la­te­ral­ni su­ko­bi u re­gi­o­nu mo­ra­ju se okon­ča­ti što pri­je.
M.Nj.

Ta­ko­zva­nog Ko­so­va ne­ma u stra­te­gi­ji

U Stra­te­gi­ji o pro­ši­re­nju EU na za­pad­ni Bal­kan ne­ma Ko­so­va, pi­še pri­štin­ska ,,Ga­ze­ta ekspres” i do­da­je da se Pri­šti­na u tom do­ku­men­tu po­mi­nje sa­mo u kon­tek­stu di­ja­lo­ga s Be­o­gra­dom. U stra­te­gi­ji, u ko­ju je, ka­ko se na­vo­di, ovaj list imao uvid, Be­o­grad je oba­ve­zan da nor­ma­li­zu­je od­no­se sa Pri­šti­nom naj­ka­sni­je do kra­ja 2019. go­di­ne ka­ko bi obez­bi­je­dio neo­me­ta­no član­stvo Sr­bi­je u EU. Uz na­po­me­nu da se Evrop­ska ko­mi­si­ja uglav­nom usred­sre­di­la na obez­bje­đi­va­nje član­stva u EU Sr­bi­je i Cr­ne Go­re do 2025. go­di­ne, ,,Ekspres” pi­še da je iz­gle­da du­go­roč­no ne­de­fi­ni­sa­no da je ,,Ko­so­vo dr­ža­va i po­ten­ci­jal­ni kan­di­dat za član­stvo u EU”.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"