Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-29 TUŽILAŠTVO NIJE UTVRDILO NIČIJU KRIVICU ZBOG ZASTARE U SLUČAJU „LIMENKA”
Za Acove milione niko neće odgovarati
Za Acove milione niko neće odgovarati Vrhovno državno tužilaštvo odgovorilo je funkcioneru Demokrata Velizaru Kaluđeroviću da je Osnovno državno tužilaštvo u predmetu „Limenka” pravilno postupalo, te da nema ničije odgovornosti
Zbog pro­pu­sta u is­tra­zi u pred­me­tu „Li­men­ka” ni­je utvr­đe­na ni­či­ja po­je­di­nač­na od­go­vor­nost i do sa­da ni­ko ni­je od­go­va­rao zbog na­stu­pa­nja za­sta­re u tom slu­ča­ju. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić, po­stu­pa­ju­ći po pri­tu­žbi De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, na­lo­žio je ra­ni­je da se pro­vje­ri od­lu­ka Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u pred­me­tu „Li­men­ka”, ko­ja je do­ne­se­na uz sa­gla­snost osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Lji­lja­ne Kli­ko­vac. Iz Stan­ko­vi­će­vog ka­bi­ne­ta je ta­da sa­op­šte­no da će vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac po­stu­pi­ti po pri­tu­žbi po­sla­ni­ka Ve­li­za­ra Ka­lu­đe­ro­vi­ća i pro­vje­ri­ti sve či­nje­ni­ce na osno­vu ko­jih je do­ne­se­na od­lu­ka u pred­me­tu jav­no­sti po­zna­tom kao „Li­men­ka”.
Funkcioner De­mo­kra­ta Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić je u iz­ja­vi za „Dan ” ka­zao da ih je Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo oba­vi­je­sti­lo da je Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u pred­me­tu „Li­men­ka” pra­vil­no po­stu­pa­lo, ali ni­je od­go­vo­ri­lo da li će Ivi­ca Stan­ko­vić pre­u­ze­ti is­tra­gu, na šta ima pra­vo. Ka­lu­đe­ro­vić je ra­ni­je upu­tio za­htjev tu­ži­la­štvu da mu do­sta­ve rje­še­nje o od­ba­ča­ju, od­no­sno za­sta­ri u slu­ča­ju „Li­men­ka” i tra­žio od vdt-a da is­pi­ta po­stu­pa­nje tu­ži­la­ca u tom pred­me­tu. Tu­ži­lac u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci Zo­ri­ca Mi­la­no­vić po­sla­la je ta­da sa­op­šte­nje De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri ka­da su ih oba­vi­je­sti­li da su kri­vič­ne pri­ja­ve u pred­me­tu „Li­men­ka” od­ba­če­ne.
– Po­vo­dom Va­še pri­ja­ve od 12.1.2016. go­di­ne, ko­ja je ovom tu­ži­la­štvu do­sta­vlje­na od stra­ne Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, sa ocje­nom da bi se u kon­kret­nom slu­ča­ju mo­glo ra­di­ti o kri­vič­nom dje­lu ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi, oba­vje­šta­vam Vas da je u pred­met­nom slu­ča­ju kri­vič­na pri­ja­va od­ba­če­na pro­tiv Ve­se­li­na Ve­ljo­vi­ća zbog kri­vič­nog dje­la ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi jer je 26.5.2015. go­di­ne na­stu­pi­la za­star­je­lost kri­vič­nog go­nje­nja, dok je u od­no­su na Iva­na Bra­jo­vi­ća zbog kri­vič­nog dje­la ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi pri­ja­va od­ba­če­na, jer ne po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je iz­vr­šio na­ve­de­no kri­vič­no dje­lo ni­ti dru­go ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti – pi­še u sa­op­šte­nju ko­je je Mi­la­no­vi­će­va upu­ti­la De­mo­kra­ta­ma.
Od­lu­kom tu­ži­la­štva ko­jom su od­ba­če­ne kri­vič­ne pri­ja­ve u slu­ča­ju „Li­men­ka” šte­ta od oko 10 mi­li­o­na eura, za ko­li­ko je olak­šan bu­džet osta­la je bez sud­skog epi­lo­ga. Tu­ži­o­ci ni­je­su mo­gli da pro­na­đu od­go­vor­na li­ca ko­ja su po­stu­pa­njem su­prot­nim pro­pi­si­ma u slu­žbi omo­gu­ći­la da brat biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća na­pla­ti 10 mi­li­o­na iz bu­dže­ta. 
Na taj na­čin nje­mu je do­su­đe­na na­kna­da šte­te od 7,7 mi­li­o­na plus za­te­zna ka­ma­ta oko 1,5 mi­li­o­na. Aco Đu­ka­no­vić je 2008. pot­pi­sao ugo­vor sa Upra­vom po­li­ci­je, ta­da sa­mo­stal­nim or­ga­nom, na osno­vu ko­ga je ze­mlji­šte na lo­ka­ci­ji „Li­men­ke” tre­ba­lo da mu bu­de ustu­plje­no dvi­je go­di­ne ka­sni­je. To ni­je is­po­što­va­no, pa je brat Mi­la Đu­ka­no­vi­ća u ju­lu 2012. tu­žio dr­ža­vu i do­bio spor. Iako je ja­sno da je dr­ža­va no­vac is­pla­ti­la zbog ne­sa­vje­snog po­stu­pa­nja dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra, tu­ži­la­štvo, iako je bi­lo du­žno da utvr­di či­ja je od­go­vor­nost ko­šta­la dr­ža­vu 10 mi­li­o­na eura, ni­je re­a­go­va­lo.M.V.R.


Li­ci­ti­rao i Ko­la­re­vić

Brat biv­šeg pre­mi­je­ra ze­mlji­šte u pod­go­rič­kom na­se­lju Mo­mi­ši­ći ste­kao je kao naj­bo­lji po­nu­đač na li­ci­ta­ci­ji 22. apri­la 2008. go­di­ne, a za atrak­tiv­nu lo­ka­ci­ju li­ci­ti­ra­li su još i biv­ši zet Đu­ka­no­vi­ća Meh­med Ko­la­re­vić, Slo­bo­dan Tr­klja iz Her­ceg No­vog i fir­me Nek­san, Če­le­bić i CMC. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, Đu­ka­no­vi­ća je tran­sak­ci­ja ko­šta­la pre­ko tri mi­li­o­na. Na osno­vu pot­pi­sa­nog ugo­vo­ra, slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je i MUP-a su bi­li du­žni da ise­le iz tog objek­ta do kra­ja 2010. go­di­ne. Do­go­vor je is­po­što­va­la je­di­no Upra­va po­li­ci­je, ko­ja je pre­se­li­la u no­vu zgra­du, a osta­li su šal­te­ri Sek­to­ra za uprav­no-unu­tra­šnje po­slo­ve MUP-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"