Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-08 FLEŠ
Maj­ke da pod­ne­su za­htjev
Maj­ke ko­je su bi­le ko­ri­sni­ce na­kna­da sa tro­je i vi­še dje­ce, a pre­ki­nu­le su rad­ni od­nos na od­re­đe­no vri­je­me mo­ra­ju da pod­ne­su za­htjev za do­bi­ja­nje no­vog pri­ma­nja kod mje­snog cen­tra za so­ci­jal­ni rad, sa­op­šti­la je pred­stav­ni­ca maj­ki Želj­ka Sav­ko­vić. Ona je na­ve­la da uz za­htjev tre­ba da do­sta­ve i pro­sječ­ne za­ra­de za po­sled­nja tri mje­se­ca od ka­da su ras­ki­nu­le rad­ni od­nos iz upra­ve pri­ho­da. Rok pre­da­je za­htje­va je 30 da­na od da­na od ka­da je uput­stvo iza­šlo u Slu­žbe­nom li­stu, od­no­sno od 19. ja­nu­a­ra 2018. go­di­ne.M.S.

Da­ju gran­to­ve
Cen­tar za raz­voj ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja (CRN­VO) ob­ja­vio je kon­kurs za do­dje­lu gran­to­va za pro­jek­te lo­kal­nih NVO u Cr­noj Go­ri u okvi­ru pro­gra­ma do­dje­le gran­to­va „Mo­ja za­jed­ni­ca – Sna­žna za­jed­ni­ca”. Ovaj kon­kurs je dio pro­jek­ta „Mo­ja za­jed­ni­ca-Sna­žna za­jed­ni­ca!”, ko­ji fi­nan­si­ra Evrop­ska uni­ja po­sred­stvom De­le­ga­ci­je EU u Cr­noj Go­ri, u okvi­ru IPA pro­gra­ma za raz­voj ci­vil­nog dru­štva 2016, Cr­na Go­ra.
Rok za pre­da­ju pro­jekt­nih pri­je­dlo­ga je 20. fe­bru­ar 2018. do 16 sa­ti.M.S.

Na­sta­vi­će sa po­dr­škom
Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja na­sta­vi­će tra­di­ci­ju po­dr­ške Saj­mu se­zon­skog za­po­šlja­va­nja „Sum­mer job 2018”, is­ta­kao je mi­ni­star Ke­mal Pu­ri­šić na sa­stan­ku sa pred­sjed­ni­com Stu­dent­skog par­la­men­ta Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re Sa­rom Ari­an­na Ser­ha­tlić i čla­nom par­la­men­ta Mi­la­nom To­mi­ćem.
– Sa­jam se­zon­skog za­po­šlja­va­nja u pret­hod­nim go­di­na­ma po­ka­zao se kao ja­ko uspje­šan pro­je­kat, sa iz­u­zet­nim re­zul­ta­ti­ma i do­brom prak­som za sve stu­den­te i ma­tu­ran­te ko­ji di­je­le po­tre­bu da bu­du rad­no an­ga­zo­va­ni, da sti­ču rad­ne na­vi­ke, prak­tič­no zna­nje i struč­no usa­vr­ša­va­nje. Pu­ri­šić je na­gla­sio i da pro­je­kat ima i dru­gu do­bru stra­nu, po­seb­no za po­slo­dav­ce ko­ji mo­gu ovu pri­li­ku is­ko­ri­sti­ti u pru­ža­nju šan­se za za­po­sle­nje do­ma­će rad­ne sna­ge, a sa­mim tim po­kre­nu­ti mla­de i nji­ho­vo za­po­sle­nje – sa­op­šte­no je iz mi­ni­star­stva.M.S.

No­vi lo­bi­sta
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) sa­op­šti­la je da je na­kon ob­ja­vlji­va­nja 16 jav­nih po­zi­va za oba­vlja­nje po­slo­va lo­bi­ra­nja zva­nič­no re­gi­stro­va­la i dru­gog lo­bi­stu ko­ji je pre­dao za­htjev za upis u re­gi­star lo­bi­sta ko­ji je do­stu­pan na in­ter­net stra­ni­ci ASK. No­vi lo­bi­sta je La­do Še­ku­la­rac, a pri­je nje­ga u re­gi­star je upi­sa­na Je­le­na Pa­vi­će­vić.
– Agen­ci­ja po­zi­va or­ga­ne vla­sti, od­no­sno jav­ne funk­ci­o­ne­re i osta­le slu­žbe­ni­ke ko­ji uče­stvu­ju u po­stup­ku iz­ra­de nor­ma­tiv­nih aka­ta, da u slu­ča­ju even­tu­al­nog lo­bi­ra­nja pri­ja­ve Agen­ci­ji sve kon­tak­te ko­je ima­ju od stra­ne prav­nih ili fi­zič­kih li­ca, a ko­je se od­no­se na iz­mje­ne za­ko­na i dru­gih op­štih prav­nih aka­ta u skla­du sa čla­nom 34 i 39 Za­ko­na o lo­bi­ra­nju. Pod­sje­ća­mo, dje­lat­nost lo­bi­ra­nja mo­že da oba­vlja fi­zič­ko li­ce ko­je je od Agen­ci­je do­bi­lo odo­bre­nje za oba­vlja­nje te dje­lat­no­sti (lo­bi­sta) i pri­vred­no dru­štvo, od­no­sno ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja ko­ji ima­ju naj­ma­nje jed­nog za­po­sle­nog lo­bi­stu – ka­žu u ASK.M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"