Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-02-08 IZ INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE POTVRĐENO „DANU”
Sumnjaju na nove slučajeve malih boginja
Sumnjaju na nove slučajeve malih boginja S obzirom da su ospe relativno čest poremećaj zdravlja u pedijatrijskoj populaciji, samim tim je i broj slučajeva koji se ispituju u Institutu za javno zdravlje srazmjeran i varira na dnevnom nivou – od individualnih slučajeva do gotovo nekoliko desetina, ističu iz Instituta
Iz In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje „Da­nu” je sa­op­šte­no da tre­nut­no po­sto­ji ne­ko­li­ko sum­nji­vih slu­ča­je­va na vi­rus ma­lih bo­gi­nja (mo­bi­la) ko­je is­pi­tu­ju. Iz In­sti­tu­ta is­ti­ču da je Cr­na Go­ra jed­na od ne­ko­li­ko dr­ža­va u evrop­skom re­gi­o­nu ko­ja je u pret­hod­ne dvi­je go­di­ne uspje­la da pre­ki­ne lo­kal­ni pre­nos ma­lih bo­gi­nja jer za­hva­lju­ju­ći vak­ci­na­ci­ji ni­je­smo ima­li re­gi­stro­va­nih slu­ča­je­va obo­li­je­va­nja u tom pe­ri­o­du.
– Sa­mim tim, Cr­na Go­ra se na­la­zi­la i – po­što još ni­je ima­la slu­ča­je­ve lo­kal­nog ši­re­nja mor­bi­la – još uvi­jek se na­la­zi u fa­zi eli­mi­na­ci­je mor­bi­la. Ovaj sta­tus pod­ra­zu­mi­je­va oba­ve­zu po­o­štre­nog epi­de­mi­o­lo­škog nad­zo­ra nad svim osip­nim gro­zni­ca­ma, od­no­sno svim ospa­ma pra­će­nim po­vi­še­nom tem­pe­ra­tu­rom, što zna­či da se sve ospe mo­ra­ju ade­kvat­no mi­kro­bi­o­lo­ški is­pi­ta­ti. S ob­zi­rom da su ospe re­la­tiv­no čest po­re­me­ćaj zdra­vlja u pe­di­ja­trij­skoj po­pu­la­ci­ji, sa­mim tim je i broj slu­ča­je­va ko­ji se is­pi­tu­ju u In­sti­tu­tu za jav­no zdra­vlje sra­zmje­ran i va­ri­ra na dnev­nom ni­vou – od in­di­vi­du­al­nih slu­ča­je­va do go­to­vo ne­ko­li­ko de­se­ti­na. To­kom ove go­di­ne je sa­mo kod jed­nog is­pi­ti­va­nog slu­ča­ja la­bo­ra­to­rij­ski po­tvr­đe­na di­jag­no­za mor­bi­la, a po­sto­je i sum­nji­vi slu­ča­je­vi či­ja ob­ra­da je u to­ku – sa­op­šti­li su iz In­sti­tu­ta.
Ob­ja­šnja­va­ju da osip­ne gro­zni­ce po pra­vi­lu ne zah­ti­je­va­ju ho­spi­ta­li­za­ci­ju, ta­ko da se ob­ra­đu­ju uzor­ci ko­ji u In­sti­tut pri­sti­žu iz do­mo­va zdra­vlja, op­štih bol­ni­ca i Kli­nič­kog cen­tra.
– „Uvoz“ vi­ru­sa mor­bi­la u Cr­nu Go­ru je mo­gu­ća si­tu­a­ci­ja na ko­ju je do sa­da vi­še pu­ta uka­zi­va­no, ka­ko iz In­sti­tu­ta, ta­ko i iz dru­gih zdrav­stve­nih usta­no­va. Re­gi­stro­va­ni slu­čaj mor­bi­la nu­žno ne zna­či da će neo­d­lo­žno do­ći do ma­sov­nog, epi­de­mij­skog ši­re­nja obo­lje­nja. Ove sed­mi­ce ula­zi­mo u pe­ri­od naj­in­ten­ziv­ni­jeg pra­će­nja kon­ta­ka­ta po­što po­la­ko is­ti­če pe­ri­od in­ku­ba­ci­je – vre­me­na ko­je tre­ba da pro­đe od kon­tak­ta sa za­ra­že­nom oso­bom do po­ja­ve pr­vih simp­to­ma. Da li je do se­kun­dar­nog ši­re­nja vi­ru­sa do­šlo zna­će­mo tek po is­te­ku ovog pe­ri­o­da, ko­ji mak­si­mal­no iz­no­si oko 18 da­na od pr­vog kon­tak­ta sa obo­lje­lom oso­bom – na­ve­li su iz In­stitu­ta.
Ka­ko su do­da­li, s ob­zi­rom na epi­de­mi­o­lo­šku si­tu­a­ci­ju u re­gi­o­nu, gdje se sva­ko­dnev­no re­gi­stru­je kon­stan­tan po­rast bro­ja obo­lje­lih, po­ve­ća­va se i mo­guć­nost po­nov­nog uvo­za vi­ru­sa kod nas.
– To i či­nje­ni­ca da po­sto­ji zna­ča­jan broj dje­ce pred­škol­skog uz­ra­sta ko­ja ni­je­su vak­ci­ni­sa­na uti­če da mo­guć­nost re­gi­stro­va­nja no­vih slu­ča­je­va i ši­re­nja obo­lije­va­nja u po­pu­la­ci­ji za­i­sta bu­de iz­vje­sna – na­gla­si­li su iz In­sti­tu­ta.
D.B.


Još ni­je ka­sno da po­dig­ne­mo ko­lek­tiv­ni imu­ni­tet

Na svu sre­ću, br­oj vak­ci­ni­sa­ne dje­ce se sva­ko­dnev­no uve­ća­va i još uvi­jek ni­je ka­sno da po­stig­ne­mo vi­sok ni­vo ko­lek­tiv­nog imu­ni­te­ta ko­ji bi spri­je­čio ma­sov­no obo­li­je­va­nje, a sa­mim tim i sve kom­pli­ka­ci­je ko­je ne­ri­jet­ko pra­te in­fek­ci­ju vi­ru­som ma­lih bo­gi­nja, sa­op­šte­no je iz In­sti­tu­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"