Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-02-12 REAGOVANJE ROBERTA ŽIŽIĆA NA TVRDNJE MILOVANA ŽIVKOVIĆA
Bio je kandidat Srpske koalicije
Žižić Bio je kandidat Srpske koalicije
Po­vo­dom re­a­go­va­nja Mi­lo­va­na Živ­ko­vi­ća na iz­ja­vu Sma­ja Ša­bo­ti­ća pre­ni­je­tu sa por­ta­la Uje­di­nje­nje u dnev­nim no­vi­na­ma „Dan” od 11. fe­bru­a­ra, sa­op­šte­njem se ogla­sio Ro­bert Ži­žić, pred­sjed­nik Srp­skog sa­bo­ra „Za­vjet­ni­ci”, čla­ni­ce Srp­ske ko­a­li­ci­je. On tvr­di da je upra­vo Živ­ko­vić pla­si­rao pri­ču o fo­r­mi­ra­nju Srp­ske ko­a­li­ci­je.
– Isti­na je da je upra­vo Mi­lo­van Živ­ko­vić pr­vi u jav­nost pla­si­rao pri­ču o for­mi­ra­nju Srp­ske ko­a­li­ci­je; u „Da­nu” 7. ju­na 2017.go­di­ne, ru­bri­ka – po­li­ti­ka, stra­na tri. Po­vo­dom for­mi­ra­nja Srp­ske ko­a­li­ci­je, na­kon to­ga smo bi­li, na za­htjev ci­je­le ko­a­li­ci­je, i u am­ba­sa­di Sr­bi­je u Pod­go­ri­ci kod am­ba­sa­do­ra Zo­ra­na Bin­gul­ca. Isti­na je da Srp­ska ko­a­li­ci­ja ni­je ima­la no­vac da iza­đe sa­mo­stal­no na lo­kal­ne iz­bo­re u Be­ra­na­ma. Zbog to­ga je Živ­ko­vić pre­go­va­rao o sa­ve­zu sa ko­a­li­ci­jom „Zdra­vo Be­ra­ne”. Isti­na je da je 5. ja­nu­a­ra iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” Živ­ko­vi­ću sa­op­šte­no da za­u­zi­ma 16. mje­sto na zbir­noj od­bor­nič­koj li­sti. Iz tog raz­lo­ga je od­u­stao od iz­la­ska na lo­kal­ne iz­bo­re i bio eks­pli­ci­tan da će bi­ra­če i jav­nost oba­vi­je­sti­ti ka­ko je pre­va­ren od onih sa ko­ji­ma je pre­go­va­rao ne­ko­li­ko sed­mi­ca. Isti­na je da je tim po­vo­dom isto­ga da­na u Nik­ši­ću or­ga­ni­zo­van vi­še­sat­ni sa­sta­nak ko­me su pri­su­stvo­va­li Ro­bert Ži­žić i Do­bri­lo De­de­ić u ime Srp­ske ko­a­li­ci­je, a Vla­di­mir Jo­ko­vić u ime SNP-a. U ra­zum­nom ro­ku, pr­vo­ga da­na Bo­ži­ća, Vla­di­mir Jo­ko­vić nas je vi­še ne­go ko­rekt­no oba­vi­je­stio da će Živ­ko­vić bi­ti sed­mi na li­sti „Zdra­vo Be­ra­ne”. Isti­na je da je, na­kon to­ga, teh­nič­ki dio pri­če i pot­pi­sa ostao na Živ­ko­vi­ću, te da je, na na­še iz­ne­na­đe­nje, 10. ja­nu­a­ra osva­nuo u no­vi­na­ma kao kan­di­dat Srp­ske stran­ke, uz nje­go­vo ime i pre­zi­me na­kon na­zi­va stran­ke.
Isti­na je da je na­kon to­ga sa­op­štio da će to­kom či­ta­ve kam­pa­nje i na­kon nje na­stu­pa­ti u ime Srp­ske ko­a­li­ci­je pri­li­kom sva­kog me­dij­skog i pro­mo­tiv­nog na­stu­pa.
Isti­na je da je Mi­lo­van Živ­ko­vić 10. ja­nu­a­ra u elek­tron­skoj for­mi do­ra­đi­vao, do­pu­nja­vao i auto­ri­zo­vao sa­op­šte­nje Srp­ske ko­a­li­ci­je u ko­me su na­ve­de­ni raz­lo­zi zbog ko­jih uče­stvu­je­mo na iz­bo­ri­ma na li­sti „Zdra­vo Be­ra­ne”, o če­mu po­sje­du­je­mo i ured­nu do­ku­men­ta­ci­ju. Isti­na je da Mi­lo­van Živ­ko­vić sve ovo ra­di pred iz­bo­re u dru­gim op­šti­na­ma i pred­sjed­nič­ke iz­bo­re na ko­ji­ma Srp­ska ko­a­li­ci­ja tre­ba da ima svo­ga kan­di­da­ta. Ni­šta od sve­ga što je Mi­lo­van Živ­ko­vić ura­dio ni­je te­ško, ni­ti kom­pli­ko­va­no. Sa­mo je jed­no te­ško – po­gle­da­ti lju­di­ma u oči na­kon to­ga – na­ve­de­no je u Ži­ži­će­vom sa­op­šte­nju. M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"