Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-02-09 MINISTAR ZDRAVLJA RAZGOVARAO SA STRUČNJACIMA IZ HRVATSKE
Doniranje organa neophodno za liječenje
Doniranje organa neophodno za liječenje
Mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić raz­go­va­rao je sa lje­ka­ri­ma iz Hr­vat­ske, Želj­kom Ka­šte­la­nom i Ja­snom Bre­zak, ko­ji su za­klju­či­li da je neo­p­hod­no una­pri­je­di­ti do­ni­ra­nje or­ga­na i tran­splan­ta­ci­o­ni pro­gram. Ka­šte­lan i Bre­zak već šest go­di­na po­ma­žu zdrav­stve­nom si­ste­mu da spro­vo­di tran­splan­ta­ci­o­ni pro­gram u Cr­noj Go­ri. Hra­po­vić je za­hva­lio dok­to­ri­ma iz Hr­vat­ske na kon­ti­nu­i­ra­noj sa­rad­nji sa na­šim zdrav­stve­nim si­ste­mom u obla­sti tran­splan­ta­ci­o­nog pro­gra­ma ko­ji se spro­vo­di od sep­tem­bra 2012.go­di­ne, ka­da je u Kli­nič­kom Cen­tru Cr­ne Go­re, u sa­rad­nji sa tran­splan­ta­ci­o­nim ti­mom KBC „Re­bro” iz Za­gre­ba, ura­đe­na pr­va tran­splan­ta­ci­ja bu­bre­ga sa ži­vog da­va­o­ca.
– Mi­ni­star Hra­po­vić iz­ra­zio je za­do­volj­stvo ob­na­vlja­njem Spo­ra­zu­ma o me­đu­sob­noj sa­rad­nji na pod­ruč­ju da­va­nja i pre­sa­đi­va­nja or­ga­na iz­me­đu Cr­ne Go­re i Hr­vat­ske, ko­jim je pred­vi­đe­no da se dr­ža­vlja­ni na­še ze­mlje mo­gu upi­sa­ti na li­stu če­ka­nja Hr­vat­ske za pre­sa­đi­va­nje or­ga­na pri Euro­tran­splan­tu, fon­da­ci­ji ko­ja po­ve­zu­je do­no­re sa pri­ma­o­ci­ma or­ga­na. Ka­šte­lan i Bre­zak is­ta­kli su da je Cr­na Go­ra svo­jim ka­pa­ci­te­ti­ma od­go­vo­ri­la jed­nom od naj­ve­ćih iza­zo­va sa­vre­me­ne me­di­ci­ne, uvo­đe­njem tran­splan­ta­ci­o­nog pro­gra­ma, ko­ji je kru­na sva­kog zdrav­stve­nog si­ste­ma. Tran­splan­ta­ci­ja je, ka­ko je na­gla­še­no, je­di­ni spas za bo­le­sni­ke ko­ji­ma su te­ško ili ne­po­vrat­no obo­lje­li po­je­di­ni or­ga­ni, a sa po­zi­tiv­nim sta­vom pre­ma ovom vi­du li­je­če­nja, mi obez­bje­đu­je­mo bu­duć­nost svo­joj po­ro­di­ci, svo­joj dje­ci i unu­ci­ma. Sa­mo sa dru­štve­nom od­go­vor­no­šću i vi­so­kim ste­pe­nom gra­đan­ske so­li­dar­no­sti mo­že­mo po­ve­ća­ti broj ka­da­ve­rič­nih tran­splan­ta­ci­ja, što je je­dan od pred­u­slo­va za uspjeh tran­splan­ta­ci­o­nog pro­gra­ma – na­vo­de u sa­op­šte­nju.D.B.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"