Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-02-12 PLJEVALJSKE DEMOKRATE PORUČILE DPS-U
Ne očekujte pobjedu u gradu pod Golubinjom
Demokrate u Pljevljima Ne očekujte pobjedu u gradu pod Golubinjom Svaki DPS funkcioner koji bude nesavjesno poslovao, nepotrebno i u partijske svrhe koristio novac svih građana, diskriminisao zaposlene po partijskoj liniji moraće da snosi odgovornost, naglašavaju Demokrate
PLjE­VLjA - Po­što su pred­stav­ni­ci ak­tu­el­ne vla­sti na dr­žav­nom ni­vou do­ži­vje­li po­li­tič­ki fi­ja­sko gu­bit­kom iz­bo­ra u Be­ra­na­ma, ovim pu­tem bi htje­li da ih na­po­me­ne­mo da je to ni­šta što ih oče­ku­je na pro­lje­će u Plje­vlji­ma, sa­op­šti­le su De­mo­kra­te ko­je sma­tra­ju da im je oba­ve­za da još jed­nom pod­sje­te gra­đa­ne na sva ne­is­pu­nje­na obe­ća­nja „pla­či-par­ti­je”.
- Na po­čet­ku pod­sje­ti­će­mo gra­đa­ne Plje­va­lja na na­ja­vlje­nu iz­grad­nju dru­gog blo­ka TE. Ša­ra­da ko­ju je DPS kre­i­rao je išla ta­ko da­le­ko da su čak za pret­hod­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re pred­stav­ni­ci ak­tu­el­nog re­ži­ma iz­vo­di­li ra­do­ve i po­sta­vlja­li ka­men te­me­ljac za po­če­tak ra­do­va. Na­rav­no, po­što su se za­mr­si­li u svo­ja pred­iz­bor­na obe­ća­nja kao pi­le u ku­či­ne, sa­da ni sa­mi ne zna­ju šta da obe­ća­va­ju. Ovim pu­tem ih po­zi­va­mo da pre­sta­nu sa za­smi­ja­va­njem Plje­vlja­ka, jer je pri­ča o Dru­gom blo­ku TE na­i­la­zi na ši­ro­ki osmi­jeh, čak i kod naj­tvr­đih pri­sta­li­ca re­ži­ma - na­vo­de De­mo­kra­te u sa­op­šte­nju za jav­nost.
Što se ti­če eko tak­se, ka­ko sma­tra­ju De­mo­kra­te, ta­kav po­li­tič­ki ša­mar ne­ka lo­kal­na vlast odav­no ni­je do­ži­vje­la.
- Pro­sto dje­lu­je ne­vje­ro­vat­no da pre­mi­jer dr­ža­ve ona­ko ig­no­rant­ski po­stu­pa sa ži­vo­ti­ma tri­de­se­tak hi­lja­da gra­đa­na, kao što Mar­ko­vić po­stu­pa sa ži­vo­ti­ma Plje­vlja­ka. Na­rav­no, tik uz Mar­ko­vi­ća, ko­ji je od­luč­no pre­sje­kao da od eko na­kna­de ne­ma ni­šta, bi­li su snis­ho­dlji­vi pred­stav­ni­ci ak­tu­e­le­ne lo­kal­ne vla­sti, ne­spo­sob­ni da bi­lo šta pro­mi­je­ne u tom prav­cu. Uza­lud je Da­li­bor­ka Pe­jo­vić sa fan­fa­ra­ma do­la­zi­la u Plje­vlja, ako su da­nas Plje­vlja­ci u po­tra­zi za bri­ke­tom i pe­le­tom kao da je u pi­ta­nju ćup sa bla­gom – kon­stru­ju De­mo­kra­te i na­gla­ša­va­ju da tu­žna sli­ka plje­valj­ske stvar­no­sti ne spr­je­ča­va lo­kal­ne pred­stav­ni­ke DPS-a da ma­sov­no za­po­šlja­va­ju na mje­sec, dva po si­ste­mu „je­dan za­po­sle­ni – če­tvo­ri­ca se na­da­ju”.
- Ovim pu­tem ih oba­vje­šta­va­mo, s ob­zi­rom da su otvo­ri­li nu­la rad­nih mje­sta, kao i da kon­stant­no dis­kri­mi­ni­šu gra­đa­ne po po­li­tič­koj li­ni­ji, da će bi­ti pod po­seb­nom lu­pom no­ve vla­sti pred­vo­đe­ne De­mo­kra­ta­ma. Uza­lud će im bi­ti ma­gič­ne fi­o­ke u ko­ji­ma pred­me­ti ko­ji do­ka­zu­ju nji­ho­va ne­po­čin­stva ča­rob­no za­sta­ri­je­va­ju. Sva­ki DPS funk­ci­o­ner ko­ji bu­de ne­sa­vje­sno po­slo­vao, ne­po­treb­no i u par­tij­ske svr­he ko­ri­stio no­vac svih gra­đa­na, dis­kri­mi­ni­sao za­po­sle­ne po par­tij­skoj li­ni­ji mo­ra­će da sno­si od­go­vor­nost.
Upo­zo­ra­va­mo i di­rek­to­ra „Či­sto­će” da pre­sta­ne sa pro­go­nom po­li­tič­kih ne­is­to­mi­šlje­ni­ka, kao i sa su­ma­nu­tim si­ste­ma­ti­za­ci­ja­ma rad­nih mje­sta po ko­ji­ma Či­sto­ća ima mno­go vi­še za­po­sle­nih ne­go Ter­mo­e­lek­tra­na Plje­vlja – na­gla­ša­va­ju De­mo­kra­te.B.Je.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"