Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-07 PREDSJEDNIK ADMINISTRATIVNOG ODBORA REAGOVAO POVODOM TEKSTA OBJAVLJENOG U NAŠEM LISTU
Škrelja neće zamračiti svjetlost „Dana”
Škrelja Škrelja neće zamračiti svjetlost „Dana”
Ni Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor, ni ja kao Lu­iđ Škre­lja ne­će­mo ugro­zi­ti ni­ti za­mra­či­ti svje­tlost „Da­na”, po­ru­čio je taj po­sla­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS). On je to ka­zao na po­čet­ku ju­če­ra­šnje sjed­ni­ce Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra, is­ko­ri­stiv­ši tu pri­li­ku da re­a­gu­je na tekst na­slo­va „Ne­ma od­bo­ra za pra­će­nje kam­pa­nje”, sa nad­na­slo­vom „Vla­da­ju­ća ve­ći­na blo­ki­ra for­mi­ra­nje no­vog skup­štin­skog ti­je­la”, ko­ji je ob­ja­vljen u „Da­nu” u po­ne­dje­ljak.
Škre­lja je na­po­me­nuo da su u tek­stu ob­ja­vlje­ni ko­men­ta­ri po­li­tič­kog ana­li­ti­ča­ra Bo­ži­da­ra Čo­la­ko­vi­ća i Mi­le­te Ra­do­va­no­vi­ća, ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA.
– Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Bo­ži­dar Čo­la­ko­vić u tek­stu na bru­ta­lan na­čin na­vo­di: „naj­bla­že re­če­no, ne­u­ku­sno je ka­da pred­sjed­nik skup­štin­skog od­bo­ra, ko­ji je u po­sled­nje vri­je­me u de­ša­va­nji­ma i smje­na­ma u Sa­vje­tu RTCG po­stao udar­na pe­sni­ca re­ži­ma, go­vo­ri sa ma­skom za­bri­nu­to­sti za po­što­va­nje pro­ce­du­re i ne­pri­stra­snost me­di­ja. Šta re­ći ne­go da ovi na­vo­di pre­va­zi­la­ze naj­mrač­ni­ja vre­me­na ob­ra­ču­na sa ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma”. Ja, ru­ko­vod­stvu, sa­rad­ni­ci­ma i svim za­po­sle­ni­ma u „Da­nu” lič­no po­ru­ču­jem – bu­di­te si­gur­ni da ja kao Lu­iđ Škre­lja, ni­ti Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor, ne­će ugro­zi­ti ni­ti za­mra­či­ti svje­tlost „Da­na” – sa­op­štio je Škre­lja.
Do­dao je da je su­vi­šan sva­ki ko­men­tar, ima­ju­ći u vi­du da su, ka­ko ci­je­ni, na­vo­di iz tek­sta „ne­u­te­me­lje­ni, kraj­nje ten­den­ci­o­zni, sa po­li­tič­kom po­za­di­nom i da­ti sa na­mje­rom da se uči­ni šte­ta ovom od­bo­ru”.
– Ni­po­da­šta­va­ju­ći na­po­re ovog rad­nog ti­je­la i par­la­men­ta da se do kra­ja is­po­štu­je vo­lja gra­đa­na sa par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, ko­ja je pri­zna­ta i od me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja, kao i na­sto­ja­nja ovog od­bo­ra da afir­mi­še vla­da­vi­nu pra­va. Ne­za­in­te­re­so­va­nost par­la­men­tar­nih opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja iz re­da opo­zi­ci­je da par­ti­ci­pi­ra­ju ne na­zi­va se pra­vim ime­nom – po­li­tič­ka op­struk­ci­ja, već go­spo­da, na­ve­de­ni ana­li­ti­ča­ri, so­li­da­ri­šu­ći se sa po­li­tič­kim isto­mi­šlje­ni­ci­ma, po­dr­ža­va­ju ih kroz ovaj i slič­ne tek­sto­ve i kri­vi­cu sva­lju­ju na po­zi­ci­ju – na­veo je Škre­lja.
Po­sla­nik DPS-a Mi­lo­rad Vu­le­tić uka­zao je da opo­zi­ci­ja ni­je pred­lo­ži­la ni­jed­nog svog čla­na za to rad­no ti­je­lo. Ka­ko je re­kao, vla­da­ju­ća ve­ći­na pred­lo­ži­la je svo­jih pet čla­no­va, te da rad­no ti­je­lo mo­gu for­mi­ra­ti onog tre­nut­ka ka­da opo­zi­ci­o­ne par­ti­je pred­lo­že ma­kar jed­nog od svo­jih pet čla­no­va.
Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor ju­če je ras­pi­sao pe­ti, po­no­vlje­ni po­ziv za iz­bor jed­nog čla­na Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je (DIK).A.O.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"