Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-12 STOPA NEZAPOSLENOSTI U DREVNOM GRADU JE 5,5 ODSTO I NAJNIŽA JE U CRNOJ GORI
Posao traži 497 lica
Kotorski Biro rada Posao traži 497 lica Sa višim i visokim obrazovanjem šestog, sedmog i osmog stepena stručnosti  bez posla je 33 odsto ili 165 lica, kaže Želimir Uljarević
Na evi­den­ci­ji ko­tor­skog bi­roa ra­da tre­nut­no se na­la­zi 497 li­ca, od če­ga je 275 že­na (55 od­sto). Pra­vo na nov­ča­nu na­kna­du za vri­je­me ne­za­po­sle­no­sti tre­nut­no ko­ri­sti 131 li­ce. Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ra Bi­roa ra­da Ko­tor Že­li­mi­ra Pu­re Ulja­re­vi­ća, sto­pa ne­za­po­sle­no­sti u op­šti­ni Ko­tor je 5,5 od­sto, i naj­ni­ža je u Cr­noj Go­ri.
– Što se ti­če kva­li­fi­ka­ci­o­ne struk­tu­re ne­za­po­sle­nih, do­mi­nant­no uče­šće od oko 266 ili 54 od­sto od ukup­nog bro­ja, ima­ju ne­za­po­sle­na li­ca sa sred­njo­škol­skim obra­zo­va­njem tre­ćeg, če­tvr­tog i pe­tog ste­pe­na struč­no­sti. Sa vi­šim i vi­so­kim obra­zo­va­njem še­stog, sed­mog i osmog ste­pe­na struč­no­sti bez po­sla je 33 od­sto ili 165 li­ca, i ako se to­me do­da broj li­ca, njih 107, ko­ji su na struč­nom ospo­so­ba­lja­va­nju an­ga­žo­va­ni od 15. ja­nu­a­ra ove go­di­ne, vi­di­mo da či­ne ve­li­ki udio u ukup­nom bro­ju ne­za­po­sle­nih. Sa obra­zo­va­njem pr­vog i dru­gog ste­pe­na struč­no­sti na evi­den­ci­ji je njih 13 od­sto od ukup­no ne­za­po­sle­nih – sa­op­štio je Ulja­re­vić u raz­go­vo­ru za „Dan“.
Kroz pro­gram struč­nog ospo­so­blja­va­nja vi­so­ko­ško­la­ca an­ga­žo­va­no je, ka­že, 107 li­ca sa vi­so­kom struč­nom spre­mom, a naj­ve­ći broj njih rad­no is­ku­stvo sti­če u obla­sti­ma obra­zo­va­nja, zdrav­stva i u tu­ri­stič­ko-ugo­sti­telj­skom sek­to­ru. Do­mi­ni­ra­ju pro­fi­li eko­no­mi­sta, me­na­dže­ra u fi­nan­sij­skom po­slo­va­nju, po­mor­stvu, ca­ri­ni i špe­di­ci­ji, di­plo­mi­ra­nih tu­ri­zmo­lo­ga, fi­zi­o­te­ra­pe­u­ta i pro­fe­so­ra ra­znih pro­fi­la.
– Na evi­den­ci­ji bi­roa ra­da je 60 ne­za­po­sle­nih li­ca sa od­re­đe­nim ste­pe­nom in­va­lid­no­sti. Pre­ma du­ži­ni tra­že­nja za­po­sle­nja, naj­br­oj­ni­ja je ka­te­go­ri­ja li­ca ko­ja na po­sao če­ka­ju od šest mje­se­ci do tri go­di­ne, njih 43 od­sto, za­tim ka­te­go­ri­ja li­ca ko­ja če­ka­ju do šest mje­se­ci, njih 31 od­sto. Pre­ko tri go­di­ne na za­po­sle­nje če­ka 26 od­sto od ukup­nog bro­ja ne­za­po­sle­nih. Sta­ro­sna struk­tu­ra ne­za­po­sle­nih je vr­lo ne­po­vo­lja­na. Naj­broj­ni­ja je ka­te­go­ri­ja li­ca ko­ja su u sta­ro­snoj do­bi od 40 do 67 go­di­na, njih 267, što pred­sta­vlja vi­še od po­lo­vi­ne od ukup­nog bro­ja ne­za­po­sle­nih li­ca na evi­den­ci­ji. Broj mla­dih do 30 go­di­na sta­ro­sti je 112 (od če­ga 78 že­na), a u sta­ro­snoj do­bi od 30 do 40 go­di­na je njih 118 – na­vo­di Ulja­re­vić.
To­kom mi­nu­le go­di­ne prav­na li­ca i pred­u­zet­ni­ci su ogla­si­li po­tre­bu za 1.122 slo­bod­na rad­na mje­sta što, ka­ko pre­ci­zi­ra Ulja­re­vić, pred­sta­vlja po­ve­ća­nje za se­dam od­sto u od­no­su na pret­hod­ni pe­ri­od. Me­đu­tim, od ukup­nog bro­ja pri­ja­vlje­nih po­tre­ba za rad­nom sna­gom, 855 ili 76 od­sto ogla­sa od­no­si se na rad na od­re­đe­no vri­je­me.
– Kre­ta­nje na tr­ži­štu ra­da u pret­hod­noj go­di­ni, kao i u ne­ko­li­ko ra­ni­jih, naj­op­šti­je gle­da­no, po­ka­zu­ju da je ono i da­lje slo­že­no i pod uti­ca­jem po­sle­di­ca eko­nom­ske kri­ze. Osnov­ne ka­rak­te­ri­sti­ke kre­ta­nja i sta­nja na tr­ži­štu ra­da mo­gle bi se sve­sti na sle­de­će – vi­so­ka du­go­roč­na ne­za­po­sle­nost, vi­so­ka ne­za­po­sle­nost mla­dih, iz­ra­že­ne dis­pro­por­ci­je iz­me­đu po­nu­de, tra­žnje i za­po­šlja­va­nja, se­zon­ski ka­rak­ter za­po­šlja­va­nja, zna­tan rast bro­ja ne­za­po­sle­nih vi­so­ko­ško­la­ca, re­la­tiv­no ve­li­ki broj za­po­šlja­va­nja stra­ne rad­ne sna­ge i ve­li­ki broj ne­za­po­sle­nih li­ca ko­ja se sma­tra­ju te­že za­po­šlji­vim – za­klju­čio je Ulja­re­vić.B.M.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"