Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Istraga zbog šverca potpisa * Poznanika izbo na žurci * Ministar sakrio 313.000 * Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Razvij barjak, barjaktare * Duh kamere
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VASILIJE MILIČKOVIĆ, kandidat za predsjednika :
– Petogodišnji ugovor o prodaji uglja između Elektroprivrede i Rudnika uglja stupa na snagu tri dana nakon što je EPCG usvojila odluku o preuzimanju duga pljevaljske firme, tako da će sami od sebe kupovati ugalj.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Vikipedia:
- Ja znam sve.
Gugl:
- Ja imam sve.
Internet:
- Pa, svi ste na meni.
Kompjuter:
- Hahaha, pa vi svi zavisite od mene, a ja ni od koga.
Struja:
- Stvarno?
Tesla:
- Ko tu koga laže?
Bog:
- Molim?
Čak Noris:
- Šta moliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-13 SJEDNICA SO BIJELO POLJE, U REKONSTRUISANOJ SKUPŠTINSKOJ SALI, ZAKAZANA ZA ČETVRTAK Na dnevnom redu rekordne 32 tačke
BI­JE­LO PO­LjE – Sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, 28. po re­du, za­ka­za­na je za če­tvr­tak, 15. mart, sa po­čet­kom u 10 ča­so­va. Sjed­ni­ca će ovog pu­ta bi­ti odr­ža­na u re­kon­stru­i­sa­noj skup­štin­skoj sa­li. Pred­sjed­nik SO Dže­mal Lju­ško­vić ka­že da je do­bio uvje­ra­va­nja da je sa­la za­vr­še­na i da su stvo­re­ni op­ti­mal­ni uslo­vi za odr­ža­va­ne sjed­ni­ce.
– Sjed­ni­ca će bi­ti odr­ža­na u novoj, re­kon­stru­i­sa­noj sa­li iako će ne­što i ne­do­sta­ja­ti jer još uvi­jek ni­je elek­tro­ni­ka u funk­ci­ji ka­da je u pi­ta­nju gla­sa­nje, ali će­mo to pre­va­zi­ći.
U adap­ta­ci­ju skup­štin­ske sa­le ulo­že­no je 220.000 eura. Ukup­na po­vr­ši­na je 115 me­ta­ra kva­drat­nih sa ukup­no 70 mje­sta. Sa­la je mul­ti­me­di­jal­nog ti­pa i mo­že se ko­ri­sti­ti kao i do­sad, za vjen­ča­nja, pro­mo­ci­je knji­ga i dru­ge pro­mo­tiv­ne sku­po­ve za po­tre­be gra­đa­na – ka­zao je Lju­ško­vić.
Ina­če, dnev­ni red sjed­ni­ce je obi­man, od­no­sno raz­ma­tar­će se 32 tač­ke. Pre­ma ri­je­či­ma Lju­ško­vi­ća naj­zna­čaj­ni­je su iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji pro­gra­ma ra­da Skup­šti­ne op­šti­ne za pro­šlu go­di­nu, kao i pred­log od­lu­ke o bu­dže­tu Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje za ovu go­di­nu.
– Ras­pra­vlja­će­mo i o pro­gra­mu ure­đe­nja pro­sto­ra za 2018. go­di­nu, o da­va­nju sa­gla­sno­sti na od­lu­ku pred­sjed­ni­ka opš­tine o ime­no­va­nju pot­pred­sjed­ni­ka. Na dnev­nom re­du je i pred­log od­lu­ke o ko­ri­šće­nju sred­sta­va te­ku­će i stal­ne bu­džet­ske re­zer­ve, o da­va­nju sa­gla­sno­sti na za­klju­či­va­nje ugo­vo­ra o fak­to­rin­gu i dru­gim fi­nan­sij­skim po­slo­vi­ma na sred­stvi­ma ko­je Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje po­tra­žu­je od Vla­de Cr­ne Go­re u iz­no­su od 2.511.681,18 eura. Na dnev­nom re­du je i od­lu­ka o do­no­še­nju iz­mje­na i do­pu­na De­talj­nog ur­ba­ni­stič­kog pla­na „Cen­tral­ne zo­ne“. Bi­će raz­ma­tra­ni i iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji pro­gra­ma mje­ra za pod­sti­caj raz­vo­ja po­ljo­pri­vre­de za pro­šlu i ovu go­di­nu, kao i pred­log od­lu­ke o rad­nom vre­me­nu, auto-tak­si pre­vo­zu, na­či­nu odvo­je­nog sa­ku­plja­nja ko­mu­nal­nog ot­pa­da na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne, o or­ga­ni­zo­va­nju Lo­kal­nog jav­nog emi­te­ra „Ra­dio Bi­je­lo Po­lje“ i do­dje­li sred­sta­va za fi­nan­si­ra­nje or­ga­ni­za­ci­ja oso­ba sa in­va­li­di­te­tom ko­je či­ne ko­a­li­ci­ju „Sa­vez“. Bi­će do­ni­je­ta i od­lu­ka o fi­nan­si­ra­nju ra­da ge­ron­to­do­ma­ći­ca, is­pla­ti jed­no­krat­ne nov­ča­ne po­mo­ći za opre­mu no­vo­ro­đe­nog dje­te­ta u, obez­bje­đi­va­nju udž­be­ni­ka za uče­ni­ke pr­vog raz­re­da osnov­ne ško­le, do­dje­li sred­sta­va za fi­nan­si­ra­nje Dru­štva do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi Bi­je­lo Po­lje, uče­šću Op­šti­ne u tro­ško­vi­ma re­kon­struk­ci­je fi­skul­tur­ne sa­le OŠ „Mar­ko Mi­lja­nov“ i da­va­nju sa­gla­sno­sti na od­lu­ku od­bo­ra di­rek­to­ra DOO Vo­do­vod „Bi­stri­ca“ o za­la­ga­nju ne­po­kret­no­sti ra­di re­a­li­zo­va­nja kre­di­ta – na­vo­di Lju­ško­vić
Jed­na od ta­ča­ka dnev­nog re­da je i iz­bor dva pot­pred­sjed­ni­ka. To će, ka­ko je pred­lo­žio no­vi gra­do­na­čel­nik Pe­tar Smo­lo­vić, bi­ti do­sa­da­šnji pot­pred­sjed­ni­ci Nem­ša Omer­ho­Džić i Abaz Ku­jo­vić.
M.N.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"