Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milo kandidat DPS-a * Preko 100 radnika ostalo bez krova nad glavom * Svejedno mi je hoće li biti Milo ili Mišo * Milo kandidat DPS-a * Paul Van Dyk na Si staru * Šuterska rapsodija crveno-belih * Drama u Lionu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ, LIDER GRAĐANSKOG POKRETA URA :
Apsolutno niko nema pravo da interese svoje partije stavi ispred Crne Gore.

Vic Dana :)

Svađaju se Mujo i komšinica. Kaže komšinica:
• Da ste kojim slučajem moj muž, sipala bih vam otrov za pacove u piće!
• A da ste vi kojim slučajem moja žena, ja bih ga i popio!

Dođe Mujo na pijacu i pita koliko su jabuke.
- Što više kupiš jeftinije- kaže trgovac.
- Tovari dok ne bude besplatno - reče Mujo.

Dolazi muž kući i vidi ženu kako se pakuje.
- Gdje ćeš?
- Idem u Las Vegas.
- ???
- Saznala sam da tamo mogu da dobijem $400 za ono što tebi dajem džabe.
Na to i muž poče da se pakuje.
- Gdje ćeš ti?
- U Las Vegas.
- ???
- Baš da vidim kako ćeš da živiš od $800 godišnje.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-14 MENADŽMENT BARSKOG PREDUZEĆA U PROBLEMU ZBOG ZAKIDANJA RADNIKA NA PLATE OD 2009. GODINE
Luci Bar prijeti šteta od deset miliona
Luci Bar prijeti šteta od deset miliona Dio radnika, njih 58 po osnovu jedne tužbe, dobio je iznos od 1,3 miliona kod Osnovnog suda. Ukoliko svi radnici budu tužili preduzeće, moguća šteta, odnosno ceh koji će Luka Bar platiti je preko deset miliona
Ako je su­di­ti po pre­su­di Osnov­nog su­da u spo­ru ko­ji je po­veo dio rad­ni­ka Lu­ke Bar pro­tiv tog pred­u­ze­ća, dr­žav­na fir­ma bi mo­gla pla­ti­ti pre­ko de­set mi­li­o­na eura u slu­ča­ju da se na tu­žbu od­lu­če svi rad­ni­ci ko­ji su od 2009. go­di­ne za­po­sle­ni u tom pred­u­ze­ću. Na­i­me, Lu­ka Bar je od sep­tem­bra 2009. go­di­ne rad­ni­ci­ma is­pla­ći­va­la za­ra­de po ci­je­ni ra­da od 77 eura, umje­sto po 140 eura, ko­li­ko je pred­vi­đe­no ko­lek­tiv­nim ugo­vo­rom. Pla­te su po tom ko­e­fi­ci­jen­tu is­pla­ći­va­ne do apri­la 2016, da bi od ta­da se ob­ra­ču­na­va­le po ci­je­ni ra­da od 90 eura, što je ta­ko­đe ma­nje od ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra. Pro­sto re­če­no, rad­ni­ci Lu­ke Bar su pri­ma­li sko­ro du­plo ma­nje pla­te šest i po go­di­na, dok sa­da pri­ma­ju oko 40 od­sto uma­nje­ne za­ra­de.
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta luč­kih rad­ni­ka Vla­di­mir Ob­ra­do­vić je ka­zao „Da­nu” da je Lu­ku Bar po če­ti­ri osno­va tu­ži­lo 96 rad­ni­ka, te da je sa­mo jed­nom pre­su­dom po osno­vu raz­li­ke u za­ra­da­ma za pe­ri­od od 2009. do po­lo­vi­ne 2013. go­di­ne, njih 58 do­bi­lo iz­nos od oko 1,3 mi­li­o­na eura. Lu­ka Bar se ža­li­la na pre­su­du, ko­ja je sa­da na Vi­šem su­du. Osim za raz­li­ku u za­ra­da­ma, rad­ni­ci su se ža­li­li i na pla­ća­nje smjen­skog ra­da, oba­vlja­nje luč­ko-bez­bjed­no­snih po­slo­va i do­da­tak na put­ne tro­ško­ve. Dio rad­ni­ka je tu­žbe pod­nio to­kom 2016. go­di­ne, ka­da je ak­tu­el­na bi­la pri­va­ti­za­ci­ja Lu­ke Bar.
Ak­tu­el­ni me­nadž­ment, ko­ji je do­šao na če­lo fir­me po­lo­vi­nom 2016. go­di­ne, ka­da su i po­če­li da ob­ra­ču­na­va­ju za­ra­de po ci­je­ni ra­da od 90 eura, sa­da po­ku­ša­va da u pre­go­vo­ri­ma sa rad­ni­ci­ma sma­nji iz­nos ko­ji mo­ra­ju pla­ti­ti jer je pret­hod­ni me­nadž­ment za­ki­dao na pla­ta­ma za­po­sle­ne za sko­ro po­lo­vi­nu. Ob­ra­do­vić, ko­ji je je­dan od za­po­sle­nih ko­ji je tu­žio pred­u­ze­će, na­vo­di da je po­nu­da me­nadž­men­ta smi­je­šna.
– Ne­ma­mo na­mje­ru da od­u­sta­ne­mo od ovog po­tra­ži­va­nja. Za­ki­da­ju nas na pla­te od 2009. go­di­ne do da­na da­na­šnjeg. Me­ni na pri­mjer nu­de 4.800 eura ka­ko bi se od­re­kao svih po­tra­ži­va­nja po osno­vu ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra. Du­gu­ju mi oko 24 hi­lja­de, a nu­de mi sko­ro pet hi­lja­da ka­ko bih se od­re­kao sve­ga na šta imam pra­vo. Ta­ko da, ne­mam na­mje­ru da od­u­sta­nem od svog po­tra­ži­va­nja – po­ru­čio je Ob­ra­do­vić.
On je na če­lu Sin­di­ka­ta ko­ji je osno­van u de­cem­bru i ko­ji bro­ji oko 100 rad­ni­ka. Njih me­nadž­ment, ka­ko je ka­zao, ni­je uklju­čio u pre­go­vo­re o iz­mi­re­nju po­tra­ži­va­nja, već sa­mo dru­gi sin­di­kat ko­ji bro­ji oko 300 rad­ni­ka.
Upra­va sa sin­di­ka­tom mje­se­ci­ma po­ku­ša­va da se do­go­vo­ri o iz­mi­re­nju po­tra­ži­va­nja, ali su pre­go­vo­ri bi­li bez uspje­ha. Me­nadž­ment je pr­vo nu­dio da is­pla­ti 3,8 mi­li­o­na rad­ni­ci­ma, od oko osam ko­li­ko du­gu­je bez ka­ma­ta i dru­gih da­žbi­na, u 36 ili 48 ra­ta, da bi na­kon pr­vog od­bi­ja­nja po­nu­dio da jed­no­krat­no to is­pla­ti. Ka­ko sin­di­kat ni to ni­je pri­hva­tio, oni su od­lu­či­li da an­ke­ti­ra­ju sva­kog rad­ni­ka i vi­de za ko­li­ko nov­ca bi pri­stao da se od­rek­ne svih po­tra­ži­va­nja i po­kre­ta­nja spo­ro­va pre­ko su­da.
– An­ke­ta se spro­vo­di ne­vje­ro­vat­nom br­zi­nom bez da­va­nja lju­di­ma do­volj­no vre­me­na da raz­mo­tre po­nu­du. Za­po­sle­ni tre­ba da od­lu­če ho­će li ili ne­će pri­hva­ti­ti po­nu­du me­nadž­men­ta i sin­di­kat se u to ne­će mi­je­ša­ti – re­kao je Ob­ra­do­vić.
On je ka­zao da je 96 rad­ni­ka ko­ji su tu­ži­li pred­u­ze­će pred pri­va­ti­za­ci­ju pod­ni­je­li te­ški pro­gon od me­na­dže­ra i še­fo­va, a da sa­da tre­ba da iza­đu sa po­naj­ma­njom su­mom i od­rek­nu se svih po­tra­ži­va­nja u pro­šlo­sti i bu­duć­no­sti, kao i kru­ci­jal­nih ka­ma­ta.
– Za od­re­đi­va­nje na­kna­da bi tre­ba­lo an­ga­žo­va­ti struč­nu ku­ću ovla­šće­nu za ob­ra­čun. Sum­nja­mo da su ovi iz­no­si pra­vič­na na­kna­da – za­klju­čio je Ob­ra­do­vić.
Ve­ćin­ski vla­snik Lu­ke Bar je dr­ža­va. Pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra je An­đel­ko Loj­pur, dok je iz­vr­šni di­rek­tor Za­ri­ja Fra­no­vić.D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"