Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-06-19 MINISTAR DARMANOVIĆ NA KONFERENCIJI U LUKSEMBURGU Otvaraju još jedno poglavlje
Vla­da je usvo­ji­la pred­log plat­for­me za uče­šće mi­ni­stra vanj­skih po­slo­va Cr­ne Go­re Sr­đa­na Dar­ma­no­vi­ća na de­ve­tom sa­stan­ku Sa­vje­ta za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje u Luk­sem­bur­gu 25. ju­na. U plat­for­mi se na­vo­di da će po­seb­no bi­ti ri­je­či o pri­hva­ta­nju prav­ne te­ko­vi­ne EU.
Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju (SSP) iz­me­đu Evrop­ske uni­je i nje­nih dr­ža­va čla­ni­ca, sa jed­ne stra­ne, i Cr­ne Go­re, s dru­ge stra­ne, pot­pi­san je 15.ok­to­bra 2007.go­di­ne u Luk­sem­bur­gu. Na­kon ra­ti­fi­ka­ci­je u svih 27 dr­ža­va čla­ni­ca EU, SSP je stu­pio na sna­gu 1.ma­ja 2010.go­di­ne.
For­mi­ran je Sa­vjet za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje, ko­ji či­ne pred­stav­ni­ci Vla­de i pred­stav­ni­ci Evrop­ske ko­mi­si­je i Evrop­skog sa­vje­ta, kao i Od­bor za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje, se­dam pod­od­bo­ra i Par­la­men­tar­ni od­bor za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje EU i Cr­ne Go­re.
– Sa­vjet za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje je ti­je­lo za spro­vo­đe­nje spo­ra­zu­ma, kao i za sva dru­ga bi­la­te­ral­na ili me­đu­na­rod­na pi­ta­nja od obo­stra­nog in­te­re­sa. Sa­vjet se sa­sto­ji od čla­no­va Evrop­skog sa­vje­ta kao in­sti­tu­ci­je ko­ja pred­sta­vlja dr­ža­ve čla­ni­ce i čla­no­va Evrop­ske ko­mi­si­je, kao in­sti­tu­ci­je ko­ja pred­sta­vlja in­te­re­se Evrop­ske uni­je, s jed­ne stra­ne, i čla­no­va Vla­de Cr­ne Go­re, s dru­ge stra­ne. Ra­di ostva­ri­va­nja ci­lje­va spo­ra­zu­ma, Sa­vjet je ovla­šćen da do­no­si od­lu­ke oba­ve­zu­ju­ćeg ka­rak­te­ra za stra­ne pot­pi­sni­ce, ko­je su du­žne da pre­du­zmu neo­p­hod­ne mje­re za spro­vo­đe­nje do­ni­je­tih od­lu­ka – pi­še u tek­stu plat­for­me.
Sa­stan­ci Sa­vje­ta za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje odr­ža­va­ju se jed­nom go­di­šnje.
– Kan­ce­la­ri­ja za evrop­ske in­te­gra­ci­je je pri­pre­mi­la pred­log po­zi­ci­je Cr­ne Go­re ko­ji je se raz­ma­tra isto­vre­me­no s plat­for­mom. Pla­ni­ra­no je da istog da­na bu­de upri­li­če­na Me­đu­vla­di­na kon­fe­ren­ci­ja iz­me­đu Cr­ne Go­re i EU, na ko­joj se oče­ku­je otva­ra­nje pre­go­vo­ra u po­gla­vlju 17 – eko­nom­ska i mo­ne­tar­na uni­ja – na­vo­di se u tek­stu plat­for­me.
Ka­ko je ob­ja­šnje­no, u di­je­lu po­li­tič­kih kri­te­ri­ju­ma bi­će raz­ma­tra­ne te­me ko­je se ti­ču ra­da cr­no­gor­skog par­la­men­ta, is­pu­nja­va­nje pre­po­ru­ka OEBS-a da­tih na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2016.go­di­ne, na­pre­dak ostva­ren u obla­sti vla­da­vi­ne pra­va, s po­seb­nim ak­cen­tom na slo­bo­du me­di­ja, bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, kao i na re­for­mu jav­ne upra­ve.
– U obla­sti eko­nom­skih kri­te­ri­ju­ma će pri­je sve­ga bi­ti ri­je­či o pro­gra­mu eko­nom­skih re­for­mi, a bi­će ri­je­či i o na­pret­ku i pred­sto­je­ćim iza­zo­vi­ma po po­gla­vlji­ma prav­ne te­ko­vi­ne. Ta­ko­đe, bi­će raz­ma­tra­ni od­no­si u okvi­ru Spo­ra­zu­ma o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju, stra­te­gi­ja pri­stu­pa­nja EU, po­seb­no u svje­tlu iz­vje­šta­ja za Cr­nu Go­ru 2018.go­di­ne, kao i pret­pri­stup­na po­dr­ška IPA. Pla­ni­ra­na je i raz­mje­na sta­vo­va o raz­vo­ju do­ga­đa­ja na Za­pad­nom Bal­ka­nu i o dru­gim me­đu­na­rod­nim pi­ta­nji­ma od za­jed­nič­kog in­te­re­sa – pi­še u tek­stu plat­for­me.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"