Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-16 NAREDNE SEDMICE POČINJE UPIS U SREDNJE ŠKOLE
Za ekonomiste i medicinare fali učionica
Za ekonomiste i medicinare fali učionica Prema konkursu, u podgoričkim srednjim školama ima mjesta za oko 2.700 đaka, od čega oko 440 u Gimnaziji „Slobodan Škerović”
U Sred­njoj eko­nom­skoj ško­li „Mir­ko Ve­šo­vić” i Me­di­cin­skoj ško­li u Pod­go­ri­ci i ove go­di­ne zbog ne­do­stat­ka ka­pa­ci­te­ta ne­će bi­ti do­volj­no mje­sta za upis svr­še­nih osno­va­ca, ko­ji­ma je že­lja da se ba­ve tim za­ni­ma­nji­ma. Di­rek­tor SEŠ „Mir­ko Ve­šo­vić” Bra­ni­slav Đu­kić ka­zao je za „Dan” da će zbog ve­li­kog in­te­re­so­va­nja to­kom upi­sa od 18. do 22. ju­na uče­ni­ci sva­kog da­na ima­ti na ogla­snoj ta­bli ob­ja­vlje­ne rang li­ste, ka­ko bi na vri­je­me zna­li da li da pre­da­ju do­ku­men­ta u dru­gim ško­la­ma. Đu­kić na­vo­di da će u Eko­nom­skoj ško­li u sep­tem­bru bi­ti upi­sa­no 280 uče­ni­ka. Pre­ma kon­kur­su, u pod­go­rič­kim sred­njim ško­la­ma ima mje­sta za oko 2.700 đa­ka, od če­ga oko 440 u Gim­na­zi­ji „Slo­bo­dan Ške­ro­vić”. Iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te sa­op­šte­no je da u gim­na­zi­ja­ma ima mje­sta za 2.408 no­vih đa­ka, a u sred­njim struč­nim ško­la­ma za 6.953 – 4.685 na pro­gra­mi­ma če­tvr­tog i 2.268 na pro­gra­mi­ma tre­ćeg ste­pe­na.
– Upi­sa­će­mo se­dam odje­lje­nja eko­nom­skog teh­ni­ča­ra i tri odje­lje­nja prav­no ad­mi­ni­stra­tiv­nog teh­ni­ča­ra. Do­ku­men­ta se pri­ma­ju od 8 do 12 ča­so­va. Već po­sli­je 15 ča­so­va bi­će ob­ja­vlje­na li­sta upi­sa­nih to­ga da­na, sa sta­njem bo­do­va i to će bi­ti prak­sa svih pet da­na dok tra­je upis. Ro­di­te­lji i uče­ni­ci na taj na­čin ima­ju mo­guć­nost da po­dig­nu do­ku­men­ta i pre­da­ju ih u ško­le u ko­ji­ma ima mje­sta i uslo­va za upis. Oče­ku­je­mo i ove go­di­ne gu­žvu, jer se upi­su­ju od­lič­ni i vr­lo­do­bri đa­ci. Ko­mi­si­ja će od­lu­či­va­ti na osno­vu uspje­ha i ocje­na ko će bi­ti upi­san. Ovo je mak­si­mum što ško­la mo­že da pri­mi u pr­vom raz­re­du. Sa 28 uče­ni­ka mno­go je lak­še pro­fe­so­ri­ma da ra­de i efi­ka­sni­je je obra­zo­va­nje – is­ti­če Đu­kić.
Di­rek­tor Me­di­cin­ske ško­le Bra­ni­mir Ko­stić re­kao je za „Dan” da sva­ke go­di­ne pre­ko 100 uče­ni­ka osta­ne ne­u­pi­sa­no zbog ve­li­kog in­te­re­so­va­nja i ogra­ni­če­nih ka­pa­ci­te­ta za pri­jem svih sred­njo­ško­la­ca ko­ji že­le da se po­sve­te obla­sti me­di­ci­ne.
– Upi­sa­će­mo če­ti­ri odje­lje­nja me­di­cin­skog teh­ni­ča­ra sa po 28 uče­ni­ka, dva odje­lje­nja far­ma­ce­ut­skih teh­ni­ča­ra, jed­no odje­lje­nja zub­no sto­ma­to­lo­ških teh­ni­ča­ra sa 28 đa­ka. Upi­su­je­mo jed­no odje­lje­nje fi­zi­o­te­ra­pe­ut­skih teh­ni­ča­ra sa istim bro­jem uče­ni­ka, me­di­cin­skih ko­zme­ti­ča­ra jed­no odje­lje­nje me­di­cin­ski i la­ba­ra­to­rij­ski teh­ni­čar jed­no odje­lje­nje. In­te­re­so­va­nje je ve­li­ko i sva­ke go­di­ne se pri­ja­vi znat­no vi­še kan­di­da­ta, ne­go što tra­ži­mo kon­kur­som. Ka­pa­ci­tet ško­le je de­set odje­lje­nja i od to­ga ne mo­že­mo da od­stu­pa­mo. Ka­ko bi­smo na kva­li­te­tan na­čin or­ga­ni­zo­va­li te­o­rij­sku i prak­tič­nu na­sta­vu, sva­ko­dnev­no će­mo ima­ti bodvnu li­stu na­kon pre­da­je, jer je te­ško iz­bo­do­va­ti oko 400 kan­di­da­ta sva­ke go­di­ne – ka­že Ko­stić.D.B.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"