Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Žugiću CBCG platila doktorat, samo za avio-kartu dali 7.000 * Uhapšen nakon razgovora sa sinom * Pucao u koleginicu zbog premještaja * Mladić nestao u talasima * Žugiću CBCG platila doktorat, samo za avio-kartu dali 7.000 * Tramp stavio Solanu na crnu listu * Moguć politički kraj Angele Merkel
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LjUIĐ ŠKRELjA, POSLANIK DPS-a:
Kada opozicija izgubi izbore, onda krivca nađu u izbornom zakonodavstvu i drugim radnjama.

Vic Dana :)

– Sjutra se udajem! - pohvali se plavuša svojim kolegama na poslu.
– Hajde pogodite što radi moj budući muž - ushićeno upita prisutne.
– Najveću glupost u životu! - vikne u glas nekoliko muškaraca.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-06-25 MINISTAR DARMANOVIĆ NA KONFERENCIJI U LUKSEMBURGU Otvaraju još jedno poglavlje
Vla­da je usvo­ji­la pred­log plat­for­me za uče­šće mi­ni­stra vanj­skih po­slo­va Cr­ne Go­re Sr­đa­na Dar­ma­no­vi­ća na sa­stan­ku Sa­vje­ta za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje ko­ji će bi­ti odr­žan da­nas u Luk­sem­bu­r­gu.
U plat­for­mi se na­vo­di da će po­seb­no bi­ti ri­je­či o pri­hva­ta­nju prav­ne te­ko­vi­ne EU, a bi­će otvo­re­no i jed­no po­gla­vlje.
Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju (SSP) iz­me­đu Evrop­ske uni­je i nje­nih dr­ža­va čla­ni­ca, sa jed­ne stra­ne, i Cr­ne Go­re, s dru­ge stra­ne, pot­pi­san je 15.ok­to­bra 2007.go­di­ne u Luk­sem­bur­gu. Na­kon ra­ti­fi­ka­ci­je u svih 27 dr­ža­va čla­ni­ca EU, SSP je stu­pio na sna­gu 1.ma­ja 2010.go­di­ne. For­mi­ra­na su stal­na ti­je­la Cr­ne Go­re i EU – Sa­vjet za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje, ko­ji či­ne pred­stav­ni­ci Vla­de i pred­stav­ni­ci Evrop­ske ko­mi­si­je i Evrop­skog sa­vje­ta, Od­bor za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje, se­dam pod­od­bo­ra i Par­la­men­tar­ni od­bor za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje EU i Cr­ne Go­re.
– Sa­vjet za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje je ti­je­lo za spro­vo­đe­nje spo­ra­zu­ma, kao i za sva dru­ga bi­la­te­ral­na ili me­đu­na­rod­na pi­ta­nja od obo­stra­nog in­te­re­sa. Sa­vjet se sa­sto­ji od čla­no­va Evrop­skog sa­vje­ta, kao in­sti­tu­ci­je ko­ja pred­sta­vlja dr­ža­ve čla­ni­ce i čla­no­va Evrop­ske ko­mi­si­je, kao in­sti­tu­ci­je ko­ja pred­sta­vlja in­te­re­se Evrop­ske uni­je, s jed­ne stra­ne, i čla­no­va Vla­de Cr­ne Go­re, s dru­ge stra­ne. Ra­di ostva­ri­va­nja ci­lje­va spo­ra­zu­ma, Sa­vjet je ovla­šćen da do­no­si od­lu­ke oba­ve­zu­ju­ćeg ka­rak­te­ra za stra­ne pot­pi­sni­ce, ko­je su du­žne da pre­du­zmu mje­re neo­p­hod­ne za spro­vo­đe­nje do­ni­je­tih od­lu­ka – na­vo­di se u tek­stu plat­for­me.
Sa­stan­ci Sa­vje­ta za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje odr­ža­va­ju se jed­nom go­di­šnje.
– Kan­ce­la­ri­ja za evrop­ske in­te­gra­ci­je je pri­pre­mi­la pred­log po­zi­ci­je Cr­ne Go­re, ko­ji je raz­ma­tran isto­vre­me­no s plat­for­mom. Pla­ni­ra­no je da istog da­na bu­de upri­li­če­na Me­đu­vla­di­na kon­fe­ren­ci­ja iz­me­đu Cr­ne Go­re i EU na ko­joj se oče­ku­je otva­ra­nje pre­go­vo­ra u po­gla­vlju 17– eko­nom­ska i mo­ne­tar­na uni­ja –pi­še u tek­stu plat­for­me.
U di­je­lu po­li­tič­kih kri­te­ri­ju­ma bi­će raz­ma­tra­ne te­me ko­je se ti­ču ra­da cr­no­gor­skog par­la­men­ta, is­pu­nja­va­nje pre­po­ru­ka OEBS-a da­tih na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2016.go­di­ne, na­pre­dak ostva­ren u obla­sti vla­da­vi­ne pra­va, s po­seb­nim ak­cen­tom na slo­bo­du me­di­ja, bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, kao i re­for­mu jav­ne upra­ve.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"