Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Žugiću CBCG platila doktorat, samo za avio-kartu dali 7.000 * Uhapšen nakon razgovora sa sinom * Pucao u koleginicu zbog premještaja * Mladić nestao u talasima * Žugiću CBCG platila doktorat, samo za avio-kartu dali 7.000 * Tramp stavio Solanu na crnu listu * Moguć politički kraj Angele Merkel
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LjUIĐ ŠKRELjA, POSLANIK DPS-a:
Kada opozicija izgubi izbore, onda krivca nađu u izbornom zakonodavstvu i drugim radnjama.

Vic Dana :)

– Sjutra se udajem! - pohvali se plavuša svojim kolegama na poslu.
– Hajde pogodite što radi moj budući muž - ushićeno upita prisutne.
– Najveću glupost u životu! - vikne u glas nekoliko muškaraca.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-06-25 KRAPOVIĆ OPTUŽIO DPS DA MANIPULACIJAMA ŽELE DA DOĐU DO VEĆINE
Politička korupcija opet u Budvi
Krapović - Džaković Politička korupcija opet u Budvi Nezavisni odbornik Stevan Džaković nije odgovorio na Krapovićevu tvrdnju da će upravo on omogućiti stvaranje nove većine
Pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva Dra­gan Kra­po­vić (De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra) sa­op­štio je da ni­je ne­mo­gu­ća va­ri­jan­ta ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju jer je sa­mo­stal­ni od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić je­di­ni ko­ji bi mo­gao da pre­đe iz sa­da­šnje bu­dvan­ske ve­ći­ne od 17 od­bor­ni­ka u ne­ku dru­gu ve­ći­nu.
Go­stu­ju­ći u emi­si­ji „Ži­va isti­na”, Kra­po­vić je go­vo­rio o mo­gu­ćoj pre­kom­po­zi­ci­ji lo­kal­ne vla­sti u Bu­dvi.
Upi­tan o spe­ku­la­ci­ja­ma da bi u bu­dvan­skom par­la­men­tu usko­ro mo­gla bi­ti for­mi­ra­na no­va ve­ći­na, Kra­po­vić je re­kao da je to va­ri­jan­ta ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju.
– Je­di­ni ko­ji bi mo­gao da pre­đe iz ove ve­ći­ne od 17 od­bor­ni­ka u ne­ku dru­gu ve­ći­nu je­ste Dža­ko­vić. Kao što zna­te, on je iza­bran sa li­ste De­mo­krat­skog fron­ta. Ne mo­gu ni da poj­mim mo­guć­nost da bi­lo ko sa li­ste De­mo­krat­skog fron­ta, od­no­sno gra­đa­ni ko­ji su da­li po­dr­šku toj li­sti, u bi­lo ko­joj va­ri­jan­ti uđu u bi­lo ka­kav a­ran­žman sa DPS-om – is­ta­kao je Kra­po­vić.
Uko­li­ko se ta­ko ne­što ipak de­si, ka­ko je is­ta­kao, u pi­ta­nju će bi­ti po­li­tič­ka ko­rup­ci­ja.
– Ta­ko ne­što se do­go­va­ra u ovom tre­nut­ku i do­go­va­ra se u kru­gu Dra­gan Ivan­če­vić – Ste­van Dža­ko­vić – Mi­lo Đu­ka­no­vić i dio DPS-a, ili či­tav DPS, ne znam ko je sve sa tim upo­znat, i na­rav­no, So­ci­jal­de­mo­kra­te –ka­zao je pred­sjed­nik bu­dvan­ske op­šti­ne.
On sma­tra da se ta­kav sce­na­rio ipak ne­će de­si­ti.
–Dža­ko­vić bi mo­gao da pro­mi­je­ni tu ve­ći­nu bez ika­kvih pro­ble­ma uko­li­ko se usu­đu­je na ta­ko ne­što. Ta­ko ne­što ni­je la­ko na­pra­vi­ti u Bu­dvi u ovom mo­men­tu –re­kao je Kra­po­vić.
Upi­tan šta Dža­ko­vić ri­zi­ku­je, Kra­po­vić je re­kao da mi­sli da ri­zi­ku­je pri­je sve­ga obraz.
Ste­van Dža­ko­vić ju­če ni­je od­go­va­rao na po­ru­ke i po­zi­ve „Da­na” da pro­ko­men­ta­ri­še Kra­po­vi­će­ve na­vo­de.
Upi­tan da li će po­što­va­ti do­go­vor sa DF-om o ro­ta­ci­ji na mje­stu pred­sjed­ni­ka op­šti­ne na­kon is­te­ka po­lo­vi­ne man­da­ta, Kra­pović je re­kao da se dr­že spo­ra­zu­ma.
– Pre­ma ko­a­li­ci­o­nom spo­ra­zu­mu, ja se ro­ti­ram sa kan­di­da­tom DF-a. Da, ta­ko pi­še u ko­a­li­ci­o­nom spo­ra­zu­mu. Na­rav­no, mi se još dr­ži­mo ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma iako je on uru­šen ne­ko­li­ko pu­ta od ne­ko­li­ko stra­na. De­mo­kra­te se dr­že prin­ci­pi­jel­no i sto­ji­mo na po­zi­ci­ji da će­mo DF-u pre­pu­sti­ti mje­sto gra­do­na­če­lni­ka na­kon dvi­je go­di­ne – is­ta­kao je Kra­po­vić.
On je re­kao da ak­tu­el­na vlast u Bu­dvi ne­ma ve­ze sa bil­bor­di­ma ko­ji sla­ve srp­ske oslo­bo­di­o­ce. Na pi­ta­nje ka­kva se po­ru­ka ša­lje sla­vlje­njem srp­ske voj­ske, Kra­povć je re­kao da pred­sta­vlja Op­šti­nu Bu­dva i da Op­šti­na ne ša­lje ni­ka­kvu po­ru­ku jer ne par­ti­ci­pi­ra u to­me.
– Po­je­din­ci ko­ji su na ne­kim funk­ci­ja­ma u Op­šti­ni Bu­dva par­ti­ci­pi­ra­ju u tom od­bo­ru. Ne ogra­đu­jem sa od njih, ja sa­mo ka­žem da Op­šti­na ne­ma for­mal­no­prav­no uče­šće u to­me – po­ja­snio je Kra­po­vić.
Upi­tan ka­kav ima vred­no­sni sud pre­ma tim lju­di­ma, on je re­kao da ne bi iz­no­sio lič­ni stav.
– Po­na­šam se u skla­du sa za­ko­nom i ovla­šće­nji­ma ko­ja su mi da­ta – na­veo je Kra­po­vić.
Na opa­sku da to­le­ri­še bil­bor­de ko­je stva­ra­ju po­dje­le, a da je upra­vo mo­to De­mo­kra­ta „Po­bje­de, a ne po­dje­le”, Kra­po­vić je is­ta­kao da ne to­le­ri­še po­dje­le.
M.V.

Ne­ma mo­guć­nost
da uklo­ni bil­bor­de

Kra­po­vić je re­kao da jed­no­stav­no ne­ma mo­guć­nost, ni­ti op­šti­na Bu­dva ima ta­kvu mo­guć­nost, da uklo­ni bil­bor­de na ko­ji­ma se sla­ve srp­ski oslo­bo­di­o­ci.
Upi­tan da li bi ih uklo­nio da ima mo­guć­nost, on je ka­zao da na to ne mo­že da od­go­vo­ri.
– Ne znam, mo­žda, ni­je­sam raz­mi­šljao o to­me – re­kao je Kra­po­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"