Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Uzeli po 16.000 da ubiju Lambulića * Valentini u borbi za život potrebno 60.000 * Zorica Kovačević na čelu Danilovgrada? * Milo dao lažne podatke, ali ga ne smjenjuju * Političko predstavljanje manjina * Javna rasprava i tajni dijalog * Podjele
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milutin Simović, potpredsjednik Vlade:
Cetinje je veliko gradilište.

Vic Dana :)

Finale svjetskog prvenstva, muškarac sjedi u rasprodatom stadionu i pored sebe ima jedno slobodno mjesto. Iritiran i iznenađen pita gledaoca s druge strane tog praznog mjesta jel to slobodno mjesto nekom pripada. Ovaj mu odgovori:
– Ne, to mjesto je jednostavno slobodno.
– Ali to nije moguće, ko to ima kartu za finale svjetskog prvenstva u fudbalu, najveću moguću sportsku predstavu, i na kraju tu kartu ne iskoristi? kaže prvi.
Drugi mu odgovori:
– Pa to mjesto pripada u stvari meni, moja žena je htjela da pođe sa mnom, ali ona je nedavno umrla. Ovo je prvo finale svjetskog prvenstva koje gledam sam, bez nje.
– Oh, meni je stvarno neizmjerno žao!! Ali zar niko od vaše porodice ili poznanika nije htio da dođe umjesto nje, ipak je ovo finale?
– Ne, oni su svi na sprovodu...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-06-25 ŠKRELJA NAČELNO PODRŽAO PROFESIONALIZACIJU IZBORNIH TIJELA Možemo pričati o predlogu CDT-a
Sva­ka ini­ci­ja­ti­va za pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ju Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je (DIK) do­bro je do­šla, ali pre­ko no­vi­na i me­di­ja se ne do­pri­no­si po­bolj­ša­nju iz­bor­ne in­fra­struk­tu­re, po­ru­čio je po­sla­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Lju­iđ Škre­lja.
Cen­tar za de­mo­krat­sku tran­zi­ci­ju (CDT) ne­dav­no je pred­sta­vio rje­še­nja za us­po­sta­vlja­nje ne­za­vi­sne Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je, iz­me­đu osta­log i do­no­še­nje za­ko­na o iz­bor­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji ko­jim bi se ure­dio rad ključ­nog or­ga­na za spro­vo­đe­nje iz­bo­ra.
Škre­lja je za agen­ci­ju Mi­na ka­zao da su po­treb­ni kon­krent­ni pred­lo­zi.
– Da sjed­ne­mo i da se do­go­va­ra­mo oko sve­ga što je in­te­res da DIK, kao naj­zna­čaj­ni dr­žav­ni or­gan za spro­vo­đe­nje iz­bo­ra, bu­de uva­ža­va­na, ci­je­nje­na i nje­ne od­lu­ke bu­du is­po­što­va­ne od svih ak­te­ra u iz­bor­nom pro­ce­su – re­kao je Škre­lja.
On je do­dao da prak­sa svih evrop­skih mo­der­nih dr­ža­va ide ka to­me da se zna­čaj­na rad­na ti­je­la i dr­žav­ni or­ga­ni ko­ji se ba­ve iz­bo­ri­ma pro­fe­si­o­na­li­zu­ju.
– Ne sma­tram da je ini­ci­ja­ti­va CDT-a lo­ša, ali se pla­šim da cr­no­gor­sko dru­štvo ni­je sprem­no za to. Ka­da opo­zi­ci­ja iz­gu­bi iz­bo­re, kri­vi­ca na­la­zi u iz­bor­nom za­ko­no­dav­stvu i dru­gim rad­nja­ma – ka­zao je Škre­lja.
Ko­men­ta­ri­šu­ći pred­log CDT-a ve­za­no za na­čin iz­bo­ra čla­na DIK-a, on je re­kao da se zna pro­ce­du­ra i da se ne mo­že sve što je va­že­će, le­gi­tim­no i po ovla­šće­nji­ma ko­je za­kon i Ustav da­ju sa­da de­ro­gi­ra­ti ne­ki­ma dru­gi­ma.
– Po­sto­je ti­je­la i su­bjek­ti ko­ja su nad­le­žna za to, na na­čin ko­ji tre­ba da afir­mi­še iz­bor DIK-a, i ne vi­dim raz­log da tre­ba da se sve iz­mje­sti iz ono­ga što je dr­žav­ni or­gan – na­gla­sio je Škre­lja.
On je ka­zao da je kao pred­sjed­nik Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra pet pu­ta ob­ja­vlji­vao jav­ni po­ziv za iz­bor čla­na DIK-a iz re­da pred­stav­ni­ka ci­vil­nog dru­štva, ne­vla­di­nog sek­to­ra i uni­ver­zi­te­ta, na osno­vu kri­te­ri­ju­ma i mje­ri­la ko­je su utvr­di­le ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je.
Škre­lja je pod­sje­tio da je je­dan dio ne­vla­di­nog sek­to­ra tra­žio da se ne iza­be­re kan­di­dat ko­jeg je pred­lo­žio dru­gi dio tog sek­to­ra.
Ko­men­ta­ri­šu­ći po­ziv CDT-a da po­li­tič­ke par­ti­je po­kre­nu hi­tan di­ja­log o no­vom rje­še­nju za stva­ra­nje ne­za­vi­sne DIK i osta­ve po stra­ni svo­je po­li­tič­ke stra­te­gi­je i tak­ti­ke, on je re­kao da je DPS spre­man da vo­di bi­lo ko­ji di­ja­log.
–Bez DPS-a ne­ma di­ja­lo­ga u Cr­noj Go­ri. To su vi­dje­li i ovi ko­ji idu u rad­ne eks­kur­zi­je po Evro­pi, pa se opet vra­ća­ju ta­mo gdje im je mje­sto. A mje­sto im je u par­la­men­tu – na­veo je Škre­lja.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ul­ti­ma­tiv­nim za­htje­vi­ma ne mo­že se po­sti­ći pri­hva­tlji­vo rje­še­nje za sve.
– To ni­je rje­še­nje, već na­met­nut i ul­ti­ma­ti­van za­htjev. Ako ho­će­mo ta­ko, on­da će­mo i da­lje na­kon sva­kih iz­bo­ra ima­ti istu pri­ču – za­klju­čio je Škre­lja.M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"