Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mila ni da pomenu, a kamoli da ga uhapse * Državne bolnice napustilo 150 ljekara * Stvoriti uslove za prekid bojkota * Čarapići naslijedili četiri stana i dvije kuće * Dinosaurusi ponovo među nama * Sjajnija od supernove * Mila ni da pomenu, a kamoli da ga uhapse
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Đorđije Pinjatić, bivši poslanik DPS-a :
Ruskom partneru uzeo sam 300.000 eura za nelegalno finansiranje kampanje DPS-a.

Vic Dana :)

Kaže muž ženi:
- Draga, kad umrem, želim da me kremiraš.
- A koliko to košta?
- Oko 500 eura.
- Ih, kad se radi o tvom zadovoljstvu, tebi ništa nije skupo!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-27 MAJKA TROJE DJECE APELUJE ZA POMOĆ ZA PRESAĐIVANJE BUBREGA
Valentini u borbi za život potrebno 60.000
Valentini u borbi za život potrebno 60.000 Uprkos velikoj želji, otac, majka kao ni suprug ne mogu mi donirati bubreg, tako da je inostranstvo jedino rješenje, ističe Valentina Desni bubreg uopšte nije u funkciji, a lijevi je takođe značajno oslabljen s obzirom na to da joj je nivo kreatinina u krvi preko hiljadu
Maj­ci tro­je dje­ce Va­len­ti­ni Šće­kić (44) iz Pod­go­ri­ce po­treb­na je pomoć za tran­splan­ta­ci­ju bu­bre­ga i ope­ra­ci­ju trom­bo­fi­li­je, jer ne mo­že u Cr­noj Go­ri da do­bi­je or­gan, a li­je­če­nje u ino­stran­stvu ko­šta 60.000 eura. Šće­ki­će­va je u raz­go­vo­ru za „Dan” is­pri­ča­la da joj je bu­bre­žna in­su­fi­ci­jen­ci­ja ot­kri­ve­na pri­je pet go­di­na i da su bu­bre­zi osla­bi­li, zbog če­ga je od fe­bru­a­ra po­če­la da ide na he­mo­di­ja­li­zu. Ona ape­lu­je za po­moć ka­ko bi svo­jim ma­li­ša­ni­ma po­mo­gla da iza­đu na pra­vi put.
– Pri­je pet go­di­na mi je usta­no­vlje­na bu­bre­žna in­su­fi­ci­jen­ci­ja. Po­ku­ša­va­la sam da ri­go­ro­znom is­hra­nom i kon­tro­la­ma sma­njim ošte­će­nje bu­bre­ga, ko­ji su vre­me­nom po­če­li da sla­be i su­še se, a što je usta­no­vlje­no na ul­tra­zvu­ku. De­sni bu­breg uop­šte ni­je u funk­ci­ji, a li­je­vi je ta­ko­đe osla­bljen, s ob­zi­rom na to da mi je ni­vo kre­a­ti­ni­na u kr­vi preko hi­lja­du. Valj­da je to po­če­lo u trud­no­ći sa tre­ćim dje­te­tom, ali ni­je­sam zna­la, ni­ko to ni­je pri­mi­je­tio. Bo­lest je ti­nja­la, krv­na sli­ka je po­če­la da sla­bi, pa sam i tu iz­gu­bi­la vri­je­me kod he­ma­to­lo­ga, dok ni­je­sam do­šla kod dok­tor­ke Ma­ri­ne Rat­ko­vić na odje­lje­nje. Ona je od­mah usta­no­vi­la šta je u pi­ta­nju i pre­po­ru­či­la di­ja­li­zu i tran­splan­ta­ci­ju – pri­ča Šće­ki­će­va.
Po­ja­šnja­va da su čla­no­vi po­ro­di­ce po­ku­ša­li da joj do­ni­ra­ju bu­breg, ali su re­zul­ta­ti po­ka­za­li da ni­je­su kom­pa­ti­bil­ni.
– Upr­kos ve­li­koj že­lji, otac i maj­ka kao ni su­prug ne mo­gu mi do­ni­ra­ti bu­breg. Otac je pr­vi po­ku­šao, on je mo­ja krv­na gru­pa – nul­ta, me­đu­tim, Hr­va­ti su ga od­bi­li jer bu­bre­zi mo­ra­ju da ra­de mi­ni­mum sa 50 od­sto ka­pa­ci­te­ta, a nje­gov bu­breg ra­di sa 38. Na­kon to­ga je maj­ka po­ku­ša­la da bu­de do­nor i sve se po­klo­pi­lo, ali su u po­sled­njem tre­nut­ku usta­no­vi­li da uop­šte ne­mam imu­no­glo­bu­li­na u kr­vi – ka­že Šće­ki­će­va.
Ona ob­ja­šnja­va da joj bo­lest bu­bre­ga ni­je je­di­ni zdrav­stve­ni pro­blem sa ko­jim se su­o­ča­va jer je usta­no­vlje­no da ima i trom­bo­fi­li­ju, bo­lest zgru­ša­va­nja kr­vi u or­ga­ni­zmu.
– Na­kon što si mi ura­đe­ne fi­stu­le, ka­da su lje­ka­ri iz Hr­vat­ske do­la­zi­li, ovo je pe­ta ko­ja tre­nut­no ra­di, sta­ja­le su, ni­je­smo zna­li šta je u pi­ta­nju. Dok­tor­ka Ma­ri­na je pred­lo­ži­la da ura­dim ge­ne­ti­ku i po­ka­za­lo se da imam trom­bo­fi­li­ju – na­vo­di Šće­ki­će­va.
Iako že­li da po­mog­ne dje­ci, vo­di ra­ču­na o nji­ma i pru­ži im bez­bri­žno dje­tinj­stvo, sve vi­še osje­ća te­go­be, zbog če­ga joj je po­moć pri­je­ko po­treb­na.
– Po­če­le su da me bo­le ko­sti što su lje­ka­ri i pre­do­či­li, te­že ho­dam, a no­ću mi oti­ču ru­ke i bu­kval­no ne spa­vam. Uju­tru imam muč­ni­nu i sla­bo je­dem – pri­ča Va­len­ti­na.
Po­ro­di­ca Šće­kić ape­lu­je na sve lju­de do­bre vo­lje kao i na pred­u­zet­ni­ke da uko­li­ko su u mo­guć­no­sti, Va­len­ti­ni po­mog­nu upla­tom kod Hi­po­te­kar­ne ban­ke A.D. Pod­go­ri­ca Broj ži­ro ra­ču­na: 520032000006739393
Pri­ma­lac: Va­len­ti­na Šće­kić, sa na­zna­kom: „Za po­moć u li­je­če­nju”.
D.B.


Na­da se pu­tu u Tur­sku ili Ita­li­ju

Va­len­ti­na is­ti­če da zbog bo­le­sti ne mo­že da ra­di, a uki­da­njem na­kna­da za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce osta­la je bez tog iz­vo­ra pri­ho­da, ta­ko da u po­ro­di­ci ra­di sa­mo su­prug.
– Za li­je­če­nje u Tur­skoj, od­no­sno za tran­splan­ta­ci­ju bu­bre­ga i ope­ra­ci­ju trom­bo­fi­li­je, po­treb­no mi je oko 60 hi­lja­da eura. Tre­nut­no Adži­ba­dem u Is­tan­bu­lu to naj­bo­lje ra­di – u slu­ča­je­vi­ma po­put mog, jer imam i trom­bo­fi­li­ju, ni­je­su sa­mo bu­bre­zi u pi­ta­nju. Ipak, oni tra­že da se obez­bi­je­di do­nor bu­bre­ga, ta­ko da su u op­ti­ca­ju i Ru­si­ja, Bje­lo­ru­si­ja i bol­ni­ca u Pa­do­vi. Dok­tor­ka Rat­ko­vić go­di­na­ma po­ku­ša­va da pro­na­đe do­no­re i pro­bu­di svi­jest kod gra­đa­na, ali i da­lje ve­li­ki broj pa­ci­je­na­ta ide na di­ja­li­zu i če­ka na tran­splan­ta­ci­ju – ka­za­la je Šće­ki­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"