Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zaplijenio zemlju Šaranoviću, pa gradi hotel od 12 spratova * O državnom trošku poslao svastiku u Atinu * Prinudna uprava ako se ne dogovore do 21. jula * Kozmetičke izmjene ne povećavaju nezavisnost * Politički zemljotres u Britaniji * Braća Bitići * Mamin sin
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILO ĐUKANOVIĆ, PREDSJEDNIK CRNE GORE :
Evropa mora prepoznati da je Crna Gora daleko ispred na putu pregovaranja o prijemu, ali i mi moramo ispuniti zadatke u našoj kući.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al‘ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj piva pa se požali:
- A vid‘ ‚vako... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma‘ drugi dan i lančić! A na samu Novu god‘nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je‘s ti nešto naš‘o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane... ja sam naš‘o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel‘ke!
- Kako Japanac drži dijetu?
- Jede jednim štapićem!
Gugl je žensko sto posto!
Čim ima odgovor na sve.
Zašto plavuša stavlja iphone na pod?
- Da dobije iPod.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-09 SKANDALOZNO POSTUPANJE TUŽILAŠTVA POVODOM MANIPULACIJA NA CETINJSKIM IZBORIMA
„Kapuljače” istraživali pola godine nakon izbora
Još se ne zna ko su lica na snimku RTCG u noći cetinjskih izbora „Kapuljače” istraživali pola godine nakon izbora Predmet povodom ovog događaja formiran je krajem marta, ali nikakve radnje nijesu preduzete da bi sumnjiva lica bila identifikovana. Tek je krajem maja, pola godine nakon izbora, tužilaštvo predalo cetinjskom sudu zahtjev za izdavanje naredbe RTCG da im dostavi snimak koji je nastao u izbornoj noći
Dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re tek je kra­jem ma­ja po­če­lo da pr­o­vje­ra­va sum­nji­ve de­ta­lje to­kom iz­bor­ne no­ći na Ce­ti­nju, šest mje­se­ci na­kon što su se oni do­go­di­li. U pi­ta­nju je, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, slu­čaj iz­la­ska ma­ski­ra­nih li­ca iz zgra­de op­šti­ne ne­po­sred­no na­kon za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta, u no­ći 26. no­vem­bra 2017. go­di­ne. Iz­la­zak tih li­ca se mo­že vi­dje­ti u di­rekt­nom snim­ku Ra­dio Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), jer se u jed­nom tre­nut­ku, to­kom di­rekt­nog uklju­če­nja re­por­te­ra, u po­za­di­ni vi­di ka­ko iz zgra­de Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce iz­la­zi ne­ko­li­ko li­ca. Na snim­ku se mo­že vi­dje­ti njih šest, od ko­jih dvo­je li­ca ni­je ma­ski­ra­no, ma­da do­sa­da ni­je­su iden­ti­fi­ko­va­ni. Osta­lih če­ti­ri no­se ka­pu­lja­če i vid­no se tru­de da iz­bjeg­nu ka­me­re, ko­je su sni­ma­le ulaz u zgra­du pre­sto­ni­ce.
Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih struk­tu­ra tvr­di­li su da je na Ce­ti­nju, 26. no­vem­bra, na dan lo­kal­nih iz­bo­ra, u zgra­di pre­sto­ni­ce pri­mi­je­ćen ve­ći broj bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca, ko­je je an­ga­žo­va­la De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ra­di pri­ti­sa­ka na bi­ra­če i pri­jet­nji.
Pre­ma ne­zva­nič­nim, ali po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, pred­met po­vo­dom ovog do­ga­đa­ja for­mi­ran je kra­jem mar­ta, če­ti­ri mje­se­ca na­kon do­ga­đa­ja, ali ni­ka­kve rad­nje ni­je­su pred­u­ze­te da bi sum­nji­va li­ca bi­la iden­ti­fi­ko­va­na. Tek je kra­jem ma­ja, od­no­sno po­la go­di­ne na­kon iz­bo­ra, dr­žav­no tu­ži­la­štvo pre­da­lo ce­tinj­skom su­du za­htjev za iza­dva­nje na­red­be RTCG da im do­sta­vi sni­mak ko­ji je na­stao u iz­bor­noj no­ći.
Sud je taj za­htjev eks­pre­sno od­bio, pa je dr­žav­ni tu­ži­lac mo­rao da tra­ži od Upra­ve po­li­ci­je da, shod­no pra­vi­li­ma kri­vič­nog po­stup­ka, pri­ba­vi ori­gi­nal­ni sni­mak.
Obra­zla­žu­ći od­lu­ku da od­bi­je za­htjev tu­ži­la­štva, ce­tinj­ski sud je na­veo da dr­žav­ni tu­ži­lac „ne na­vo­di ni mje­sto, ni vri­je­me iz­vr­še­nja kri­vič­nog dje­la, ali ni osnov sum­nje da su upra­vo li­ca sa na­ve­de­nog snim­ka osno­va­no sum­nji­vi da su iz­vr­ši­o­ci kri­vič­nog dje­la, a ni u od­no­su na dru­go kri­vič­no dje­lo po­vre­da slo­bo­de pri gla­sa­nju”. Iako je od kon­kret­nog do­ga­đa­ja pro­šlo vi­še od se­dam mje­se­ci, još se ne zna ko su li­ca sa snim­ka.
U zgra­di pre­sto­ni­ce u tre­nut­ku za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta na­la­zi­lo se ru­ko­vod­stvo ce­tinj­skog DPS-a i ko­or­di­na­to­ri te stran­ke iz Pod­go­ri­ce, što do­dat­no po­bu­đu­je sum­nju da su ma­skri­ra­na li­ca na ne­ki na­čin po­ve­za­na sa pred­stav­ni­ci­ma vla­da­ju­će stran­ke.
De­ša­va­nja na Ce­ti­nju na dan iz­bo­ra iza­zva­la su ve­li­ku pa­žnju jav­no­sti, ima­ju­ći u vi­du broj­ne in­ci­den­te i na­pa­de na pred­stav­ni­ke opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka.
M.V.


Od­ba­če­na pri­ja­va za in­ci­dent u „Obo­du”

Zna­čaj­na ne­pra­vil­nost na dan iz­bo­ra za­bi­lje­že­na je u sje­di­štu DPS-a u zgra­di „Obo­da”. Pred­stav­ni­ci De­mo­kra­ta i Gra­đan­skog po­kre­ta URA su ot­kri­li da je DPS ku­po­vao gla­so­ve na tom mje­stu. Opo­zi­ci­ja je tvr­di­la da je u objek­tu bi­lo naj­ma­nje 50 sum­nji­vih li­ca iz kri­mi­nal­nog mi­ljea, o če­mu su pr­vo oba­vi­je­sti­li po­li­ci­ju i po­tom pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Ka­ko su sa­op­šti­li ta­da iz opo­zi­ci­je, tu­ži­lac se po­ja­vio tek na­kon tri sa­ta, a osum­nji­če­na li­ca su iza­šla na spo­red­nu stra­nu i uspje­la su da po­bjeg­nu, pa tu­ži­lac ni­je mo­gao pro­na­ći ni­ka­kve ne­pra­vil­no­sti, i pri­ja­va je ubr­zo od­ba­če­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"