Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zaplijenio zemlju Šaranoviću, pa gradi hotel od 12 spratova * O državnom trošku poslao svastiku u Atinu * Prinudna uprava ako se ne dogovore do 21. jula * Kozmetičke izmjene ne povećavaju nezavisnost * Politički zemljotres u Britaniji * Braća Bitići * Mamin sin
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILO ĐUKANOVIĆ, PREDSJEDNIK CRNE GORE :
Evropa mora prepoznati da je Crna Gora daleko ispred na putu pregovaranja o prijemu, ali i mi moramo ispuniti zadatke u našoj kući.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al‘ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj piva pa se požali:
- A vid‘ ‚vako... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma‘ drugi dan i lančić! A na samu Novu god‘nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je‘s ti nešto naš‘o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane... ja sam naš‘o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel‘ke!
- Kako Japanac drži dijetu?
- Jede jednim štapićem!
Gugl je žensko sto posto!
Čim ima odgovor na sve.
Zašto plavuša stavlja iphone na pod?
- Da dobije iPod.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-09 MILO ĐUKANOVIĆ NA SJEDNICI SAVJETA DPS-A PORUČIO
Evropa da prepozna naš napredak
Đukanović Evropa da prepozna naš napredak
Pred­sjed­nik Cr­ne Go­re i De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­lo Đu­ka­no­vić ka­zao je ka­ko je uvje­ren da je za­vr­šet­kom iz­bo­ra za­klju­čen dva­de­se­to­go­di­šnji ci­klus po­li­tič­kog ži­vo­ta u Cr­noj Go­ri. Đu­ka­no­vić je na sjed­ni­ci Sa­vje­ta za pra­će­nje re­a­li­za­ci­je iz­bor­nog pro­gra­ma De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta ka­zao da je ta par­ti­ja kon­stant­no bra­ni­la Cr­nu Go­ru od po­ku­ša­ja de­sta­bi­li­za­ci­je.
‒ Na iz­bo­ri­ma 1997. go­di­ne Cr­na Go­ra je od­lu­či­la ko­jim će prav­cem kre­nu­ti, bi­ra­lo se iz­me­đu uta­ba­nih bes­pu­ća i pu­ta ko­ji vo­di evrop­skom kva­li­te­tu ži­vo­ta ‒ ka­zao je Đu­ka­no­vić, pre­no­si TVCG
On je na­gla­sio da je to­kom tih 20 go­di­na Cr­na Go­ra ob­no­vi­la ne­za­vi­snost, usmje­ri­la bu­duć­nost ka evrop­skom raz­vo­ju.
‒ Pri­o­ri­tet su nam oču­va­nje i una­pre­đe­nje eko­nom­skog tem­pa, ko­ji tre­ba da obez­bi­je­di ve­ću za­po­sle­nost, ve­će pla­te ‒ ka­zao je Đu­ka­no­vić i do­dao da je dru­gi cilj po­ve­ća­nje ka­pa­ci­te­ta in­sti­tu­ci­ja.
Đu­ka­no­vić po­ru­ču­je i da dr­ža­va ne od­u­sta­je od evrop­skih vri­jed­no­sti, ali sma­tra da je neo­p­hod­no da evrop­ski part­ne­ri pod­sti­ču Cr­nu Go­ru ti­me što će ci­je­ni­ti to što na­ša dr­ža­va pre­ma Uni­ji ko­ra­ča is­pred osta­lih ze­ma­lja re­gi­o­na.
‒ Ključ­na te­ma je ka­ko da is­pu­ni­mo re­al­ne za­htje­ve u ključ­nim po­gla­vlji­ma. Ta­ko će­mo sa­zna­ti da li su vra­ta EU re­al­no otvo­re­na. EU je sa­da pro­mo­vi­sa­la tem­po na­pret­ka, a to je de­fi­ni­ci­ja da su dva otvo­re­na po­gla­vlja go­di­šnje, taj tem­po otva­ra­nja i pre­go­va­ra­nja. Mi smo otvo­ri­li 31, pr­vi iza nas ima tek 12 otvo­re­nih po­gla­vlja ‒ na­veo je Đu­ka­no­vić
On je ka­zao da, ta­ko­đe, po­sto­ji pro­blem sa do­brim ra­zu­mi­je­va­njem in­sti­tu­ta fi­nan­sij­skih is­tra­ga i pra­nja nov­ca, i do­dao da su to pi­ta­nja ko­ja su se mo­ra­la efi­ka­sni­je rje­ša­va­ti.
‒ Da nam ne bi sa­da u pr­vi plan iz­bi­li pro­ble­mi ko­je su nam ser­vi­ra­li part­ne­ri iz Evrop­ske uni­je (EU), a ko­ji se ti­ču, re­ci­mo, iz­bo­ra Sa­vje­ta RTCG, pro­fe­si­o­nal­no­sti, objek­tiv­no­sti ra­da Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je ‒ na­veo je šef DPS-a.
To su, ka­ko je ka­zao, pi­ta­nja ko­ja ta­ko­đe tre­ba objek­tiv­no sa­gle­da­ti.
‒ Ali mi­slim da su ti pro­ble­mi iz­bi­li u pr­vi plan kao po­slje­di­ca pr­o­ble­ma ko­ji sta­nu­je u na­šoj ku­ći, a to je da je­dan broj slu­žbi ne­do­volj­no pro­fe­si­o­nal­no ra­di svoj po­sao i ne­do­volj­no lo­jal­no pre­ma dr­ža­vi ‒ re­kao je Đu­ka­no­vić. Go­vo­re­ći o pu­tu Cr­ne Go­re ka EU, on je ka­zao da „uko­li­ko Evro­pa za­i­sta in­si­sti­ra na ova­kvom tem­pu pre­go­va­ra­nja, što mi­slim da ni­je do­bro, tre­ba sva­ko da na­pre­du­je onim tem­pom ko­jim is­pu­nja­va oba­ve­ze u svo­joj ku­ći, pa ma­kar otva­ra­li i de­set po­gla­vlja za jed­no po­lu­go­di­šte“.
‒ Ali, ako se oni pri­dr­ža­va­ju pra­vi­la ko­ja su sa­mi po­sta­vi­li, on­da mo­ra­ju pre­po­zna­ti da je Cr­na Go­ra da­le­ko od­ma­kla na pu­tu pre­go­va­ra­nja, a mi mo­ra­mo shva­ti­ti da mo­ra­mo is­pu­ni­ti oba­ve­ze u svo­joj ku­ći ‒ oci­je­nio je Đu­ka­no­vić.M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"