Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Podnio ostavku na sve funkcije i vratio mandat * Rebalans posledica nezasitih ministara * Zakon izmijenili jer Aco kasni pet godina * Sindikat dužan 1,2 miliona eura * Dani haosa u Britaniji, Brisel čeka * Koncept građanstva * Podanički DNK
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
GORAN ĐUROVIĆ, direktor Medija centra:
Vlada pokazuje da želi da preko svojih funkcionera i dalje utiče na Savjet RTCG.

Vic Dana :)

Stoji 17 plavuša ispred kazina!
Dolazi policajac i kaže:
- Što ne ulazite unutra?
A one mu kažu:
- Umiješ li ti čitati. Vidiš li da piše zabranjen ulaz ispod 18!

Za Pericin rođendan baka ga odlučila voditi u ZOO.
Kada su došli do majmuna Perica kaže:
- Ej, bako ovaj mnogo liči na tebe.
- Kako te nije sram tako govoriti?
- Ne brini se bako majmuni nas ne razumiju.

- Šta plavuša ujutru radi ispod drveta?
- Čeka JUTARNjI LIST!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-09 SKANDALOZNO POSTUPANJE TUŽILAŠTVA POVODOM MANIPULACIJA NA CETINJSKIM IZBORIMA
„Kapuljače” istraživali pola godine nakon izbora
Još se ne zna ko su lica na snimku RTCG u noći cetinjskih izbora „Kapuljače” istraživali pola godine nakon izbora Predmet povodom ovog događaja formiran je krajem marta, ali nikakve radnje nijesu preduzete da bi sumnjiva lica bila identifikovana. Tek je krajem maja, pola godine nakon izbora, tužilaštvo predalo cetinjskom sudu zahtjev za izdavanje naredbe RTCG da im dostavi snimak koji je nastao u izbornoj noći
Dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re tek je kra­jem ma­ja po­če­lo da pr­o­vje­ra­va sum­nji­ve de­ta­lje to­kom iz­bor­ne no­ći na Ce­ti­nju, šest mje­se­ci na­kon što su se oni do­go­di­li. U pi­ta­nju je, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, slu­čaj iz­la­ska ma­ski­ra­nih li­ca iz zgra­de op­šti­ne ne­po­sred­no na­kon za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta, u no­ći 26. no­vem­bra 2017. go­di­ne. Iz­la­zak tih li­ca se mo­že vi­dje­ti u di­rekt­nom snim­ku Ra­dio Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), jer se u jed­nom tre­nut­ku, to­kom di­rekt­nog uklju­če­nja re­por­te­ra, u po­za­di­ni vi­di ka­ko iz zgra­de Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce iz­la­zi ne­ko­li­ko li­ca. Na snim­ku se mo­že vi­dje­ti njih šest, od ko­jih dvo­je li­ca ni­je ma­ski­ra­no, ma­da do­sa­da ni­je­su iden­ti­fi­ko­va­ni. Osta­lih če­ti­ri no­se ka­pu­lja­če i vid­no se tru­de da iz­bjeg­nu ka­me­re, ko­je su sni­ma­le ulaz u zgra­du pre­sto­ni­ce.
Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih struk­tu­ra tvr­di­li su da je na Ce­ti­nju, 26. no­vem­bra, na dan lo­kal­nih iz­bo­ra, u zgra­di pre­sto­ni­ce pri­mi­je­ćen ve­ći broj bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca, ko­je je an­ga­žo­va­la De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ra­di pri­ti­sa­ka na bi­ra­če i pri­jet­nji.
Pre­ma ne­zva­nič­nim, ali po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, pred­met po­vo­dom ovog do­ga­đa­ja for­mi­ran je kra­jem mar­ta, če­ti­ri mje­se­ca na­kon do­ga­đa­ja, ali ni­ka­kve rad­nje ni­je­su pred­u­ze­te da bi sum­nji­va li­ca bi­la iden­ti­fi­ko­va­na. Tek je kra­jem ma­ja, od­no­sno po­la go­di­ne na­kon iz­bo­ra, dr­žav­no tu­ži­la­štvo pre­da­lo ce­tinj­skom su­du za­htjev za iza­dva­nje na­red­be RTCG da im do­sta­vi sni­mak ko­ji je na­stao u iz­bor­noj no­ći.
Sud je taj za­htjev eks­pre­sno od­bio, pa je dr­žav­ni tu­ži­lac mo­rao da tra­ži od Upra­ve po­li­ci­je da, shod­no pra­vi­li­ma kri­vič­nog po­stup­ka, pri­ba­vi ori­gi­nal­ni sni­mak.
Obra­zla­žu­ći od­lu­ku da od­bi­je za­htjev tu­ži­la­štva, ce­tinj­ski sud je na­veo da dr­žav­ni tu­ži­lac „ne na­vo­di ni mje­sto, ni vri­je­me iz­vr­še­nja kri­vič­nog dje­la, ali ni osnov sum­nje da su upra­vo li­ca sa na­ve­de­nog snim­ka osno­va­no sum­nji­vi da su iz­vr­ši­o­ci kri­vič­nog dje­la, a ni u od­no­su na dru­go kri­vič­no dje­lo po­vre­da slo­bo­de pri gla­sa­nju”. Iako je od kon­kret­nog do­ga­đa­ja pro­šlo vi­še od se­dam mje­se­ci, još se ne zna ko su li­ca sa snim­ka.
U zgra­di pre­sto­ni­ce u tre­nut­ku za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta na­la­zi­lo se ru­ko­vod­stvo ce­tinj­skog DPS-a i ko­or­di­na­to­ri te stran­ke iz Pod­go­ri­ce, što do­dat­no po­bu­đu­je sum­nju da su ma­skri­ra­na li­ca na ne­ki na­čin po­ve­za­na sa pred­stav­ni­ci­ma vla­da­ju­će stran­ke.
De­ša­va­nja na Ce­ti­nju na dan iz­bo­ra iza­zva­la su ve­li­ku pa­žnju jav­no­sti, ima­ju­ći u vi­du broj­ne in­ci­den­te i na­pa­de na pred­stav­ni­ke opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka.
M.V.


Od­ba­če­na pri­ja­va za in­ci­dent u „Obo­du”

Zna­čaj­na ne­pra­vil­nost na dan iz­bo­ra za­bi­lje­že­na je u sje­di­štu DPS-a u zgra­di „Obo­da”. Pred­stav­ni­ci De­mo­kra­ta i Gra­đan­skog po­kre­ta URA su ot­kri­li da je DPS ku­po­vao gla­so­ve na tom mje­stu. Opo­zi­ci­ja je tvr­di­la da je u objek­tu bi­lo naj­ma­nje 50 sum­nji­vih li­ca iz kri­mi­nal­nog mi­ljea, o če­mu su pr­vo oba­vi­je­sti­li po­li­ci­ju i po­tom pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Ka­ko su sa­op­šti­li ta­da iz opo­zi­ci­je, tu­ži­lac se po­ja­vio tek na­kon tri sa­ta, a osum­nji­če­na li­ca su iza­šla na spo­red­nu stra­nu i uspje­la su da po­bjeg­nu, pa tu­ži­lac ni­je mo­gao pro­na­ći ni­ka­kve ne­pra­vil­no­sti, i pri­ja­va je ubr­zo od­ba­če­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"