Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Podnio ostavku na sve funkcije i vratio mandat * Rebalans posledica nezasitih ministara * Zakon izmijenili jer Aco kasni pet godina * Sindikat dužan 1,2 miliona eura * Dani haosa u Britaniji, Brisel čeka * Koncept građanstva * Podanički DNK
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
GORAN ĐUROVIĆ, direktor Medija centra:
Vlada pokazuje da želi da preko svojih funkcionera i dalje utiče na Savjet RTCG.

Vic Dana :)

Stoji 17 plavuša ispred kazina!
Dolazi policajac i kaže:
- Što ne ulazite unutra?
A one mu kažu:
- Umiješ li ti čitati. Vidiš li da piše zabranjen ulaz ispod 18!

Za Pericin rođendan baka ga odlučila voditi u ZOO.
Kada su došli do majmuna Perica kaže:
- Ej, bako ovaj mnogo liči na tebe.
- Kako te nije sram tako govoriti?
- Ne brini se bako majmuni nas ne razumiju.

- Šta plavuša ujutru radi ispod drveta?
- Čeka JUTARNjI LIST!







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-09 ZA DANAS ZAKAZANA SJEDNICA BUDVANSKOG PARLAMENTA Vanredni izbori ili prinudna uprava
Sjed­ni­ca bu­dvan­skog par­la­men­ta tre­ba­lo bi da bu­de odr­ža­na da­nas, i do­ni­je­će epi­log vi­še­mje­seč­ne po­li­tič­ke kri­ze u tom gra­du, ko­me pri­je­ti uvo­đe­nje pri­nud­ne upra­ve od stra­ne Vla­de. Pred­sjed­nik Op­šti­ne Bu­dva Dra­gan Kra­po­vić od­bio je po­ziv Cr­no­gor­ske da na okru­glom sto­lu ras­pra­vlja o ra­zr­je­še­nju bu­dvan­ske po­li­tič­ke kri­ze, već je upu­tio po­ziv ru­ko­vod­stvu te stran­ke da u di­rekt­nim raz­go­vo­ri­ma sa pred­stav­ni­ci­ma sa­ve­za na vla­sti po­nu­de kon­kret­ne mo­de­le za de­blo­ka­du par­la­men­ta. Do da­nas pred sjed­ni­cu Skup­šti­ne op­šti­ne (SO), Cr­no­gor­ska taj po­ziv ni­je pri­hva­ti­la. Po­dr­ška tri od­bor­ni­ka Cr­no­gor­ske mo­gla bi da ak­tu­el­nom sa­ve­zu na vla­sti osi­gu­ra ve­ći­nu, jer im sa sa­da­šnjih 16 od­bor­ni­ka ne­do­sta­je po­dr­ška ma­kar još jed­nog da bi mo­gli da na­sta­ve da vla­da­ju.
Kra­po­vić je u pi­smu pred­stav­ni­ci­ma Cr­no­gor­ske po­ru­čio da ne­će pri­su­stvo­va­ti okru­glom sto­lu, jer ne že­li da o kri­zi vla­sti pri­ča sa pred­stav­ni­ci­ma DPS-a.
Cr­no­gor­ska je pro­šlog če­tvrt­ka or­ga­ni­zo­va­la okru­gli sto, sa ko­ga je po­ru­če­no da su or­ga­ni­zo­va­nje van­dred­nih iz­bo­ra u ra­zum­nom ro­ku, sa­zi­va­nje hit­ne sjed­ni­ce lo­kal­nog par­la­men­ta na ko­jem bi se gla­sa­lo o po­vje­re­nju pred­sjed­ni­ku op­šti­ne i for­mi­ra­nje vla­sti iz­bor­nog po­vje­re­nja ‒ ne­ke od op­ci­ja za pre­va­zi­la­že­nje po­li­tič­ke kri­ze.
Vladimir Pa­vi­će­vić je re­kao da je Cr­no­gor­ska pred­lo­ži­la mo­gu­će op­ci­je za ra­zr­je­še­nje kri­ze, a to su: or­ga­ni­zo­va­nje van­red­nih lo­kal­nih iz­bo­ra u ra­zum­nom ro­ku, sa­zi­va­nje hit­ne sjed­ni­ce lo­kal­nog par­la­men­ta na ko­jem bi se gla­sa­lo o po­vje­re­nju pred­sjed­ni­ku op­šti­ne, for­mi­ra­nje vla­sti iz­vr­šnog po­vje­re­nja, ma­da osta­ju otvo­re­ni za osta­le pred­lo­ge i di­ja­log.
‒ Jed­na op­ci­ja je re­ak­ci­ja na bo­ja­zan vla­sti da će bi­ti uve­de­na pri­nud­na upra­va. Na­šli smo na­čin ko­ji omo­gu­ća­va ovoj vla­sti su­o­ča­va­nje s od­su­stvom le­gi­ti­mi­te­ta, a isto­vre­me­no obez­bje­đu­je eli­mi­ni­sa­nje mo­guć­no­sti da se uve­de pri­nud­na upra­va u Bu­dvi. To pod­ra­zu­mi­je­va da na in­ci­ja­ti­vu od­bor­ni­ka ko­a­li­ci­je na vla­sti bu­de sa­zva­na po­seb­na, hit­na sjed­ni­ca sa sa­mo  jed­nom tač­kom dnev­nog re­da, a to je ra­zr­je­še­nje pred­sjen­di­ka op­šti­ne. Uko­li­ko bi pred­sje­dnik op­šti­ne „pre­ži­vio” tu po­li­tič­ku bor­bu, imao bi po­la go­di­ne da na­sta­vi da upra­vlja gra­dom, ali uko­li­ko ne bi, osta­vio bi se rok od 30 da­na za iz­bor no­vog pred­sje­di­ka i vje­ro­vat­no stvo­ri­le pri­li­ke za or­ga­ni­zo­av­nje iz­bo­ra u ra­zum­nom ro­ku. Pi­ta­nje je za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne da li je spre­man za ta­kav ri­zik ‒ po­ru­čio je Pa­vi­će­vić.
Kao dru­gu op­ci­ju, Pa­vi­će­vić je po­nu­dio po­dr­šku ma­njin­skoj vla­sti Cr­no­gor­ske, ko­ja je već ra­ni­je pro­mo­vi­sa­na.
‒ Tre­ća op­ci­ja je do­go­vor oko or­ga­ni­zo­va­nja iz­bo­ra u ra­zum­nom ro­ku, pod od­re­đe­nim uslo­vi­ma. To je re­al­na op­ci­ja i da­je mo­guć­nost da se na­pra­vi kom­pro­mis. Če­tvr­ta op­ci­ja je da smo otvo­re­ni za sve dru­ge pred­lo­ge, jer ide­ja di­ja­lo­ga je da ču­je­mo ka­ko ko vi­di istu si­tu­a­ci­ju, a po­seb­no smo za­i­te­re­so­va­ni da na­đe­mo tač­ku do­di­ra ‒ na­gla­sio je Pa­vi­će­vić.M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"