Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Polovina građana ne vjeruje Vladi * Borovu brataničnu zaposlili pred izbore * Policija 10 godina ignorisala zahtjeve tužilaštva  * Isplatili A2A iako nisu uzeli 32 miliona od EPCG * Oči svijeta uprte u Helsinki * Narodna * Narod krpi ko stigne
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MIJOMIR PEJOVIĆ, POSLANIK DEMOKRATSKE CRNE GORE :
Ministar Pavle Radulović okrenuo se sada Nacionalnoj turističkoj organizaciji, za koju želi da bude tutor lokalnim turističkim organizacijama.

Vic Dana :)

Šta plavušina mama kaže ćerki koja ide na sastanak?
– Ako nisi u krevetu do 12, dođi kući.


Dođe lik u teretanu i pita instruktora:
– Na koju spravu da idem da bih privukao što više žena?
– Na bankomat, on je tu ispred...


Šeta se zec šumom i ugleda jedan dugačak red. Odluči zec da vidi šta se dešava. Krene on da se progura na početak reda, govoreći:
– Izvinite, oprostite, izvinite...
Kad je konačno došao na početak reda, medo koji je stajao ispred njega kaže mu:
– Je`l ti mali, šta si došao ovamo? Mrš nazad.
I odgurne ga skroz na kraj reda.
Ali zeka ne odustaje. Ponovo to uradi, ali medo ga ponovo odgurne.
Ponovi se to tako nekoliko puta, kad na kraju zec popizdi i kaže:
– E sad ni neću da otvorim pekaru.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-07-15  UZ NOVU DISCIPLINU NA NJEGOVUĐI ODRŽAN TRADICIONALNI NARODNI TRINAESTOJULSKI SABOR
Bacali jaje u dalj
Bacanje jajeta nova disciplina Bacali jaje u dalj Šestu godinu za redom pobjednik u skoku u dalj iz mjesta je Danilovgrađanin Radovan Grozdanić, koji je skočio 3,24 metara,šestu uzastopnu pobjedu u bacanju kamena sa ramena na Njegovuđi ostvario je i Radovan Zeković iz Boana koji je kamen težak 14,480 kilograma bacio 11,52 metra Kao novina ove godine uvedena je i nova disciplina „bacanje živog jajeta u dalj“ a od brojnih učesnika najuspješniji je bio Dejan Džaković
ŽA­BLjAK – Tra­di­ci­o­nal­ni tri­na­e­sto­jul­ski na­rod­ni sa­bor na Nje­go­vu­đi i ove go­di­ne oku­pio je ve­li­ki broj po­sje­ti­la­ca ko­ji su pri­sti­gli iz vi­še cr­no­gor­skih gra­do­va ali i mno­gih mje­sta iz okru­že­nja, kao i tu­ri­sta. Po­lje na Njegovuđi pri­ti­sli su ogrom­ni ša­to­ri iz ko­jih je to­kom ci­je­log da­na gr­mje­la gla­sna mu­zi­ka.
Nad­me­ta­nje u na­rod­nim sport­skim di­sci­pli­na­ma i ko­njič­ke tr­ke pri­vu­kle su pa­žnju uče­sni­ka i pu­bli­ke. Po­seb­no ko­njič­ke tr­ke ko­je ov­dje na Nje­go­vu­đi ima­ju sto­go­di­šnju tra­di­ci­ju uz uče­šće 19 gr­la raz­vr­sta­nih u ne­ko­li­ko ka­te­go­ri­ja. U ka­te­go­ri­ji ra­snih gr­la pr­vo i drugo mje­sto osvo­ji­la su gr­la vla­sni­ka Ra­do­va­na Dun­đe­ra iz Bi­le­će, dok je tre­će mje­sto osvo­ji­lo gr­lo Rej­ha­na Ha­dži­a­la­gi­ća iz Ro­ža­ja.
Gr­lo Ra­do­va­na Dun­đe­ra po­bi­je­di­lo je i u ka­te­go­ri­ji „ara­pi”, dok su dru­go, od­no­sno tre­će mje­sto osvo­ji­la gr­la vla­sni­štvo Iva­na Ko­va­če­vi­ća sa Ža­blja­ka, od­no­sno Vla­da Vu­ko­ti­ća iz Da­ni­lov­gra­da.
U ka­te­go­ri­ji brd­sko-pla­nin­skih gr­la po­bi­je­di­la su gr­la Ža­blja­ča­na Mar­ka Osto­ji­ća, Goj­ka Jan­ko­vi­ća i Ni­ko­le Osto­ji­ća, a u ka­te­go­ri­ji „mje­šan­ci“ pr­vo mje­sto osvo­ji­lo je gr­lo Ra­do­va­na Mi­tro­vi­ća iz Me­ru­lje kod Šav­ni­ka, dru­go mje­sto Ili­je Rman­di­ća iz Bi­je­log Po­lja, a tre­će Mar­ka Osto­ji­ća sa Ža­blja­ka.
Na­rod­ni sa­bor na Nje­go­vu­đi ko­ji se odr­ža­va u okvi­ru ma­ni­fe­sta­ci­je „Da­ni pla­nin­skog cvi­je­ća” i ove go­di­ne bi bio ne­za­mi­sliv bez nad­me­ta­nja u tra­di­ci­o­nal­nim na­rod­nim spor­to­vi­ma. Še­stu go­di­nu za re­dom po­bjed­nik u sko­ku u dalj iz mje­sta je Da­ni­lov­gra­đa­nin Ra­do­van Gro­zda­nić, ko­ji je skočio 3,24 me­ta­ra. Šće­pan Vu­ko­vić (2,66m iz Prem­ća­na bio je dru­gi, a Bo­ško An­đe­lić (2,54 m) iz Nje­go­vu­đe osvojio je tre­će mje­sto.
Še­stu uza­stop­nu po­bje­du u ba­ca­nju ka­me­na sa ra­me­na na Nje­go­vu­đi ostva­rio je Ra­do­van Ze­ko­vić iz Bo­a­na. Go­di­na­ma isti ka­men, te­žak 14,480 ki­lo­gra­ma, Ze­ko­vić je iz­ba­cio 11,52 me­tra. Dru­go­pla­si­ra­ni je bio El­din Si­nan­če­vić iz Bro­da­re­va sa hi­cem du­gim 10.36 me­ta­ra a tre­ći Bo­žo Čo­be­ljić iz Moj­kov­ca koji je kamen bacio 9,82 me­tra.
U nad­vla­če­nju ko­no­pa pri­mat je i ove go­di­ne pri­pao eki­pi Rud­ni­ka uglja iz Plje­va­lja, dru­go mje­sto os­voji­li su iz Klu­ba voj­nih pla­ni­na­ra Cr­ne Go­re a tre­će eki­pa „Kor­man” iz Nje­go­vu­đe. Kao no­vi­na ove go­di­ne uve­de­na je i no­va di­sci­pli­na „ba­ca­nje ži­vog ja­je­ta u dalj“ a od broj­nih uče­sni­ka naj­u­spje­šni­ji je bio De­jan Dža­ko­vić.
Propozicije su bile da se kao najbolji proglasi onaj koji je jaje najadlje bacio a da se ono nije polomilo. U takmičenju su mogli da učestvuju svi zainteresovani, a bilo je slučajeva da je jaje „letjelo“ i ponekoliko desetina metara.
Apla­u­zi i ne­po­di­je­lje­ne si­ma­pa­ti­je pri­pa­le su naj­mla­đim tak­mi­ča­ri­ma Jo­va­nu Gro­zda­ni­ću i Ste­fa­nu Vu­ko­vi­ću ko­ji su se sa da­le­ko sta­ri­ji­ma nad­me­ta­li u di­sci­pli­ni skok u dalj, od­no­sno dva­na­e­sto­go­di­šnjem Ste­vu Aza­ri­ću ko­ji se od­va­žio da ka­men iste te­ži­ne ba­ci kao i nje­go­va mno­go sta­ri­ja kon­ku­ren­ci­ja.
V.Š.


Porodica Dunđer iz Bileće redovan učesnik sabora

Da lju­bav pre­ma ko­nji­ma ne po­zna­je gra­ni­ce naj­bo­lji su pri­mjer po­ro­di­ca Dun­đer iz se­la Vranj­sko, op­šti­na Bi­le­ća, ko­ji su već go­di­na­ma re­dov­ni uče­sni­ci sa­bo­ra na Nje­go­vu­đi. I ovog pu­ta do­šli su po­ro­dič­no, se­dam­de­set­tro­go­di­šnji Ra­do­van, nje­go­vi si­n­ovi, sna­ha i tro­go­di­šnji unuk Ga­vri­lo.
– Uče­sni­ci smo go­to­vo svih tr­ka u okru­že­nju. Sti­gli smo sa če­ti­ri gr­la i sva­ko gr­lo je osvo­ji­lo na­gra­de. Me­đu­tim, na­gra­de ni­je­su naj­pre­sud­ni­je, tu je lju­bav pre­ma ko­nji­ma ko­ja tra­je pu­ni vi­jek, tra­di­ci­ja ko­ja tra­je i ko­ju uspje­šno odr­ža­va­mo. Za­to na vri­je­me uklju­ču­je­mo i ma­log Ga­vri­la-ka­zao nam je Ra­do­van Dun­đer.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"