Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kuljači 128.000 za smještaj policajaca * Oluja obarala drveće i lomila plastenike * Rajković: Sa dijelom DPS-a o promjenama - Joković: O tome nema priče * DPS sve učinio da ne budemo vlast u Tuzima * Tramp nas nije interesovao * Mali Perica i bradata učiteljica * Ukinuti praznici
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LI MANČANG, ambasador Kine u Beogradu:
Za Peking je Kosovo Srbija i tako će ostati.

Vic Dana :)

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...
I tako danima...
Pita ga konobar:
- Izvini a zašto stalno 3?
- Imam brata jednog u Australijii, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog.
Posle mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...
Pita konobar:
- Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?
Ma jok... Sve je ok nego sam ja prestao da pijem.

Šta kaže Kinez kada vidi da nema hrane u frižideru?
- Ni kučeta, ni mačeta.
Došao Bosanac u prodavnicu i pita:
- Koliko je ova krema za sunčanje?
Kaže prodavačica: 20 maraka!
- Daj mi onda tri jogurta!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-17 fleš
Po­dr­ška dr­ža­ve Mejn

Sa­rad­nja s Ame­ri­kom ima stra­te­ški zna­čaj jer je iz­gra­đe­na uz obo­stra­no po­vje­re­nje i iz­u­zet­nu po­dr­šku de­mo­krat­skom pro­ce­si­ma u Cr­noj Go­ri, to­kom tur­bu­lent­nih go­di­na na Bal­ka­nu, oci­je­nio je cr­no­gor­ski pred­sjed­nik Mi­lo Đu­ka­no­vić na sa­stan­ku sa gu­ver­ne­rom ame­rič­ke sa­ve­zne dr­ža­ve Mejn Po­lom Le­pej­džom. Đu­ka­no­vić je re­kao da je va­žan dio sa­rad­nje i part­ner­stvo sa dr­ža­vom Mejn, ko­je će po­sje­tom gu­ver­ne­ra Le­pej­dža bi­ti do­dat­no osna­že­no.
– Cr­na Go­ra kao čla­ni­ca NA­TO-a je od­go­vo­ran či­ni­lac me­đu­na­rod­nih sna­ga, sprem­na za da­lju sa­rad­nju i po­dr­šku u po­di­za­nju ni­voa ob­u­če­no­sti voj­ske, ali i ospo­so­blja­va­nju voj­nih struk­tu­ra za ci­vil­ne ak­tiv­no­sti i iza­zo­ve sa­vre­me­nog do­ba – re­kao je Đu­ka­no­vić.
Le­pejdž je iz­ra­zio za­do­volj­stvo zbog mo­guć­no­sti da nje­go­va dr­ža­va po­mog­ne cr­no­gor­skoj voj­sci da una­pri­je­di spo­sob­no­sti i zna­nja u voj­nim ak­tiv­no­sti­ma, ali i si­tu­a­ci­ja­ma van­red­nih ne­po­go­da i pre­ko­gra­nič­nih ak­tiv­no­sti. Ka­že da je to obo­stra­ni in­te­res i Cr­ne Go­re i SAD. M.V.


Ja­ča­ti sa­rad­nju

Glav­ni pre­go­va­rač Cr­ne Go­re s Evrop­skom uni­jom Alek­san­dar Dr­lje­vić raz­go­va­rao je ju­če sa di­rek­to­rom pred­stav­ni­štva Fon­da­ci­je Kon­rad Ade­na­u­er Nor­ber­tom Bek­ma­nom Dir­ke­som, na­vo­de­ći da je u skla­du s no­vim pri­stu­pom pre­go­vo­ri­ma sa EU po­se­ban fo­kus na re­for­ma­ma u po­gla­vlji­ma 23 i 24. Dr­lje­vić, ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, na­po­mi­nje da Cr­na Go­ra na­sto­ji da ostva­ri kon­kret­ne i vi­dlji­ve re­zul­ta­te na te­re­nu, ka­ko u obla­sti vla­da­vi­ne pra­va, ta­ko i u svim osta­lim po­gla­vlji­ma prav­ne te­ko­vi­ne.
– Glav­ni pre­go­va­rač je uka­zao na va­žnost in­for­mi­sa­nja jav­no­sti o pri­stu­pa­nju EU i u tom kon­tek­stu is­ta­kao zna­čaj po­dr­ške Fon­da­ci­je Kon­rad Ade­na­u­er ko­ja, kroz or­ga­ni­za­ci­ju raz­li­či­tih ak­tiv­no­sti u sa­rad­nji s Kan­ce­la­ri­jom za evrop­ske in­te­gra­ci­je do­pri­no­si da in­for­ma­ci­je do­đu do gra­đa­na, ali i do­no­si­la­ca od­lu­ka u dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma EU. Dr­lje­vić i Dir­kes raz­go­va­ra­li su o or­ga­ni­za­ci­ji pred­sto­je­ćih ak­tiv­no­sti i raz­mo­tri­li mo­guć­no­sti za una­pre­đe­nje sa­rad­nje s ci­ljem pra­vo­vre­me­nog, tač­nog i sve­o­bu­hvat­nog in­for­mi­sa­nja jav­no­sti o pri­stu­pa­nju EU – pi­še u sa­op­šte­nju.M.V.


Od­bor o za­ko­ni­ma

Na dnev­nom re­du da­na­šnje sjed­ni­ce skup­štin­skog Za­ko­no­dav­nog od­bo­ra je Pred­log za­ko­na o iz­mje­na­ma za­ko­na o bu­dže­tu Cr­ne Go­re za 2018. go­di­nu. Ka­ko je na­ja­vlje­no, po­sla­ni­ci će se ba­vi­ti i Pred­lo­gom za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma za­ko­na o ak­ci­za­ma, ali i Pred­lo­gom za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o in­te­gri­sa­nom spre­ča­va­nju i kon­tro­li za­ga­đi­va­nja ži­vot­ne sre­di­ne.
Pre­ma sa­op­šte­nju, na dnev­nom re­du je i Pred­log za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o iz­vr­še­nju od­lu­ke Ustav­nog su­da Cr­ne Go­re U-I broj 6/16 od 19. apri­la 2017. go­di­ne, a Za­ko­no­dav­ni od­bor će ana­li­zi­ra­ti i Pred­log za­ko­na o iz­mje­ni za­ko­na o vi­so­kom obra­zo­va­nju. Pre­ma na­ja­vi, bi­će raz­ma­tra­na i ini­ci­ja­ti­va za po­kre­ta­nje po­stup­ka za ocje­nu ustav­no­sti od­re­da­ba Za­ko­na o stran­ci­ma.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"