Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nikšićanin se utopio, potraga za mladićem iz Plužina * Srpska kuća da štiti nacionalne, a ne partijske interese * Dvojicu ubili, spremali nove atentate * Letovi česti, kontrole rijetke * Nikšićanin se utopio, potraga za mladićem iz Plužina * Tragedija je mogla da bude izbjegnuta * Preminula Areta Frenklin
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MARKO MILAČIĆ, ČELNIK PRAVE CRNE GORE :
Da mi je rođeni otac lider neke partije u vlasti ili u opoziciji 15-20 godina, a sve to vrijeme bez rezultata, rekao bih mu: „odmori, pregazilo te je vrijeme.“

Vic Dana :)

- Kako terorista iskazuje ljubav djevojci?
- Oš’ da ti skinem avion s neba!?
Takmiče se Rus, Amerikanac i Bosanac u čijoj se zemlji proizvodi kvalitetnija guma. Rus:
– Kod nas je guma tako kvalitetna da se šine od nje prave.
Amerikanac:
– Kod nas je guma tako kvalitetna da se sidro od nje pravi.
Bosanac:
– Nije to ništa, kod nas je najkvalitetnija.
Amer i Rus:
– ‘Ajde, dokaži.
Bosanac:
– Moj drug Huso skočio sa desetog sprata u gumenim opancima, sve kosti polomio a opancima ništa.
Pita Perica mamu:
– Mama, je l’ ti tata kupio tu haljinu?
– Nije, sine, e, da sam ja čekala tvog tatu, ni tebe ne bih imala.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-08-16 MOMČILO LEKOVIĆ IZ DEMOKRATSKE CRNE GORE TVRDI
Režim ponovo prevario građane
Leković Režim ponovo prevario građane
Bar je već vi­še go­di­na, tač­ni­je u ne­ko­li­ko po­sled­njih iz­bor­nih pro­ce­sa, pra­vi ra­sad­nik iz­bor­ne ko­rup­ci­je, a iz tog ra­sad­ni­ka pro­is­te­kli su broj­ni funk­ci­o­ne­ri DPS-a pre­po­zna­ti po svom ko­rup­ci­o­na­škom ta­len­tu, ka­zao je Mom­či­lo Le­ko­vić, od­bo­r­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re u Skup­šti­ni op­šti­ne (SO) Bar. Ka­ko je re­kao, na­da­le­ko po­zna­te DPS „zvi­je­zde” po­put Žar­ka Pa­vi­će­vi­ća ili Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća si­gur­nim ko­ra­kom pre­da­ju šta­fe­tu no­vim, mla­đim klep­to­kra­ta­ma, ko­ji, ugle­da­ju­ći se na svo­je pret­hod­ni­ke (ove na slo­bo­di), ga­ze sta­zom uspje­ha ko­ju su im uta­ba­li nji­ho­vi po­li­tič­ki men­to­ri.
– Ta­ko je ne­ka­da Bra­no u Su­to­mo­ru pred ok­to­bar­ske iz­bo­re 2016. go­di­ne nu­dio i obe­ća­vao go­to­vo isto ono što su nu­di­li nje­go­vi ak­ti­vi­sti, ali na ne­kim dru­gim mje­sti­ma ši­rom Su­to­mo­ra to­kom po­sled­njih maj­skih iz­bo­ra 2018.go­di­ne, obe­ća­va­ju­ći vo­du za glas ko­ji će bi­ti spas De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta – is­ta­kao je Le­ko­vić.
On je kazao da se ovog pu­ta ra­di o mje­šta­ni­ma su­to­mor­skih na­se­lja Bje­li­la i Haj-Ne­haj, ko­ji ima­ju ne­sre­đe­no vo­do­snab­di­je­va­nje, a ko­ji su, ka­ko tvr­di, pred­stav­ni­ci­ma me­di­ja sa­op­šti­li da su ih ak­ti­vi­sti DPS-a pre­va­ri­li ka­da su uoči maj­skih iz­bo­ra obe­ća­li da će u za­mje­nu za po­dr­šku toj par­ti­ji bi­ti ri­je­šen pro­blem vo­do­snab­di­je­va­nja u tim na­se­lji­ma.
– Čim je sklo­pljen „dil“, mje­šta­ni Bje­li­la i Haj-Ne­ha­ja uvu­če­ni su u ko­rup­ci­o­na­ško ko­lo i ubr­zo su is­ku­si­li sud­bi­nu i dru­gih pre­va­re­nih gra­đa­na Ba­ra i po­tvr­di­li op­šte­po­zna­tu či­nje­ni­cu da Ba­rom i Cr­nom Go­rom vla­da iz­bor­na ko­rup­ci­ja, o ko­joj sa­da otvo­re­no go­vo­re ne sa­mo gra­đa­ni i opo­zi­ci­ja, već i naj­vi­še vla­sto­dr­žač­ke in­stan­ce, oli­če­ne u ovom slu­ča­ju u li­ku pr­vog čo­vje­ka gra­da. Na­i­me, na op­šte za­pre­pa­šće­nje, no­vo­i­za­bra­ni pred­sjed­nik op­šti­ne ni­je de­man­to­vao mje­šta­ne, ni­ti ospo­rio tvrd­nju da je ne­ko iz nje­go­ve par­ti­je nu­dio i obe­ća­vao vo­du, re­surs ko­ji je, uz go­ri­vo, oči­gled­no luk­suz u na­šoj ze­mlji, za glas i po­dr­šku De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta – ka­zao je Le­ko­vić.
Ka­ko je do­dao, no­vi pred­sjed­nik op­šti­ne je, ka­ko bi re­kli nje­go­vi po­li­tič­ki men­to­ri, „mu­dro” na­ja­vio da će do kra­ja ne­dje­lje ja­vi­ti šta je do sa­da ura­đe­no i šta će se tek ra­di­ti ka­da je u pi­ta­nju pro­blem mje­šta­na tih su­to­mor­skih na­se­lja.
– E, pa ta „mu­drost” i ovaj „dil” u sva­koj ure­đe­noj ze­mlji Evrop­ske uni­je od­mah bi bi­li sank­ci­o­ni­sa­ni, od­no­sno zna­či­li bi auto­mat­sko pod­no­še­nje ostav­ke od stra­ne kom­plet­nog ru­ko­vo­de­ćeg ka­dra ko­ji je po­bi­je­dio na iz­bo­ri­ma na taj ne­do­zvo­ljen na­čin – is­ta­kao je Le­ko­vić.
Ka­ko je za­klju­čio, u ze­mlji u ko­joj vla­da klep­to­kra­ti­ja, a ko­rup­ci­ja go­spo­da­ri me­đu svim in­stan­ca­ma i in­sti­tu­ci­ja­ma, gdje ne­do­zvo­lje­no po­sta­je do­zvo­lje­no, ne­le­gal­no le­gal­no, a ne­mo­ral­no mo­ral­no, i ni­je re­al­no oče­ki­va­ti da pred­sjed­nik op­šti­ne, ko­li­ko god bio „mu­dar”, kao svoj kraj­nje mo­ra­lan čin pod­ne­se neo­po­zi­vu ostav­ku.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"