Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nikšićanin se utopio, potraga za mladićem iz Plužina * Srpska kuća da štiti nacionalne, a ne partijske interese * Dvojicu ubili, spremali nove atentate * Letovi česti, kontrole rijetke * Nikšićanin se utopio, potraga za mladićem iz Plužina * Tragedija je mogla da bude izbjegnuta * Preminula Areta Frenklin
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MARKO MILAČIĆ, ČELNIK PRAVE CRNE GORE :
Da mi je rođeni otac lider neke partije u vlasti ili u opoziciji 15-20 godina, a sve to vrijeme bez rezultata, rekao bih mu: „odmori, pregazilo te je vrijeme.“

Vic Dana :)

- Kako terorista iskazuje ljubav djevojci?
- Oš’ da ti skinem avion s neba!?
Takmiče se Rus, Amerikanac i Bosanac u čijoj se zemlji proizvodi kvalitetnija guma. Rus:
– Kod nas je guma tako kvalitetna da se šine od nje prave.
Amerikanac:
– Kod nas je guma tako kvalitetna da se sidro od nje pravi.
Bosanac:
– Nije to ništa, kod nas je najkvalitetnija.
Amer i Rus:
– ‘Ajde, dokaži.
Bosanac:
– Moj drug Huso skočio sa desetog sprata u gumenim opancima, sve kosti polomio a opancima ništa.
Pita Perica mamu:
– Mama, je l’ ti tata kupio tu haljinu?
– Nije, sine, e, da sam ja čekala tvog tatu, ni tebe ne bih imala.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-08-16 KABINET DUŠKA MARKOVIĆA OĆUTAO TEŠKE UVREDE AMERIČKOG PREDSJEDNIKA
Premijera nazvao kučkom, Vlada Crne Gore podvila rep
Tramp gurao Markovića Premijera nazvao kučkom, Vlada Crne Gore podvila rep Bivša asistentkinja predsjednika SAD Omarose Njumen tvrdi da je Tramp vrijeđao Markovića nakon prošlogodišnjeg NATO samita, na kojem je američki predsjednik odgurnuo crnogorskog premijera
Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Tramp na­zvao je cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća „cmi­zdra­vom, pro­pa­lom kuč­kom” na­kon in­ci­den­ta na NA­TO sa­mi­tu u Bri­se­lu pro­šle go­di­ne, tvr­di biv­ša asi­stent­ki­nja u Bi­je­loj ku­ći Oma­ro­se Me­ni­golt Nju­men u svo­joj knji­zi „Raz­ot­kri­ven – Ri­ječ in­saj­de­ra o Tram­po­voj Bi­je­loj ku­ći”.
Ona tvr­di da je Tramp vri­je­đao Mar­ko­vi­ća na­kon pro­šlo­go­di­šnjeg NA­TO sa­mi­ta na ko­jem je ame­rič­ki pred­sjed­nik od­gur­nuo cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra.
Na oku­plja­nju uoči sve­ča­nog otva­ra­nja no­vog sje­di­šta NA­TO-a u ma­ju pro­šle go­di­ne, Tramp je htio da bu­de pr­vi do ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Jen­sa Stol­ten­ber­ga, a na tom pu­tu mu se „is­pri­je­čio” Mar­ko­vić, ko­jeg je on ta­da od­gur­nuo. Sni­mak na ko­jem se vi­di ka­ko je ame­rič­ki pred­sjed­nik od­gur­nuo cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra ob­i­šao je go­to­vo či­tav svi­jet.
– Pi­ta­la sam ga: Na­stu­pio si ma­lo agre­siv­no. Za­što si to ura­dio? Tramp je od­go­vo­rio: O, on je sa­mo cmi­zdra­va, pro­pa­la kuč­ka – tvr­di biv­ša asi­stent­ki­nja u Bi­je­loj ku­ći.
Nje­na knji­ga je ob­ja­vlje­na pri­je dva da­na i u njoj je opi­san pe­ri­od koji je autor­ka pro­ve­la u Tram­po­voj ad­mi­ni­stra­ci­ji do ot­pu­šte­nja u de­cem­bru 2017. go­di­ne.
Iz Vla­de Cr­ne Go­re ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na na­ša pi­ta­nje u ve­zi sa Tram­po­vim ko­men­ta­ri­ma na ra­čun pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća.
Na­kon in­ci­den­ta na sa­mi­tu NA­TO-a, Mar­ko­vić je za bri­sel­ski list „Po­li­ti­ko“ ka­zao da je Tram­pov po­tez za nje­ga bio sa­mo be­za­zle­ni in­ci­dent.
– Za­hva­lan sam što se taj in­ci­dent de­sio jer nas je to uči­ni­lo po­zna­tim. Uči­nio je Cr­nu Go­ru po­zna­tom ši­rom svi­je­ta. Pri­je ovog in­ci­den­ta, ja sam se sreo sa pred­sjed­ni­kom Tram­pom, ru­ko­va­li smo se, raz­go­va­ra­li, za­hva­lio sam mu na po­dr­šci SAD na­šoj ze­mlji. Taj in­ci­dent ne­ma ni­ka­kve ve­ze di­rekt­no sa mnom kao pre­mi­je­rom Cr­ne Go­re, jer sam ja bio u gru­pi li­de­ra, a Tramp je sa­mo že­lio da se pri­bli­ži Stol­ten­ber­gu i bu­de s njim, i to je bi­lo to – re­kao je Mar­ko­vić.
Tramp se su­o­čio sa kri­ti­ka­ma i ka­da je u in­ter­vjuu za „Foks njuz“ sre­di­nom pro­šlog mje­se­ca Cr­nu Go­ru oka­rak­te­ri­sao kao ma­le­nu ze­mlju sa ve­o­ma sna­žnim lju­di­ma ko­ji bi mo­gli za­po­če­ti tre­ći svjet­ski rat.
– Cr­na Go­ra je ma­la dr­ža­va sa ve­o­ma sna­žnim lju­di­ma. Oni su ve­o­ma sna­žni lju­di. Oni su ve­o­ma agre­siv­ni lju­di, mo­žda će po­sta­ti agre­siv­ni i če­sti­tam – u tre­ćem svjet­skom ra­tu smo – ka­zao je ta­da Tramp.
Ta nje­go­va iz­ja­va na­i­šla je na mno­go­broj­ne kri­ti­ke u Cr­noj Go­ri, ali i na me­đu­nard­nom ni­vou, iako, za­pra­vo, ni­kom ni­je ja­sno da li se ra­di­lo o ša­li ili je Tramp mi­slio ozbilj­no. Ana­li­ti­ča­ri sa ko­ji­ma smo ta­da raz­go­va­ra­li oci­je­ni­li su da se ame­rič­ki pred­sjed­nik ta­kvom iz­ja­vom za­pra­vo še­ga­čio sa ma­lim dr­ža­va­ma.
I ame­rič­ki se­na­tor Džon Me­kejn osu­dio je Tram­po­vu iz­ja­vu o „agre­siv­noj“ Cr­noj Go­ri”, a osu­de su sti­gle i od cr­no­gor­skih zva­nič­ni­ka. Broj­ni ana­li­ti­ča­ri tada su oci­je­ni­li da Tramp ne shva­ta ključ­ne ele­men­te ame­rič­ke spolj­ne po­li­ti­ke.
Re­pu­bli­kan­ski kan­di­dat Do­nald Tramp iza­bran je u no­vem­bru 2016.go­di­ne za pred­sjed­ni­ka Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va, na­kon po­bje­de nad de­mo­krat­skim kan­di­da­tom Hi­la­ri Klin­ton. U po­bjed­nič­kom go­vo­ru, no­vi pred­sjed­nik se oba­ve­zao da će bi­ti pred­sjed­nik sva­kom sta­nov­ni­ku SAD, od­no­sno svim Ame­ri­kan­ci­ma.
M.V–Vl.O.

Bez od­go­vo­ra

Po­vo­dom na­vo­da da je ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Tramp na­kon in­ci­den­ta na NA­TO sa­mi­tu u Bri­se­lu pro­šle go­di­ne na­zvao cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća „cmi­zdra­vom pro­pa­lom kuč­kom”, „Dan” je upu­tio zva­nič­no pi­ta­nje Slu­žbi za od­no­se s jav­no­šću Vla­de Cr­ne Go­re. Me­đu­tim, od­go­vo­ra ni­je bi­lo do za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"