Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za poslovni prostor Milovog partnera dali 1,7 miliona * OEBS da se uključi u izborne reforme * Duže od tri godine rješavaju 4.400 predmeta * Za „Carine“ optužili i Mugošine savjetnike * Za poslovni prostor Milovog partnera dali 1,7 miliona * Austrija na nogama zbog Putina * Probušene čarape
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MOMČILO VUKSANOVIĆ, PREDSJEDNIK SNS-a :
Iz najavljenog djelovanja vlasti može se naslutiti da kroz izmjene zakona slijede napadi na Mitropoliju crnogorsko-primorsku i eparhije SPC. Međutim, ubijeđen sam da će to biti uzaludan pokušaj.

Vic Dana :)

Moja žena stavila telefon da joj se otključava na prepoznavanje lica. Skinula šminku i sad ga nosi na dekodiranje.

Prva žena na Mjesecu :
- Hjustone, imamo problem!..
- Šta je??
- Nema veze, ništa....
- Šta je problem??
- Ništa!!
- Molim te reci nam šta je problem?!..
- Znaš ti dobro šta je problem!!!!!

Pitaju plavušu koliko ima godina.
- Ma ne znam, to se stalno mijenja!

Kaže plavuša plavuši:
- Počela sam da sumnjam u svog muža, mislim da mi zadnje dijete nije njegovo...

Plavuša se jada prijateljici:
- Ah, trebam se naći s dečkom, ali sam potpuno zaboravila jel u 8:30 ili u 3:80!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-08-18 ALEKSANDAR DRLJEVIĆ O ZATVARANJU POGLAVLJA 23 I 24
Ispuniti preostala mjerila
Drljević Ispuniti preostala mjerila
In­te­gra­ci­ja Cr­ne Go­re u EU je dr­žav­ni pri­o­ri­tet. For­mi­ra­njem Kan­ce­la­ri­je za evrop­ske in­te­gra­ci­je u okvi­ru ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka Vla­de po­dig­nu­ta je na vi­ši ni­vo od­go­vor­nost za spro­vo­đe­nje pre­u­ze­tih oba­ve­za, re­kao je glav­ni pre­go­va­rač Cr­ne Go­re sa EU Alek­san­dar Dr­lje­vić.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, gra­đa­ni od no­vog mo­de­la mo­gu da oče­ku­ju bo­lju ko­or­di­na­ci­ju ra­da na ni­vou ukup­ne pre­go­va­rač­ke struk­tu­re, kao i pro­du­blje­ni di­ja­log i in­ten­ziv­ni­ju sa­rad­nju sa svim dru­štve­nim ak­te­ri­ma uklju­če­nim u pro­ces.
– Vje­ru­jem da će on do­pri­ni­je­ti br­žem i kva­li­tet­ni­jem spro­vo­đe­nju re­for­mi i, ko­nač­no, bo­ljim re­zul­ta­ti­ma na te­re­nu, ko­ji će se od­ra­zi­ti na ži­vot na­ših gra­đa­na. Iako je va­žno da odr­ži­mo do­bar tem­po u pri­stu­pa­nju, još je va­žni­je da se re­fo­r­me ko­je spro­vo­di­mo kva­li­tet­no od­ra­ze na ži­vot­ni stan­dard na­ših gra­đa­na. Upra­vo je to na­ša vo­di­lja u pri­stup­nim pre­go­vo­ri­ma, pra­će­na že­ljom da istin­ski usvo­ji­mo evrop­ski si­stem vri­jed­no­sti i bu­de­mo neo­dvo­ji­vi dio sa­vre­me­ne evrop­ske ci­vi­li­za­ci­je – na­veo je Dr­lje­vić u tek­stu za ča­so­pis „Euro­kaz”.
Ka­ko je do­dao, Cr­nu Go­ru u na­red­nom pe­ri­o­du oče­ku­je otva­ra­nje dva pre­o­sta­la po­gla­vlja, is­pu­nja­va­nje pri­vre­me­nih mje­ri­la iz po­gla­vlja 23 i 24, kao i in­ten­ziv­ni­ji rad na is­pu­nje­nju za­vr­šnih mje­ri­la i za­tva­ra­nju pre­go­vo­ra.
– Sva­ko za­tvo­re­no po­gla­vlje zna­či­će da je na­ša dr­ža­va ko­rak bli­že za­jed­ni­ci evrop­skih po­ro­di­ca, a ti­me i evrop­skom stan­dar­du ži­vlje­nja. Te­melj in­te­gra­ci­o­nog pro­ce­sa i uslov za da­lji na­pre­dak osta­ju mjer­lji­vi re­zul­ta­ti u obla­sti vla­da­vi­ne pra­va. Upra­vo zbog to­ga, u na­red­nom pe­ri­o­du će­mo na­sta­vi­ti da ja­ča­mo na­po­re i in­ten­zi­tet re­for­mi u obla­sti pra­vo­su­đa, te­melj­nih pra­va, bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. Cr­na Go­ra je isto­rij­ski, ge­o­graf­ski i kul­tur­no od­u­vi­jek bi­la dio Evro­pe – na­veo je Dr­lje­vić.
Ka­ko je is­ta­kao, upra­vo je pri­mjer EU u stva­ra­nju odr­ži­vog mi­ra, sta­bil­no­sti i na­pret­ka, ute­me­ljen na po­što­va­nju raz­li­či­to­sti, uza­jam­nom po­vje­re­nju i di­ja­lo­gu, te kom­pro­mi­su u po­sti­za­nju za­jed­nič­kih ci­lje­va, od­red­ni­ca i da­na­šnje Cr­ne Go­re, ko­ja je svo­je tra­ja­nje nje­go­va­la na vri­jed­no­sti­ma za­jed­ni­štva i uva­ža­va­nja raz­li­či­to­sti.
– Cr­na Go­ra, ali i osta­le ze­mlje za­pad­nog Bal­ka­na, da­nas ima­ju isto­rij­sku pri­li­ku da čvr­sto i od­luč­no ve­žu svo­ju bu­duć­nost za EU. Za­to kroz vo­đe­nje pri­stup­nih pre­go­vo­ra, kao naj­e­fi­ka­sni­jeg me­ha­ni­zma na­še ukup­ne unu­tra­šnje tran­sfor­ma­ci­je, gra­di­mo no­vi, evrop­ski kva­li­tet ži­vo­ta –is­ta­kao je Dr­lje­vić.
Ka­ko je da­lje na­veo, Cr­na Go­ra je to­kom pro­te­klih šest go­di­na ostva­ri­la za­vi­dan in­te­gra­ci­o­ni re­zul­tat, ko­ji se ogle­da u 31 otvo­re­nom pre­go­va­rač­kom po­gla­vlju i tri pri­vre­me­no za­tvo­re­na.
– Na broj­ne i za­htjev­ne oba­ve­ze na pu­tu pre­ma EU sprem­no je od­go­vo­ri­la ma­la cr­no­gor­ska ad­mi­ni­stra­ci­ja, ko­ja je osi­gu­ra­la kva­li­te­tan re­zul­tat na ko­ji dr­ža­va Cr­na Go­ra i nje­ni gra­đa­ni da­nas mo­gu bi­ti po­no­sni – oci­je­nio je Dr­lje­vić.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"