Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Saslušaće Golubovića, Lazovića, Koprivicu i Katnića * Odbačene 53 prijave za izbornu krađu * Klikovac preuranjeno odbacila prijavu protiv Brajovića * Fond PIO da odgovori gdje je otišlo 5,8 miliona * Saslušaće Golubovića, Lazovića, Koprivicu i Katnića * Pismo podrške * Pravni sporazum
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BORIS RAONIĆ, ČELNIK GRAĐANSKE ALIJANSE:
Atmosfera na poslednjim izborima nije bila demokratska.

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-08-19 SUGESTIJE TOKOM JAVNE RASPRAVE O STRATEGIJI INFORMISANJA U SUSRET ČLANSTVU U EU Mladi da promovišu integracije
To­kom jav­ne ras­pra­ve o na­cr­tu Stra­te­gi­je za in­for­mi­sa­nje jav­no­sti o pri­stu­pa­nju EU do 2022.go­di­ne, sa­rad­ni­ca u Se­kre­ta­ri­ja­tu Od­bo­ra za evrop­ske in­te­gra­ci­je Skup­šti­ne Cr­ne Go­re Sa­nja Bu­la­to­vić uka­za­la je na po­tre­bu za in­ten­zi­vi­ra­nje ak­tiv­no­sti sa sna­žnom po­ru­kom o va­žno­sti član­stva. To po­ka­zu­je iz­vje­štaj o jav­noj ras­pra­vi ko­ja je or­ga­ni­zo­va­na po­vo­dom iz­ra­de na­cr­ta Stra­te­gi­je za in­for­mi­sa­nje jav­no­sti o pri­stu­pa­nju EU.
Bu­la­to­vi­će­va je uka­za­la i na po­tre­bu do­da­va­nja po­ru­ka sa emo­tiv­nim to­nom, ko­je tre­ba da pri­ka­žu EU kao za­jed­ni­cu vri­jed­no­sti i ide­a­la.
Uka­za­la je na va­žnost in­ten­zi­vi­ra­nja ak­tiv­no­sti ko­je vo­de is­pu­nje­nju spe­ci­fič­nog ci­lja – pod­sta­ći di­ja­log i ak­tiv­no uče­šće gra­đa­na u de­ba­ta­ma o re­for­ma­ma, uz ocje­nu da kroz ak­tiv­no­sti u pro­te­kle če­ti­ri go­di­ne to ni­je bi­lo do­volj­no raz­ra­đe­no. Su­ge­ri­sa­la je da bi je­dan dio stra­te­gi­je tre­ba­lo da se fo­ku­si­ra na to da objek­ti in­for­mi­sa­nja (mla­di i gru­pe osje­tlji­ve na pro­mje­ne) po­sta­nu mul­ti­pli­ka­to­ri, od­no­sno da bu­du do­volj­no mo­ti­vi­sa­ni ne sa­mo da se in­for­mi­šu, ne­go da dje­lu­ju u ci­lju ak­tiv­ne pro­mo­ci­je EU.
Ka­ko je re­kla Bu­la­to­vić, na­kon sva­ke odr­ža­ne ak­tiv­no­sti, bar jed­na oso­ba ko­ja se upo­zna­la sa no­vim in­for­ma­ci­ja­ma tre­ba da bu­de do­volj­no mo­ti­vi­sa­na da svo­je is­ku­stvo, no­va zna­nja ili po­dr­šku EU po­di­je­li sa dru­gi­ma.
– Na pri­mjer, ako se u ne­kom in­ter­vjuu u ju­tar­njem pro­gra­mu pred­sta­vlja re­zul­tat re­a­li­zo­va­ne ak­tiv­no­sti, po­red or­ga­ni­za­to­ra, u pro­gra­mu mo­že da uče­stvu­je i gra­đa­nin ko­ji mo­že da po­di­je­li svo­je im­pre­si­je. Ti­me će se do­bi­ti istin­ska po­vrat­na re­ak­ci­ja o kva­li­te­tu i uspje­šno­sti do­ga­đa­ja, a po­red to­ga, gra­đa­ni ko­ji­ma se pru­ži pri­li­ka da do­pri­ne­su pro­mo­ci­ji pro­ce­sa in­te­gra­ci­je bi­će mno­go sprem­ni­ji da u ne­for­mal­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji raz­mje­nju­ju is­ku­stva i mi­šlje­nja o EU. Ta­ko­đe, je­dan od re­zul­ta­ta ova­kve ko­mu­ni­ka­ci­je sa mla­dim lju­di­ma mo­že da bu­de kre­i­ra­nje eki­pe mla­dih am­ba­sa­do­ra EU, ko­ji će sa vr­šnja­ci­ma raz­go­va­ra­ti o EU i nji­ma bli­skim te­ma­ma ko­je se ti­ču pro­ce­sa evrop­ske in­te­gra­ci­je – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"