Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sari ne daju iz zatvora, optuženoj za smrt mladića prihvatili kauciju * Crna Gora ne mora da uvodi evropske sankcije * Hodžu optužili za fizički napad * Kolarević ima dvije firme, pet zgrada i šest kuća * Vulkan koji je zbrisao civilizaciju * Sari ne daju iz zatvora, optuženoj za smrt mladića prihvatili kauciju * Ličnu emancipaciju dizajnirala stilom
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Jovanović, direktor Fondacije „Budi human̶:
– Ne postoji nijedna fondacija u svijetu koja omogućava ovoliki vid transparentnosti. Fondacija „Budi human” pruža kompletnom javnom mnjenju uvid za bilo koje dijete koliko je stiglo SMS poruka i to se uživo može pratiti.

Vic Dana :)

Žali se Mujo policajcu:
●Sa krova one zgrade neko mi je bacio kutiju na glavu.
●A šta je bilo u njoj?
●Ništa.
●A u kutiji?

Uđe Mujo u kafanu, naruči pivo i pogleda u džep i tako 5-6 puta. Konobar mu priđe i upita iz radoznalosti, zašto poslije svakog piva gleda u džep.
A Mujo će:
- Tu mi je slika od moje žene Fate, pa kad postane lijepa znači vrijeme mi je da idem kući.


Nađu dva zeca pušku u šumi. Jedan uhvati za cijev, a drugi za kundak i počnu da se otimaju. U tom trenutku puška opali i jednom razvali lice. Na to će onaj drugi: Brate, i ja sam se uplašio, al‘ što praviš takve grimase?!
Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-08-16 KABINET DUŠKA MARKOVIĆA OĆUTAO TEŠKE UVREDE AMERIČKOG PREDSJEDNIKA
Premijera nazvao kučkom, Vlada Crne Gore podvila rep
Tramp gurao Markovića Premijera nazvao kučkom, Vlada Crne Gore podvila rep Bivša asistentkinja predsjednika SAD Omarose Njumen tvrdi da je Tramp vrijeđao Markovića nakon prošlogodišnjeg NATO samita, na kojem je američki predsjednik odgurnuo crnogorskog premijera
Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Tramp na­zvao je cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća „cmi­zdra­vom, pro­pa­lom kuč­kom” na­kon in­ci­den­ta na NA­TO sa­mi­tu u Bri­se­lu pro­šle go­di­ne, tvr­di biv­ša asi­stent­ki­nja u Bi­je­loj ku­ći Oma­ro­se Me­ni­golt Nju­men u svo­joj knji­zi „Raz­ot­kri­ven – Ri­ječ in­saj­de­ra o Tram­po­voj Bi­je­loj ku­ći”.
Ona tvr­di da je Tramp vri­je­đao Mar­ko­vi­ća na­kon pro­šlo­go­di­šnjeg NA­TO sa­mi­ta na ko­jem je ame­rič­ki pred­sjed­nik od­gur­nuo cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra.
Na oku­plja­nju uoči sve­ča­nog otva­ra­nja no­vog sje­di­šta NA­TO-a u ma­ju pro­šle go­di­ne, Tramp je htio da bu­de pr­vi do ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Jen­sa Stol­ten­ber­ga, a na tom pu­tu mu se „is­pri­je­čio” Mar­ko­vić, ko­jeg je on ta­da od­gur­nuo. Sni­mak na ko­jem se vi­di ka­ko je ame­rič­ki pred­sjed­nik od­gur­nuo cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra ob­i­šao je go­to­vo či­tav svi­jet.
– Pi­ta­la sam ga: Na­stu­pio si ma­lo agre­siv­no. Za­što si to ura­dio? Tramp je od­go­vo­rio: O, on je sa­mo cmi­zdra­va, pro­pa­la kuč­ka – tvr­di biv­ša asi­stent­ki­nja u Bi­je­loj ku­ći.
Nje­na knji­ga je ob­ja­vlje­na pri­je dva da­na i u njoj je opi­san pe­ri­od koji je autor­ka pro­ve­la u Tram­po­voj ad­mi­ni­stra­ci­ji do ot­pu­šte­nja u de­cem­bru 2017. go­di­ne.
Iz Vla­de Cr­ne Go­re ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na na­ša pi­ta­nje u ve­zi sa Tram­po­vim ko­men­ta­ri­ma na ra­čun pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća.
Na­kon in­ci­den­ta na sa­mi­tu NA­TO-a, Mar­ko­vić je za bri­sel­ski list „Po­li­ti­ko“ ka­zao da je Tram­pov po­tez za nje­ga bio sa­mo be­za­zle­ni in­ci­dent.
– Za­hva­lan sam što se taj in­ci­dent de­sio jer nas je to uči­ni­lo po­zna­tim. Uči­nio je Cr­nu Go­ru po­zna­tom ši­rom svi­je­ta. Pri­je ovog in­ci­den­ta, ja sam se sreo sa pred­sjed­ni­kom Tram­pom, ru­ko­va­li smo se, raz­go­va­ra­li, za­hva­lio sam mu na po­dr­šci SAD na­šoj ze­mlji. Taj in­ci­dent ne­ma ni­ka­kve ve­ze di­rekt­no sa mnom kao pre­mi­je­rom Cr­ne Go­re, jer sam ja bio u gru­pi li­de­ra, a Tramp je sa­mo že­lio da se pri­bli­ži Stol­ten­ber­gu i bu­de s njim, i to je bi­lo to – re­kao je Mar­ko­vić.
Tramp se su­o­čio sa kri­ti­ka­ma i ka­da je u in­ter­vjuu za „Foks njuz“ sre­di­nom pro­šlog mje­se­ca Cr­nu Go­ru oka­rak­te­ri­sao kao ma­le­nu ze­mlju sa ve­o­ma sna­žnim lju­di­ma ko­ji bi mo­gli za­po­če­ti tre­ći svjet­ski rat.
– Cr­na Go­ra je ma­la dr­ža­va sa ve­o­ma sna­žnim lju­di­ma. Oni su ve­o­ma sna­žni lju­di. Oni su ve­o­ma agre­siv­ni lju­di, mo­žda će po­sta­ti agre­siv­ni i če­sti­tam – u tre­ćem svjet­skom ra­tu smo – ka­zao je ta­da Tramp.
Ta nje­go­va iz­ja­va na­i­šla je na mno­go­broj­ne kri­ti­ke u Cr­noj Go­ri, ali i na me­đu­nard­nom ni­vou, iako, za­pra­vo, ni­kom ni­je ja­sno da li se ra­di­lo o ša­li ili je Tramp mi­slio ozbilj­no. Ana­li­ti­ča­ri sa ko­ji­ma smo ta­da raz­go­va­ra­li oci­je­ni­li su da se ame­rič­ki pred­sjed­nik ta­kvom iz­ja­vom za­pra­vo še­ga­čio sa ma­lim dr­ža­va­ma.
I ame­rič­ki se­na­tor Džon Me­kejn osu­dio je Tram­po­vu iz­ja­vu o „agre­siv­noj“ Cr­noj Go­ri”, a osu­de su sti­gle i od cr­no­gor­skih zva­nič­ni­ka. Broj­ni ana­li­ti­ča­ri tada su oci­je­ni­li da Tramp ne shva­ta ključ­ne ele­men­te ame­rič­ke spolj­ne po­li­ti­ke.
Re­pu­bli­kan­ski kan­di­dat Do­nald Tramp iza­bran je u no­vem­bru 2016.go­di­ne za pred­sjed­ni­ka Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va, na­kon po­bje­de nad de­mo­krat­skim kan­di­da­tom Hi­la­ri Klin­ton. U po­bjed­nič­kom go­vo­ru, no­vi pred­sjed­nik se oba­ve­zao da će bi­ti pred­sjed­nik sva­kom sta­nov­ni­ku SAD, od­no­sno svim Ame­ri­kan­ci­ma.
M.V–Vl.O.

Bez od­go­vo­ra

Po­vo­dom na­vo­da da je ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Tramp na­kon in­ci­den­ta na NA­TO sa­mi­tu u Bri­se­lu pro­šle go­di­ne na­zvao cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća „cmi­zdra­vom pro­pa­lom kuč­kom”, „Dan” je upu­tio zva­nič­no pi­ta­nje Slu­žbi za od­no­se s jav­no­šću Vla­de Cr­ne Go­re. Me­đu­tim, od­go­vo­ra ni­je bi­lo do za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"