Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Političke štetočine me predstavljaju kao saradnika DPS-a * Sudija me gurnula, pa inscenirala napad * Lazović kupio 2.000 akcija za 16.000 * Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Zaharčenko poginuo u eksploziji * Srbija neće prihvatiti ponižavajuće rješenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
Ne može biti normalno da DPS podrži aktivnosti opozicije kojima je cilj smjena DPS-a.

Vic Dana :)

Grdi otac svog, već odraslog i oženjenog sina, pa mu kaže:
Kako te nije sramota, svakodnevno jurcaš za ženama a imaš djecu koja idu u školu. Sin se malo zamisli pa kaže ocu:
• Pa šta da radim, da ispišem djecu iz škole?


Mujo dobio novi posao kao električar u bolnici i nakon par dana pošalju ga na intenzivnu njegu zbog nekog kvara. Pregledava Mujo instalacije, češka se po glavi i napokon skonta šta je u pitanju, pa otvori vrata od šok sobe gdje su pacijenti priključeni na aparate za vještačko disanje:
- ‚Ajmo sad, svi duboko udahn‘te, moram promijen‘t osigurače!
Gospodine, jedan ludi čovjek je pobjegao iz bolnice. Mršav je i ima 200 kila.
- Pa kako to?
- Jel vam kažem da je lud.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-08-30 ADVOKAT PORODICE ČIJE JE DIJETE DATO POGREŠNOM PARU NAJAVIO TUŽBU PROTIV KCCG
Roditelji u tužilaštvu saznali za zamjenu beba
Roditelji u tužilaštvu saznali za zamjenu beba Saslušanje oštećenih roditelja dvije bebe biće održano 13. septembra, ističe advokat porodice Ranko Radonjić Roditelji su, bez obzira da li se radilo o grešci pojedinca ili sistema, očekivali da im to bude saopšteno i da se neko izvini. Nasuprot tome niko ih ni nakon tri i po mjeseca nije kontaktirao, zbog čega su rezignirani njihovim ćutanjem i odnosom, kaže Radonjić
Advo­kat brač­nog pa­ra iz Pod­go­ri­ce Ran­ko Ra­do­njić, či­ja je be­ba u ma­ju da­ta po­gre­šnim ro­di­te­lji­ma na­kon če­ga je iz­ni­je­ta iz po­ro­di­li­šta Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG), ka­zao je za „Dan” da će pod­ni­je­ti tu­žbu pro­tiv te usta­no­ve i tra­ži­ti na­kna­du šte­te jer ih ni­je­su oba­vi­je­sti­li o pro­pu­stu. On is­ti­če da ro­di­te­lji ne zna­ju je li ri­ječ o pro­pu­stu ili za­ta­ška­va­nju di­je­la skan­da­la ko­ji je po­tre­sao Kli­nič­ki cen­tar, ali da su i da­lje u ne­vje­ri­ci jer im se ni­ko ni­je obra­tio ni­ti im upu­tio iz­vi­nje­nje po­što je nji­ho­vo di­je­te bez zna­nja ro­di­te­lja na­pu­sti­lo po­ro­di­li­šte, po­sli­je če­ga je vra­će­no ka­da su utvr­di­li da je do­šlo do za­mje­ne be­ba.
– Sa­slu­ša­nje ošte­će­nih ro­di­te­lja dvi­je be­be bi­će odr­ža­no 13. sep­tem­bra, ka­da će­mo sa­zna­ti vi­še de­ta­lja. Ro­di­te­lji be­be ko­ja je da­ta po­gre­šnim ro­di­te­lji­ma su me kon­tak­ti­ra­li ka­ko bi vi­dje­li ko­ja su nji­ho­va pra­va jer su pret­rp­je­li ve­li­ki šok ka­da su tek pri­je ne­ko­li­ko da­na sa­zna­li u Tu­ži­la­štvu da im je di­je­te bi­lo da­to dru­gom pa­ru. Ro­di­te­lji su, bez ob­zi­ra da li se ra­di­lo o gre­šci po­je­din­ca ili si­ste­ma, oče­ki­va­li da im to bu­de sa­op­šte­no i da se ne­ko iz­vi­ni. Na­su­prot to­me ni­ko ih ni na­kon tri i po mje­se­ca ni­je kon­tak­ti­rao, zbog če­ga su re­zig­ni­ra­ni nji­ho­vim ću­ta­njem i od­no­som. Mi­slim da će­mo pod­ni­je­ti ne­ku vr­stu tu­žbe za na­kna­du šte­te, ka­ko bi se utvr­di­la od­go­vor­nost i oba­ve­za bol­ni­ce da iz­vi­je­sti po­ro­di­cu ko­ja ima pra­vo da zna šta se de­ša­va sa nje­nom be­bom dok je u po­ro­di­li­štu – is­ti­če Ra­do­njić.
Skan­dal sa za­mje­nom be­ba, ko­ji se do­go­dio pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci u po­ro­di­li­štu KCCG, ka­da je me­di­cin­ska se­stra da­la tu­đe no­vo­ro­đen­če brač­nom pa­ru iz Pod­go­ri­ce i na­kon ne­ko­li­ko mi­nu­ta uoči­la gre­šku, kao i ro­di­te­lji ko­ji su se sa par­kin­ga vra­ti­li u Kli­nič­ki i pre­u­ze­li svo­ju be­bu, do­nio je broj­ne smje­ne u toj usta­no­vi. Biv­ša di­rek­to­ri­ca Kli­nič­kog cen­tra Zo­ri­ca Ko­va­če­vić zbog to­ga je pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv me­di­cin­ske se­stre, dok je sa funk­ci­je di­rek­to­ra Kli­ni­ke za gi­ne­ko­lo­gi­ju i aku­šer­stvo smi­je­njen Vo­ji­slav Mi­ke­tić.
Ra­do­njić ka­že da su ro­di­te­lji­ma dru­ge be­be to sa­op­šti­li u Tu­ži­la­štvu, gdje su po­zva­ni kao svje­do­ci-ošte­će­ni u po­stup­ku ko­ji se vo­di pred Osnov­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom u Pod­go­ri­ci pro­tiv me­di­cin­ske se­stre KCCG ko­ja je pri­je tri i po mje­se­ca pri­li­kom ot­pu­sta iz po­ro­di­li­šta nji­ho­vu be­bu pre­da­la dru­gom brač­nom pa­ru.
– Do­pu­šta­ju­ći da o ci­je­lom slu­ča­ju ro­di­te­lji sa­zna­ju na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci i to na ova­kav na­čin, Kli­nič­ki cen­tar pri­či­nio je ne­mjer­lji­vu šte­tu i usta­no­vi i ovoj po­ro­di­ci, na­ro­či­to maj­ci dje­te­ta ko­ja je pre­tr­pje­la ogro­man šok. Iz tog raz­lo­ga su ro­di­te­lji od­luč­ni da svo­ju sa­tis­fak­ci­ju po­tra­že na su­du – re­kao je Ra­do­njić. D.B.

Đu­kić na­sli­je­dio Mi­ke­ti­ća

No­vi di­rek­tor KCCG Jev­to Era­ko­vić ime­no­vao je po­čet­kom av­gu­sta na mje­sto pr­vog čo­vje­ka Kli­ni­ke za gi­ne­ko­lo­gi­ju i aku­šer­stvo Iva­na Đu­ki­ća, na­kon što je taj dio naj­ve­će usta­no­ve dva i po mje­se­ca bio bez ru­ko­vo­di­o­ca. On je na tom mje­stu za­mi­je­nio Vo­ji­sla­va Mi­ke­ti­ća, ko­ji je smi­je­njen po na­lo­gu mi­ni­stra zdra­vlja Ke­na­na Hra­po­vi­ća, zbog skan­da­la oko za­mje­ne be­ba u KCCG.
Osim Mi­ke­ti­ća smi­je­nje­ni su i na­čel­ni­ca i glav­na se­stra odje­lje­nja, a pro­tiv njih su kao i pro­tiv de­žur­nog lje­ka­ra-neo­na­to­lo­ga, ra­ni­je po­kre­nu­ti di­sci­plin­ski po­stup­ci.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"