Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mariju nude status svjedoka saradnika * Dali podršku srpskom narodu * Eraković nije prijavio imovinu * Brajovića ne mogu spasiti ni najbolji svjetski advokati * Nikoga nećemo pitati za dozvolu da kupimo S-400 * Bogataško državljanstvo * Papagalo
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RANKO KRIVOKAPIĆ, čelnik SDP-a:
Nezavisnost bez demokratije ne znači ništa do otvorena vrata za populizam, bolest modernog društva i zarobljenu državu.

Vic Dana :)

Dvoje komšija razgovaraju telefonom:
- Noćas je bilo grozno nevrijeme. Je li ti velika šteta na krovu ?
- Nemam pojma, još uvijek ne mogu naći krov!


Počela djevojka da se dopisuje na sms čatu. Kaže on:
• Opiši sebe.
Ona:
• Plavuša sam...
On:
• A oči?
Ona:
• Imam!


Mladi par se mazi na klupici u parku. Ona mu šapuće na uvo:
- Dragi, znaš, imaćemo troje djece
- Kako znaš? - pita on.
- Pa trenutno su kod moje mame!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-08-29 DAMIR MANDIĆ PREBAČEN U POLUOTVORENO ODJELJENJE, VLAST PLANIRA DA MU ODOBRI SLOBODNE VIKENDE
Povlastice zločincu nagrada za ćutanje
Damir Mandić Povlastice zločincu nagrada za ćutanje Ministarstvo pravde odobrilo je Damiru Mandiću premještaj u poluotvoreno odjeljenje, gdje je klasifikovan u najpovlašćeniju grupu, koja, uz garancije policije, ima pravo na odmor i nagradne vikende
Ministarstvo pravde pozitivno je odgovorilo na zahtjev Damira Mandića, osuđenog za saizvršilaštvo u ubistvu urednika „Dana” Duška Jovanovića, i dozvolilo da on bude prebačen u poluotvoreno odjeljenje, takozvanu ekonomiju, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.
Upra­va Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja je postupila po toj odluci ministarstva i Mandić je, uprkos činjenici da je izvršilac jednog od najtežih krivičnih djela, trenutno jedan od najpovlašćenijih zatvorenika u Spužu. Da skandal bude veći, on je klasifikovan u prvu kategoriju osuđenika sa najboljim uslovima i brojnim privilegijama. Koje su Mandićeve „zasluge” za dobijanje ovako povlašćenog položaja očito znaju u Ministarstvu pravde i Vladi.
Iz ZIKS-a je „Danu” potvrđeno da se Mandić trenutno nalazi u poluotvorenom odjeljenju. Oni su naveli da zakon propisuje da u „ekonomiju” može preći osoba koja je odležala trećinu kazne ako nije povratnik, a u slučaju da jeste, onda kad odsluži polovinu ukupne kazne.
Prema saznanjima „Dana”, osim ove povlastice, Mandić je od ZIKS-a i Ministarstva pravde zahtijevao i da mu se omoguće nagradni vikendi i odmor. O tome još nije donijeta odluka jer mu je prethodni zahtjev odbijen na osnovu policijske procjene. Međutim, osuđenici iz poluotvorenog odjeljenja imaju pravo da svakih šest mjeseci traže procjenu bezbjednosti i izlazak iz kruga ZIKS-a.
Ovo je još jedna od odluka u nizu kojima se Mandiću želi olakšati robija. Treba li podsjećati da je aktuelna vlast išla toliko daleko da su predlagali usvajanje zakona o amnestiji koji bi gotovo prepolovio kazne osuđenima za najteža krivična djela.
Kakav je odnos Ministarstva pravde prema ovom slučaju pokazuje i nalog koji je nedavno izdat policiji da, umjesto procjene bezbjednosti porodice ubijenog Jovanovića, vrši procjenu bezbjednosti osuđenog za ubistvo urednika „Dana”.
Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je su prije dva dana tim po­vo­dom kontaktirali sa su­pru­gom ubi­je­nog ured­ni­ka „Da­na” Sla­vi­com Jo­va­no­vić. Mon­stru­o­zni na­log dr­žav­nih or­ga­na po­vje­ren je prije nekoliko mjeseci i dvo­ji­ci po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, ko­ji su sa­op­šti­li da će, uko­li­ko su­pru­ga ubi­je­nog ured­ni­ka „Da­na“ ne bu­de u fir­mi, po­ći u stan Jo­va­no­vi­ća ka­ko bi oba­vi­li raz­go­vor s njom po­vo­dom pu­štanja na na­grad­ne vi­ken­de Da­mi­ra Man­di­ća
Prav­ni za­stup­nik „Da­na” Ne­boj­ša Asa­no­vić oci­je­nio je ta­kav po­stu­pak dr­žav­nih or­ga­na kao skan­da­lo­zan.
Uprava ZIKS-a je tada​ od­bi­la za­htjev Da­mi­ra Man­di­ća. Mi­ni­star­stvo prav­de i Upra­va Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja tra­ži­li su od Upra­ve po­li­ci­je bez­bjed­no­snu pro­cje­nu za Da­mi­ra Man­di­ća, ali su do­bi­li ne­ga­ti­van od­go­vor od Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, Upra­ve po­li­ci­je i Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost.
– Na­kon što smo do­bi­li pre­po­ru­ke iz po­li­ci­je, do­ni­je­li smo od­lu­ku da od­bi­je­mo za­htjev Da­mi­ra Man­di­ća – sa­op­šti­li su tada iz ZIKS-a.
Iz Mi­ni­star­stva prav­de i ZIKS-a su po­tvr­di­li da su tra­ži­li mi­šlje­nje od Upra­ve po­li­ci­je o bez­bjed­no­snoj pro­cje­ni za Da­mi­ra Man­di­ća.
Ape­la­ci­o­ni sud Cr­ne Go­re je pri­je dvi­je go­di­ne po­tvr­dio pre­su­du Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jom je Da­mir Man­dić osu­đen na 19 go­di­na za­tvo­ra za sa­i­zvr­ši­la­štvo u ubi­stvu Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Taj sud je od­bio kao neo­sno­va­nu žal­bu Da­mi­ra Man­di­ća i nje­go­vih bra­ni­la­ca. Ape­la­ci­o­ni sud pre­su­du je do­nio na­kon sjed­ni­ce vi­je­ća odr­ža­ne 2. mar­ta.
– Ape­la­ci­o­ni sud je oci­je­nio da se či­nje­nič­no utvr­đe­nje pr­vo­ste­pe­nog su­da ni­je pro­mi­je­ni­lo u po­no­vlje­nom po­stup­ku, a na­kon ot­kla­nja­nja po­vre­de pra­va na pra­vič­no su­đenje iz čla­na 32 Usta­va Cr­ne Go­re i čla­na 6 Evrop­ske kon­ven­ci­je za za­šti­tu ljud­skih pra­va i osnov­nih slo­bo­da, a ko­ja je kon­sta­to­va­na od­lu­kom Ustav­nog su­da Cr­ne Go­re – na­ve­de­no je u odluci Ape­la­ci­o­nog su­da.
Sud­sko vi­je­će Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jim je pred­sje­da­va­la su­di­ja Ve­sna Mo­štro­kol iz­re­klo je Da­mi­ru Man­di­ću je­din­stve­nu ka­znu za­tvo­ra od 19 go­di­na. To je bio tre­ći sud­ski po­stu­pak ko­ji je vo­đen u ovom pred­me­tu, a Man­dić je pr­vo oslo­bo­đen, pa osu­đen na 30 go­di­na za­tvo­ra. Ape­la­ci­o­ni sud ra­ni­je je pre­i­na­čio od­lu­ku i Man­di­ća osu­dio na 18 go­di­na za­tvo­ra, ali je i ta pre­su­da uki­nu­ta.M.V.R.

Pogodnosti za osuđenike

​Od­red­ba­ma Za­ko­na o iz­vr­še­nju ka­zni za­tvo­ra, nov­ča­ne ka­zne i mje­ra bez­bjed­no­sti, kao jed­no od pra­va za­tvo­re­ni­ka to­kom iz­dr­ža­vanja za­tvor­ske ka­zne pro­pi­sa­ne su po­god­no­sti za njih. Pra­vil­ni­kom o kuć­nom re­du u Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja re­gu­li­sa­ni su uslo­vi i na­čin ostva­ri­va­nja po­god­no­sti za za­tvo­re­ni­ke, kao i na­čin nji­ho­vog ko­ri­šćenja. Pro­pi­sa­no je da se mogu odo­briti po­god­no­sti kao što su ko­ri­šće­nje vi­ken­da u kru­gu uže po­ro­di­ce, od­su­stvo u tra­janju do se­dam da­na u to­ku jed­ne go­di­ne, ko­ri­šće­nje ci­je­log ili di­je­la go­di­šnjeg od­mo­ra u kru­gu po­ro­di­ce, po­sje­ta te­ško bo­le­snom čla­nu uže po­ro­di­ce, pri­su­stvo sa­hra­ni čla­na uže po­ro­di­ce, pri­su­stvo ro­đe­nju, vjen­ča­nju i dru­gom va­žnom do­ga­đa­ju u užoj po­ro­di­ci.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"