Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sa brojevima dva načelnika ANB-a 11 kontakata * Teško simbolima koji se poštuju iz straha * Direktorova plata tajna, a objavljena na sajtu * Država za kiriju platila 54 miliona * Jeste mali, al` je planetarni * Sa brojevima dva načelnika ANB-a 11 kontakata * Savo putuje na Azurnu obalu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 06-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Popović Moškov, GP URA:
– Vlada guši opozicione opštine.

Vic Dana :)

Plavuša se srela na kafi s prijateljicom i uzbuđeno im prepričava detalje sa svog vjenčanja na Maldivima, a kad im je počela pokazivati fotke, jedna je zgroženo upita:
- Pa daj, stara, kako si se mogla udati za tog starca?!
Plavuša se nasmije:
- Draga moja, kad uzimaš lovu ne gledaš koje godine je štampana!
Vidi policajac čovjeka koji prodaje koštice od jabuka i pita ga:
- Čemu služe te koštice?
- Pojedeš i postaneš pametniji.
- A koliko koštaju?
- 20 centi komad.
Policajac kupi i pojede 4 koštice i reče:
- Sad sam pametniji. Za 80 centisam mogao da kupim 2 kilograma jabuka i da pojedem 50 koštica.
– Eto vidiš već djeluju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-10-04 OMBUDSMAN UTVRDIO DA MINISTARSTVO PROSVJETE KRŠI PRAVA UČENIKA
Dodjeljivali stipendije kome su htjeli
Ombudsman Šućko Baković Dodjeljivali stipendije kome su htjeli Zapaža se da komisija nije vršila bodovanje učenika, odnosno dostavljene dokumentacije (opšti uspjeh, nagrade, kursevi i dr.), kako bi se sačinila rang-lista kandidata, imajući u vidu da se biraju tri kandidata i još dva rezervna, navodi se u odluci ombudsmana
Mi­ni­star­stvo pro­svje­te već ne­ko­li­ko go­di­na spro­vo­di po­stu­pak do­dje­le me­đu­na­rod­nih sti­pen­di­ja za Uje­di­nje­ne svjet­ske ko­le­dže (UWC) bez pre­ci­zno utvr­đe­nih pra­vi­la, iako se ra­di o ve­o­ma vri­jed­nim sti­pen­di­ja­ma, za­klju­či­la je za­mje­nik za­štit­ni­ka ljud­skih pra­va i slo­bo­da Sne­ža­na Mi­ju­ško­vić.
Om­bud­sma­nu se obra­ti­la maj­ka jed­nog uče­ni­ka pod­go­rič­ke gim­na­zi­je „Slo­bo­dan Ške­ro­vić”, na­vo­de­ći da je njen sin uče­stvo­vao na kon­kur­su za iz­bor sti­pen­di­ste Uje­di­nje­nih svjet­skih ko­le­dža u or­ga­ni­za­ci­ji Mi­ni­star­stva pro­svje­te, kao i da su po za­vr­šet­ku po­stup­ka ob­ja­vlje­ni re­zul­ta­ti na saj­tu Mi­ni­star­stva pro­svje­te bez ob­ja­vlji­va­nja rang-li­ste sa bo­do­vi­ma i kri­te­ri­ju­mi­ma na osno­vu ko­jih je ko­mi­si­ja od­lu­či­va­la.
Om­bud­sman je tri pu­ta po­ku­šao da od Mi­ni­star­stva pro­svje­te do­bi­je od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­jim ak­tom je utvr­đen na­čin ras­po­dje­le UWC sti­pen­di­ja, da li je ko­mi­si­ja pri­li­kom iz­bo­ra sti­pen­di­sta za škol­ske 2018/19. i 2019/20. vr­ši­la bo­do­va­nje pri­ja­vlje­nih kan­di­da­ta, te da li je utvr­di­la rang-li­stu kan­di­da­ta. Me­đu­tim, mi­ni­star­stvo ni­je do­sta­vi­lo od­go­vor ni na­kon upu­će­ne ur­gen­ci­je.
Mi­ju­ško­vi­će­va je utvr­di­la da je oprav­da­na pri­tu­žba maj­ke uče­ni­ka, jer je po­stu­pak do­dje­le sti­pen­di­ja spro­ve­den na na­čin ko­ji ni­je de­fi­ni­san ja­snim pro­ce­du­ra­ma bo­do­va­nja (vred­no­va­nja) kri­te­ri­ju­ma.
– Iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te su na­ve­li da su, na­kon što se pri­ja­vio od­re­đe­ni broj uče­ni­ka sa do­ku­men­ta­ci­jom, oba­vlje­ni in­ter­vjui sa nji­ma u pro­sto­ri­ja­ma Mi­ni­star­stva pro­svje­te. Se­lek­ci­o­na ko­mi­si­ja je, na osno­vu ve­ći­ne gla­so­va, od­lu­či­la o do­bit­ni­ci­ma sti­pen­di­ja – tri uče­ni­ka i za re­zer­vne kan­di­da­te još dva uče­ni­ka. Ko­mi­si­ju ko­ja je od­lu­či­va­la o do­bit­ni­ci­ma či­ne če­ti­ri čla­na, od ko­jih su dva pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva pro­svje­te. Za­pa­ža se da ko­mi­si­ja ni­je vr­ši­la bo­do­va­nje uče­ni­ka, od­no­sno do­sta­vlje­ne do­ku­men­ta­ci­je (op­šti uspjeh, na­gra­de, kur­se­vi i dr.) ka­ko bi se sa­či­ni­la rang-li­sta kan­di­da­ta, ima­ju­ći u vi­du da se bi­ra­ju tri kan­di­da­ta i još dva re­zer­vna kan­di­da­ta – na­vo­di se u od­lu­ci om­bud­sma­na.
Mi­ju­ško­vi­će­va na­po­mi­nje da je, pri­mje­ra ra­di, u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni pre­ci­zni­je ure­đe­na do­dje­la UWC sti­pen­di­ja.
– Na­i­me, u pr­vom di­je­lu se­lek­ci­o­nog pro­ce­sa ukup­ni broj bo­do­va od­re­đu­je se na na­čin: ocje­ne iz sred­nje ško­le (op­šti uspjeh) – 30 od­sto; sa­dr­žaj i kva­li­tet pri­jav­nog (apli­ka­ci­o­nog) for­mu­la­ra – 20 od­sto; test op­šteg zna­nja (knji­žev­nost, ma­te­ma­ti­ka, en­gle­ski, isto­ri­ja, dru­štve­ni do­ga­đa­ji) – 50 od­sto; za­tim, na­kon ob­ra­đe­nih re­zul­ta­ta pr­vog di­je­la, ko­mi­si­ja od­re­đu­je bo­dov­ni prag shod­no sta­ti­stič­koj ras­po­dje­li na osno­vu ko­jeg se od­re­đu­je broj uče­ni­ka ko­ji će bi­ti po­zva­ni na fi­nal­ni oda­bir. Za­tim, na­kon ob­ra­đe­nih re­zul­ta­ta pr­vog di­je­la, ko­mi­si­ja od­re­đu­je bo­dov­ni prag shod­no sta­ti­stič­koj ras­po­dje­li na osno­vu ko­jeg se od­re­đu­je broj uče­ni­ka ko­ji će bi­ti po­zva­ni na fi­nal­ni oda­bir. Ukup­ni broj bo­do­va ra­ču­na se iz tri kom­po­nen­te: re­zul­ta­ti pr­vog di­je­la se­lek­ci­je – 50 od­sto; in­ter­vju – 30 od­sto; grup­ni rad – 10 od­sto, UWC Fak­tor (po­sve­će­nost UWC vri­jed­no­sti­ma i ide­a­li­ma) – 10 od­sto – na­vo­di se u obra­zlo­že­nju od­lu­ke om­bud­sma­na.D.B.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"