Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Bemaksu” 883.000 eura po kilometru * Osumnjičenog za ubistvo pustili, pa raspisali potragu * Katnić: Utvrditi ko je prvi prijavio državni udar * Ministar grobar naše ekologije * „Bemaksu” 883.000 eura po kilometru * Crna Gora i multikulturalizam * Vratari NATO-a
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-11-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Johanes Han, evropski komesar za proširenje:
– Crnu Goru i Srbiju prestižu Albanija i Makedonija.

Vic Dana :)

Posle smrti, odlazi gejmer u pakao.
Nakon nekoliko dana zove đavo Boga i kaže:
- Ajde, molim te, uzmi malo ovog što voli video igrice.
- Što?
- Pa, prevrnuo mi je sve kotlove, pobio sve đavolčiće, i već treći dan pomahnitalo trči i viče: Gdje je prolaz za sledeći nivo?
Vozi crnka plavušu kolima. Odjednom kola stadoše i crnka reče:
- Zamisli, nestalo nam je goriva!
A plavuša odgovori:
- Kako si ti pametna, a ja bih vozila, vozila, vozila i ništa ne bi primijetila...
Šta je to: Četvorica u jednoj sobi, a samo jedan radi?
Tri državna službenika i ventilator.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-11-07 KADETSKA FUDBALSKA LIGA – 13. KOLO
Iskra nastavila seriju
Trijumf Nikšićana Iskra nastavila seriju
Mla­dost Lje­ško­po­lje – Iskra 1:3 (1:1)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „DG Are­na”. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Ma­noj­lo Se­ku­lić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Pe­jo­vić u 28. za Mla­dost Lje­ško­po­lje, a Ga­jić u 21, Ja­džić u 54. i Ko­lun­džić u 63. mi­nu­tu za Iskru. Žu­ti kar­to­ni: Pe­ro­vić, Av­du­ljaj (Iskra).
MLA­DOST LjE­ŠKO­PO­LjE: Vu­ji­sić, Bo­žo­vić, Me­de­ni­ca (od 68. Ra­de­vić), Kri­vo­ka­pić (od 70. Đu­ka­no­vić), Mu­go­ša, Ha­bi­bo­vić, Pe­jo­vić, Ra­de­no­vić, Ba­jo­vić, Adro­vić (od 87. Pa­vli­će­vić), Mar­stje­po­vić.
ISKRA: Vu­ljaj, Ga­jić (od 83. Džu­ver), Ko­va­če­vić, Pe­ro­vić, Jo­va­no­vić, To­ma­še­vić, Ko­lun­džić, Ra­du­lo­vić (od 89. Vu­ko­vić), Ta­dić, Av­du­ljaj, Ja­džić.
Ka­de­ti Iskre na­sta­vi­li su se­ri­ju po­bje­da i pre­u­ze­li pr­vo mje­sto na ta­be­li. Iza­bra­ni­ci Mir­ka Ta­min­dži­je sla­vi­li su na „DG Are­ni” pro­tiv Mla­do­sti iz Lje­ško­po­lja sa 3:1 i to na­kon bo­lje par­ti­je u na­stav­ku su­sre­ta. Tri­jumf go­sti­ma su na star­tu dru­gog di­je­la su­sre­ta do­ni­je­li Fi­lip Ja­džić i An­dri­ja Ko­lun­džić.D.P.
Su­tje­ska – Ze­ta 2:1 (2:0)
Sta­di­on: kraj Bi­stri­ce. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Mar­ko Ću­pić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Mi­lo­vić u 25. i Po­po­vić u 34. za Su­tje­sku, a Vu­ja­čić u 52. mi­nu­tu za Ze­tu.
SU­TJE­SKA: Du­blje­vić, Ra­do­vić, Ra­do­je­vić, Po­po­vić (Du­blje­vić), Ke­co­je­vić, Vu­ko­vić (Pe­ko­vić), Mi­lo­vić (Lje­ško­vić), Pa­jo­vić, Mi­lić, Bo­jo­vić (Đur­ko­vić), Ja­njić (Ži­žić).
ZE­TA: Gr­bav­če­vić, Be­čić, Vu­ja­čić (Da­vi­do­vić), Pe­šu­kić, Ra­do­vić Lam­bu­lić, V. Vuk­če­vić (Vu­či­nić), Kr­sto­vić (Ra­dič­ko­vić), Bje­lo­br­ko­vić (Kr­ko­tić), Đi­no­vić (N. Vuk­če­vić), Ba­tro­vić.
Ka­de­ti Su­tje­ske za­slu­že­no su sti­gli do tri bo­da. Naj­ljep­ši tre­nu­tak utak­mi­ce bio je gol Po­po­vi­ća, ko­ji je efekt­no po­go­dio cilj, na­kon Ja­nji­će­ve asi­sten­ci­je. B.K.
Bu­duć­nost – OFK Be­ra­ne
2:0 (2:0)
Te­ren Bu­duć­no­sti na Sta­rom aero­dro­mu. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: De­jan Mar­ko­vić (Bar). Stri­jel­ci: Vu­ko­vić u 8. i Da­šić u 38. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ob­ra­do­vić, Bo­jić (Bu­duć­nost), Bo­ji­čić, Vu­ko­vić, Vu­jo­vić (OFK Be­ra­ne).
BU­DUĆ­NOST: Ive­zić, To­ško­vić, Kr­ke­ljić (od 80. Smo­lo­vić), Vu­či­nić, Dap­če­vić, Ob­ra­do­vić, Vu­ko­vić, Stri­ko­vić (od 47. Đo­lje­vić), Bo­jić (od 90. Pe­ro­vić), Da­ši­uć, Vu­ko­tić.
OFK BE­RA­NE: Ako­vić, Islja­mi (od 46. Vu­jo­vić), De­vić, Bo­ji­čić, Vu­ko­vić, Mar­se­nić, Ju­ko­vić, Ma­le­zić (od 60. Žar­ko­vić), Mag­de­li­nić (od 51. Ti­ganj), Oba­do­vić, Jan­ko­vić.
Go­lo­vi­ma Pe­tra Vu­ko­vi­ća i Jo­va­na Da­ši­ća, ka­de­ti Bu­duć­no­sti su u der­bi­ju ko­la po­bi­je­di­li OFK Be­ra­ne sa 2:0.D.P.
Gr­balj – Ru­dar 2:0 (1:0)
Sta­di­on: Gr­blja. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Vla­di­mir Mi­ra­no­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ko­vi­nić u 16. i Đ. Ste­še­vić u 48. mi­nu­tu.
GR­BALj: N. Ko­va­če­vić, Ca­re­vić (od 54. Tuj­ko­vić), M. Ko­va­če­vić (od 65. Pe­to­vić), Ko­vi­nić, Pen­da (od 74. Usko­ko­vić), Ćo­sić, Ada­mo­vić (od 70. Pa­jo­vić), S. Ste­še­vić (od 58. Bog­da­no­vić), Đ. Ste­še­vić, Ba­kić, Pe­ro­vić.
RU­DAR: He­lić, Ka­sa­li­ca, Če­pić, De­spo­to­vić (od 52. Kr­sto­ni­je­vić), Baj­če­tić, Ci­gu­ljin (od 52. Irić), Ko­rać (od 84. Vu­ka­ši­no­vić), Ko­na­tar, Er­nec, Go­lu­bo­vić, Ter­zić.
Gr­balj je sti­gao od osme pr­ven­stve­ne po­bje­de. „Tri­ko­lo­ri” su kao do­ma­ći­ni sa­vla­da­li sa­stav Ru­da­ra sa 2:0, po­got­ci­ma ko­je su po­sti­gli Ne­đelj­ko Ko­vi­nić i Đor­đe Ste­še­vić.
Iga­lo – OFK Ti­to­grad 1:2 (0:1)

Sta­di­on: „So­li­la”. Gle­da­la­ca: 40. Su­di­je: Lu­ka Ra­du­lo­vić (Bu­dva). Stri­jel­ci: U. Ko­va­če­vić u 88. za Iga­lo, a Po­po­vić u 41. i Klja­je­vić u 61. mi­nu­tu za OFK Ti­to­grad. Žu­ti kar­ton: Da­je­vić (Iga­lo).
IGA­LO: Ku­li­no­vić (od 77. Lju­bi­šić), Ri­sti­če­vić, Du­blje­vić, Da­je­vić, Ko­sać, Go­ra­no­vić, U. Ko­va­če­vić, Pe­ro­vić (od 37. V. Ko­va­če­vić), La­zo­vić, Lu­čić (od 67. Po­po­vić) Đi­lo­vić (od 77. Ani­čić).
OFK TI­TO­GRAD: Ba­bo­vić, Đa­ko­vić, Ro­ga­no­vić, Mi­nić (od 36. Đu­ra­ško­vić), Lju­mo­vić, Klja­je­vić, Lu­bar­da, Mi­lić (od 56. Ži­va­no­vić), Mi­ha­lje­vić (od 67. Vu­ji­sić), Po­po­vić (od 70. Lju­ti­ca), Spa­hić.
Do­ma­ći fud­ba­le­ri su na­sta­vi­li sa se­ri­jom lo­ših re­zul­ta­ta. Go­sti iz Pod­go­ri­ce bi­li su zre­li­ji i konk­tret­ni­ji, na vri­je­me su po­sti­gli go­lo­ve i upi­sa­li no­va tri bo­da. S dru­ge stra­ne, tim tre­ne­ra De­ja­na Pe­ro­vi­ća ni­je is­ko­ri­stio svo­je šan­se, a je­di­ni po­go­dak u fi­ni­šu utak­mi­ce po­sti­gao je Uroš Ko­va­če­vić.Z.Š.
Pe­tro­vac - Otrant Olim­pik
0:2 (0:1)
Sta­di­on: Pod Ma­lim br­dom. Gle­da­la­ca: 20. Su­di­ja: Ivan Vi­da­ko­vić (Moj­ko­vac). Stri­jel­ci: Se­fa u 45. i Ma­ri­se­no­vić u 70. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Mih. Voj­vo­dić (Pe­tro­vac), Ma­ri­se­no­vić (Otrant Olim­pik).
PE­TRO­VAC: Bo­lje­vić (od 46. Me­di­go­vić), Jo­ša­no­vić, Vuk­če­vić, Jan­ko­vić (od 53. Mil. Voj­vo­dić), Ra­ke­tić, Mih. Voj­vo­dić, Dra­ško­vić, Đe­lo­še­vić (od 61. Bo­ja­no­vić), Ras­po­po­vić (od 65. Tri­fu­no­vić), Mi­ro­če­vić (od 57. Ša­bo­tić), Pe­ra­zić.
OTRANT OLIM­PIK: Po­po­vić, Fi­cić, Lo­lo­vić, Ma­ri­se­no­vić, Mu­jić, Ibra­hi­mi, Ta­fić, Lja­mo­vić, Da­ša­ra­mi, Se­fa (od 68. Aslja­no­vić), Dra­go­vić (od 46. Ka­ra­ma­na­ga).
Otrant Olim­pik je u pri­mor­skom der­bi­ju po­bi­je­dio Pe­tro­vac pod Ma­lim br­dom sa 2:0. Go­ste je u vođ­stvo do­veo En­drit Se­fa po­got­kom u 45. mi­nu­tu, a tri­jumf je po­tvr­dio El­vin Ma­ri­se­no­vić u 70. mi­nu­tu.D.P.

Lov­ćen – Je­ze­ro 3:2 (1:1)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Obi­li­ća po­lja­na“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Vu­ki­će Fe­mić (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Vu­jo­vić u 31. iz je­da­na­e­ster­ca i 54. i V. Ka­lu­đe­ro­vić u 68. za Lov­ćen, a Mu­šo­vić u 20. i 89. mi­nu­tu iz je­da­na­e­ster­ca za Je­ze­ro. Žu­ti kar­to­ni: Ra­du­no­vić (Lov­ćen), Či­kić, Ulaj (Je­ze­ro).
LOV­ĆEN: P. Mar­ko­vić, Ra­du­no­vić, Mi­lje­no­vić (od 85. Za­dri­ma), Tmu­šić, Bo­ro­zan, Pe­ro­vić (od 46. V. Ka­lu­đe­ro­vić), Ra­di­šić, Ta­tar (od 46. P. Zu­ber), Vu­jo­vić, Vic­ko­vić (od 78. M. Zu­ber), Ma­lje­vić (od 74. V. Mar­ko­vić).
JE­ZE­RO: Bo­žo­vić, Zin­do­vić, Đu­kić, Đe­še­vić, Bo­ško­vić, Mu­šo­vić, Či­kić, Ulaj (od 37. Vu­le­tić), Ne­dić, Ju­le­vić, Cvi­jo­vić.
Lov­ćen je na „Obi­li­ća po­lja­ni“ osvo­jio kom­ple­tan pli­jen pro­tiv Je­ze­ra. Sla­vi­li su Ce­ti­nja­ni sa 3:2, a tvo­rac tri­jum­fa bio je dvo­stru­ki stri­je­lac Ri­sto Vu­jo­vić.

Bo­kelj – Mor­nar 2:5 (2:1)
Sta­di­on: pod Vrm­cem. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mi­ha­i­lo Mi­lo­še­vić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Bu­ško­vić u 34. i Ra­de­vić u 42. za Bo­kelj, a Sto­ja­no­vić u 22. i 57, Fe­mić u 54, Si­na­no­vić u 79. i Haj­da­ro­vić u 90. mi­nu­tu za Bo­kelj. Žu­ti kar­ton: Ja­ko­vlje­vić (Bo­kelj).
BO­KELj: Ra­do­vić (od 90. Pe­ri­šić), Ja­ko­vlje­vić, Pe­ru­no­vić (od 69. Ah­me­ti), Pe­ro­vić, Sklen­der (od 81. Br­gu­ljan), Ra­de­vić, Vu­ja­čić, Ze­jak (od 23. Bu­ško­vić), Kan­ka­raš, Kri­vo­ka­pić, Ota­še­vić.
MOR­NAR: Beg­zić, Ka­ra­sta­no­vić (od 63. Fu­štić), Li­či­na, Fe­mić (od 86. Še­bek), Mi­lja­nić (od 90. Jun­ko­vić), Sto­ja­no­vić (od 89. Mi­ha­lje­vić), Vu­ja­čić, Ži­go­vić (od 77. Li­ha­re­vić), Mar­sti­je­po­vić, Si­na­no­vić, Haj­da­ro­vić.
Ko­to­ra­ni su na po­lu­vre­me­nu vo­di­li sa 2:1, ali su Ba­ra­ni u na­stav­ku za­i­gra­li mno­go bo­lje, po­sti­gli če­ti­ri go­la i sti­gli do ubje­dlji­vog tri­jum­fa.Z.Š.

Re­zul­ta­ti 13. ko­la: Mla­dost Lje­ško­po­lje – Iskra 1:3, Su­tje­ska – Ze­ta 2:1, Bu­duć­nost – OFK Be­ra­ne 2:0, Gr­balj – Ru­dar 2:0, Pe­tro­vac – Otrant Olim­pik 0:2, Lov­ćen – Je­ze­ro 3:2, Bo­kelj – Mor­nar 2:5, Iga­lo – OFK Ti­to­grad 1:2.
Ta­be­la
1. Iskra 13 10 2 1 43:11 32
2. Bu­duć­nost 13 10 1 2 52:12 31
3. Su­tje­ska 13 10 1 2 49:11 31
4. OFK Be­ra­ne 13 9 2 2 28:10 29
5. Gr­balj 13 8 1 4 39:27 25
6. OFK Ti­to­grad 13 7 3 3 39:23 24
7. Mla­dost Lj. 13 7 0 6 48:20 21
8. Mor­nar 13 6 2 5 23:22 20
9. Ze­ta 13 6 1 6 32:22 19
10. Lov­ćen 13 5 1 7 16:42 16
11. Ru­dar 13 4 1 8 17:25 13
12. Iga­lo 13 3 1 9 14:36 10
13. Otrant O. 13 3 1 9 16:57 10
14. Bo­kelj 13 3 0 10 22:56 9
15. Je­ze­ro 13 2 1 10 15:45 7
16. Pe­tro­vac (-2) 13 1 2 10 14:48 3
U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Mor­nar – Ze­ta, Iskra – Su­tje­ska, OFK Ti­to­grad – Mla­dost Lje­ško­po­lje, Je­ze­ro – Iga­lo, OFK Be­ra­ne – Lov­ćen, Otrant Olim­pik – Bu­duć­nost, Ru­dar – Pe­tro­vac, Bo­kelj – Gr­balj.

Pla­vlja­ni­ma bo­do­vi slu­žbe­nim re­zul­ta­tom
Ko­mi­si­ja za tak­mi­če­nje FSCG re­gi­stro­va­la je utak­mi­ce 12. ko­la Ka­det­ske li­ge iz­me­đu Je­ze­ra i Bu­duć­no­sti slu­žbe­nim re­zul­ta­tom 3:0 u ko­rist Pla­vlja­na. Meč je inač za­vr­šen bez po­bjed­ni­ka – 1:1, a raz­log ova­kve od­lu­ke je taj što go­sti ni­su ima­li tre­ne­ra u Komet sistemu.
–Shod­no čla­nu 134 Di­sci­plin­skog pra­vil­ni­ka FSCG, po­kre­nut je di­sci­plin­ski po­stu­pak pro­tiv FK Bu­duć­nost zbog za­ne­ma­ri­va­nja oba­ve­za – ne­iz­vr­ša­va­njem du­žno­sti i oba­ve­za ko­je pro­is­ti­ču iz Pra­vil­ni­ka i dru­gih pro­pi­sa FSCG – sa­op­šti­la je Di­sci­plin­ska ko­mi­si­ja FSCG.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"