Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan PREMA PISANJU NAJTIRAŽNIJEG ŠVEDSKOG LISTA Hrvatima nije mjesto u EU
Vo­de­ći šved­ski dnev­nik Af­ton­bla­det ob­ja­vio je že­sto­ku ko­lum­nu o sla­vlje­nju Slo­bo­da­na Pralj­ka u Hr­vat­skoj ko­ju pot­pi­su­je Pe­ter Kad­ha­mer, je­dan od naj­po­zna­ti­jih šved­skih no­vi­na­ra.
Af­ton­bla­det je je­dan od naj­ti­ra­žni­jih skan­di­nav­skih dnev­nih li­sto­va ko­ji sva­kod­ne­no ima oko 3,5 mi­li­o­na či­ta­la­ca i pred­sta­vlja glas li­je­vo­li­be­ral­ne Šved­ske.
Kad­ha­mer pi­še da je Hr­vat­ska sla­vlje­njem Pralj­ka plju­nu­la Šved­sku i Evrop­sku uni­ju u li­ce, ali da i da­lje vo­li evrop­ski no­vac.
– Mo­že se re­ći da je nje­go­vo jav­no sa­mo­u­bi­stvo na­sta­vak po­li­ti­ke ni­hi­li­zma i ra­za­ra­nja ko­ja je ka­rak­te­ri­zo­va­la rat u BiH – ob­ja­vio je list i pod­sje­tio da je u ha­škoj pre­su­di utvr­đe­no da su Pra­ljak i osta­li iz her­ce­go­vač­ke še­stor­ke osu­đe­ni za „du­gi niz zlo­či­na: pro­tje­ri­va­nje ci­vi­la, za­tva­ra­nje lju­di u lo­go­re, ubi­ja­nje i uni­šta­va­nje imo­vi­ne, ko­ri­šte­nje za­ro­blje­ni­ka za rad i kao ži­ve šti­to­ve, et­nič­ko či­šće­nje mu­sli­man­skog sta­nov­ni­štva”.
Na­gla­ša­va se da je ci­je­la pri­ča „o rat­nom zlo­čin­cu” mo­gla za­vr­ši­ti Pralj­ko­vim sa­mo­u­bi­stvom, ali pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić zbog to­ga je pre­ki­nu­la slu­žbe­nu po­sje­tu Islan­du i on­da iz­ja­vi­la da Pralj­kov čin uda­ra u sr­ce hr­vat­skog na­ro­da, dok je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić jav­no iz­ja­vio sa­u­če­šće „po­ro­di­ci ubi­ce”. Iz­ra­ža­va se šok što je u Sa­bo­ru odr­žan mi­nut ću­ta­nja i što se na glav­nom za­gre­bač­kom tr­gu is­pred Pralj­ko­ve sli­ke pa­le svi­je­će.
– To se do­ga­đa u ze­mlji ko­ja je čla­ni­ca EU, usred na­še ci­vi­li­zo­va­ne de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce. Sra­mot­no. Kult mr­tvog ubi­ce po­ka­zu­je za­stra­šu­ju­ći ne­do­sta­tak de­mo­krat­skih in­stin­ka­ta – pi­še ko­lum­nist Af­ton­bla­de­ta i do­da­je: „Tu­žno je što je ze­mlja po­put Hr­vat­ske pu­šte­na u EU”.
U tek­stu Hr­vat­sku sta­vlja­ju u kon­tekst ze­ma­lja po­put Polj­ske i Ma­đar­ske, u ko­ji­ma je ugro­že­na de­mo­kra­ti­ja, te Bu­gar­ske i Ru­mu­ni­je ko­je su „po­zna­te sa­mo po ko­rup­ci­ji i iz­vo­zu pro­sja­ka”. List kri­ti­ku­je zva­nič­ni­ke EU što su sma­tra­li da će sve na­ve­de­ne ze­mlje po­sta­ti uspje­šne li­be­ral­ne de­mo­kra­ti­je i da im je sud­bi­na da bu­du dio Uni­je. Na­po­mi­nje se i da sve te ze­mlje je­su raz­li­či­te, ali da ima­ju ne­što za­jed­nič­ko – vo­le evrop­ski no­vac.
Ri­ječ je o jed­nom od naj­že­šćih ko­men­ta­ra u stra­nim me­di­ji­ma o sta­nju u Hr­vat­skoj, u ko­jem se gla­sno pro­zi­va pred­sjed­ni­ca i pre­mi­jer kao raz­log ne­ga­tiv­nog hr­vat­skog imi­dža iz šved­ske per­spek­ti­ve.(RTS)


Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"