Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo IZ MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ODGOVORILI VELIBORU DŽOMIĆU Nijesmo pokrovitelj CPC
Iz Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va sa­op­šti­li su da je ko­or­di­na­tor Prav­nog sa­vje­ta Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske, pro­to­je­rej-sta­vro­for Ve­li­bor Džo­mić, iz­nio ne­ko­li­ko ne­tač­nih tvrd­nji u tek­stu „Mi­ra­šu iz bu­dže­ta 55.000”, ob­ja­vlje­nom u li­stu „Dan” 30. de­cem­bra. Iz mi­ni­star­stva su ka­za­li da su kri­te­ri­ju­mi za do­dje­lu ma­te­ri­jal­ne po­mo­ći vjer­skim za­jed­ni­ca­ma, ko­ji su do­ni­je­ti 27. ma­ja 2013. go­di­ne, u skla­du sa čla­nom 14 Usta­va, čla­nom 23 Za­ko­na o prav­nom po­lo­ža­ju vjer­skih za­jed­ni­ca i čla­nom 41 Za­ko­na o dr­žav­noj upra­vi.
– U skla­du sa čla­no­vi­ma Usta­va i za­ko­na 19. fe­bu­a­ra 2015. go­di­ne do­ni­je­ti su i Kri­te­ri­ju­mi o do­pu­ni kri­te­ri­ju­ma za do­dje­lu ma­te­ri­jal­ne po­mo­ći vjer­skim za­jed­ni­ca­ma. Sva­ko, pa i Džo­mić, pred nad­le­žnim dr­žav­nim orga­ni­ma mo­že da ospo­ri prav­nu va­lja­nost ovih aka­ta, a pa­u­šal­ne ocje­ne ne zna­če ni­šta. Po­stu­pak ras­po­dje­le ma­te­ri­jal­nih sred­sta­va vjer­skim za­jed­ni­ca­ma od­vi­ja se u skla­du sa kri­te­ri­ju­mi­ma, a ne ni­ka­ko na ne­tran­spa­ren­tan i dis­kri­mi­na­to­ran na­čin ili po ne­či­jem lič­nom na­ho­đe­nju, ka­ko in­si­nu­i­ra Džo­mić. O ras­po­dje­li ovih sred­sta­va od­lu­ču­je Ko­mi­si­ja za do­dje­lu ma­te­ri­jal­ne po­mo­ći. Ona na osno­vu pre­ci­zno de­fi­ni­sa­nih kri­te­ri­ju­ma ci­je­ni oprav­da­nost za­htje­va vjer­skih za­jed­ni­ca za ma­te­ri­jal­nu po­moć, i mi­ni­stru pred­la­že da odo­bri ma­te­ri­jal­nu po­moć. Mi­ni­star to ra­di na osno­vu za­ključ­ka Ko­mi­si­je i na osno­vu uskla­đe­no­sti za­htje­va i za­ključ­ka sa pra­vi­li­ma i za­ko­nom. Ko­mi­si­ja ima pra­vo da od vjer­skih za­jed­ni­ca tra­ži iz­vje­štaj o upo­tre­bi do­di­je­lje­nih sred­stva i ako se utvr­di da je ne­na­mjen­ski upo­tri­je­bi­la iz­dvo­je­na sred­stva mo­že tra­ži­ti nji­hov po­vra­ćaj. Ako je Džo­mić, ka­ko ka­že, du­bo­ko uvje­ren da su ovi ak­ti i rje­še­nja ne­za­ko­ni­to do­ni­je­ti, ima mo­guć­nost da to pro­vje­ri pred nad­le­žnim or­ga­ni­ma. Na osno­vu Džo­mi­će­ve sa­mo­u­vje­re­no­sti mo­že se po­sta­vi­ti pi­ta­nje za­što se Mi­tro­po­li­ja cr­no­gor­sko-pri­mor­ska na osno­vu ovih kri­te­ri­ju­ma obra­ti­la Mi­ni­star­stvu za ma­te­ri­jal­nu po­moć i za­što je na osno­vu mi­ni­stro­vih rje­še­nja pri­mi­la 25.342 eura – na­vo­di se u sa­op­šte­nju mi­ni­star­stva.
Po­ru­ču­ju da Džo­mić ne tre­ba da bri­ne o pro­fe­si­ji mi­ni­stra ili bi­lo kog slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka u mi­ni­star­stvu jer oni, ka­ko na­vo­de, ima­ju do­volj­no zna­nja da svoj po­sao ra­de u skla­du sa za­ko­nom „jer su na svo­je funk­ci­je iza­bra­ni u skla­du sa za­ko­nom”.
– Za svoj rad mi­ni­star i svi slu­žbe­ni­ci i na­mje­šte­ni­ci od­go­va­ra­ju u skla­du sa za­ko­nom. Pot­pu­na je iz­mi­šljo­ti­na Džo­mi­ća da je u Mi­ni­star­stvu za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va na­stao ha­os u ve­zi sa op­štim i kon­kret­nim prav­nim ak­ti­ma u po­gle­du na­či­na i po­stup­ka nji­ho­ve pri­pre­me i do­no­še­nja i nji­ho­vih tu­ma­če­nja i pri­mje­ne. Svi prav­ni ak­ti i od­lu­ke u mi­ni­star­stvu do­no­se se, tu­ma­če i pri­mje­nju­ju u skla­du sa Usta­vom, za­ko­nom i pro­pi­si­ma i za to je do­kaz či­nje­ni­ca da go­to­vo ni­jed­na od­lu­ka mi­ni­star­stva ni­je ospo­re­na pred nad­le­žnim dr­žav­nim orga­ni­ma. Za­to Džo­mi­će­vu iz­ja­vu o pro­fe­si­o­nal­nim i struč­nim ka­pa­ci­te­ti­ma mi­ni­star­stva mo­že­mo oci­je­ni­ti kao ne­u­te­melj­nu i ma­li­ci­o­znu – ka­za­li su u tom re­so­ru.
Is­ta­kli su da je ne­tač­na Džo­mi­će­va tvrd­nja da je mi­ni­star­stvo po­kro­vi­telj Cr­no­gor­ske pra­vo­slav­ne cr­kve.
– Mi­ni­star­stvo u skla­du sa Usta­vom i za­ko­nom, sve vjer­ske za­jed­ni­ce tre­ti­ra na jed­nak na­čin i ne­ma i po­vla­šće­nih, ni dr­žav­nih cr­ka­va ni­ti vjer­skih za­jed­ni­ca – tvr­de u tom re­so­ru.
A.T.


Pre­ma svi­ma rav­no­prav­ni

Osvr­ću­ći se na Džo­mi­će­ve ko­men­ta­re na na­crt za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti, iz mi­ni­star­stva su po­no­vi­li stav da je pred­lo­že­ni tekst usa­gla­šen sa prav­nim po­ret­kom Cr­ne Go­re i me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma u ovoj obla­sti.
– Cilj mi­ni­star­stva je da se u da­ljoj pr­o­ce­du­ri usva­ja­nja ovog za­ko­na po­stig­ne što ve­ća sa­gla­snost dr­ža­ve i svih vjer­skih za­jed­ni­ca i da to bu­de u skla­du sa prav­nim po­ret­kom Cr­ne Go­re i me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma. Džo­mi­će­ve tvrd­nje svje­do­če da ni­je do­bro shva­tio na­crt za­ko­na i da zbog to­ga da­je po­gre­šna tu­ma­če­nja. Mi­ni­starstvvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va sa­op­šta­va da će i u na­red­nom pe­ri­o­du pre­ma svim vjer­skim za­jed­ni­ca­ma ima­ti jed­nak i rav­no­pra­van od­nos i da će bes­kom­pro­mi­sno pro­mo­vi­sa­ti i šti­ti­ti ljud­ska pra­va u ovoj obla­sti – po­ru­či­li su iz ovog re­so­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"