Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-08-12 ŠEF MOJKOVAČKE POLICIJE I BRAT SEKRETARA VIJEĆA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST VITOMIR VELJOVIĆ OBJAŠNJAVA VRIJEDNU NEKRETNINU ROĐAČKIM POKLONOM
Stan od 100.000, a plata 700 eura
Veselin Veljović Stan od 100.000, a plata 700 eura Vitomir Veljović kupio je prije nekoliko godina u Podgorici stan od 116 kvadrata i garažu od 19 m2. Prema zvaničnim podacima, njegova plata poslednjih godina nije prelazila 700 eura
-Šef moj­ko­vač­ke po­li­ci­je Vi­to­mir Ve­ljo­vić, ro­đe­ni brat se­kre­ta­ra Vi­je­ća za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost Cr­ne Go­re Ve­se­li­na Ve­ljo­vi­ća, ob­ja­šnja­va da je stan u Pod­go­ri­ci ko­ji vri­je­di oko 100.000 ste­kao za­hva­lju­ju­ći po­klo­nu nje­go­vog stri­ca iz Be­o­gra­da.
Ra­di se o sta­nu od 116 kva­dra­ta i ga­ra­ži od 19 m2, ko­ji se na­la­ze u pod­go­rič­kom na­se­lju Sta­ri aero­drom. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, nje­go­va pla­ta po­sled­njih go­di­na ni­je pre­la­zi­la 700 eura. On tvr­di da je no­vac za stan do­bio kao po­klon od stri­ca iz Be­o­gra­da.
– No­vac sam do­bio od stri­ca iz Be­o­gra­da na po­klon. Po­mo­gao mi je da ku­pim stan. Oko to­ga ne bih mo­rao da vas in­for­mi­šem, ali sam vam sva­ka­ko ka­zao ka­ko je­ste. Moj stric je go­di­na­ma ra­dio u Li­bi­ji. Ina­če, ja ne­mam sa­mo jed­no pri­ma­nje u po­li­ci­ji. Pred­sjed­nik sam Ko­mi­si­je za vo­zač­ke is­pi­te već 10-ak go­di­na. Imam svo­je objek­te ko­je da­jem pod za­kup. Da­kle, imao sam i ja nov­ca da se­bi priu­štim ne­kret­ni­nu, ali sam vam re­kao ka­ko sam je ku­pio – ka­zao je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru šef moj­ko­vač­ke po­li­ci­je.
Pre­ma po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne, Vi­to­mir Ve­ljo­vić po­red sta­na i ga­ra­že u Pod­go­ri­ci ima ne­po­kret­nu imo­vi­nu i u rod­nom Pod­bi­šću kod Moj­kov­ca.
Ra­di se o ku­ći od 80 m2 i dvo­ri­štu od 347 m2, ko­je di­je­li sa bra­ćom Ve­se­li­nom i Alek­som Ve­ljo­vi­ćem i još jed­nim ro­đa­kom. U istom mje­stu, šef moj­ko­vač­ke po­li­ci­je vo­di se kao vla­snik 1/1 – 5.937 kva­dra­ta ne­po­kre­no­sti (ku­ća, pa­šnjak, voć­njak, nji­ve, šu­me...). Bra­ća Ve­ljo­vi­ći u Pod­bi­šću ima­ju u svom vla­sni­štvu i li­va­du od 15.843 kva­dra­ta i auto­put od 452 m2.
U po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne ne mo­že se vi­dje­ti kad je tač­no ku­pljen stan, ali se vi­di da je pro­mje­na li­sta ne­po­kret­no­sti iz­vr­še­na 2012. go­di­ne. Ta­da je Ve­ljo­vić oba­vljao po­slo­ve ko­man­di­ra moj­ko­vač­ke po­li­ci­je, za ko­je je do­bi­jao pla­tu, pre­ma ne­zva­nič­nim po­da­ci­ma, ne ve­ću od 550 eura.
Ta­ko­đe, u ka­ta­sta­r­skim po­da­ci­ma ne­ma op­te­će­nja na nje­go­vu imo­vi­nu, ta­ko da ni­je po­di­zao kre­dit ka­ko bi ku­pio stan. Vl.O.
  • Drustvo
    Ranije - Drustvo

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"