Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA NA TENDER ZA UKLANJANJE GRITA IZ BIJELE ISTIČE U PONEDJELJAK
Dokumentaciju otkupilo 50 kompanija
Grit u Bijeloj Dokumentaciju otkupilo 50 kompanija
Ten­der­sku do­ku­men­ta­ci­ju na me­đu­na­rod­nom ten­de­ru za ukla­nja­nje opa­snog gri­ta iz Bi­je­le ot­ku­pi­lo je 50 kom­pa­ni­ja, sa­op­šte­no je za „Dan” iz Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne. Dru­gi ten­der je ras­pi­san po­lo­vi­nom sep­tem­bra, a ten­der je otvo­ren do po­ne­djelj­ka, 23. ok­to­bra.
– Bu­du­ći da je ten­der još otvo­ren, a ima­ju­ći u vi­du pro­ce­du­re na osno­vu ko­jih se spro­vo­di, u ovom tre­nut­ku ni­je­smo u mo­guć­no­sti da go­vo­ri­mo o ko­jim kom­pa­ni­ja­ma je ri­ječ, ka­ko ne bi­smo ugro­zi­li cje­lo­ku­pan pro­ces. In­te­re­so­va­nje na sa­da­šnjem ten­de­ru je ve­će, o če­mu go­vo­ri i broj re­gi­stro­va­nih po­ten­ci­jal­nih po­nu­đa­ča – ka­za­li su u Agen­ci­ji.
To što je 50 fir­mi ot­ku­pi­lo do­ku­men­ta­ci­ju, ne zna­či da će sve do­sta­vi­ti po­nu­du. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, do sa­da su sa­mo če­ti­ri kom­pa­ni­je do­sta­vi­le po­nu­du i ga­ran­ci­ju od 360 hi­lja­da.
Pr­vi ten­der je na­kon ne­ko­li­ko pro­du­že­ta­ka ro­ko­va na kra­ju pro­pao, ka­ko bi se usa­gla­si­li svi de­ta­lji u ve­zi sa ukla­nja­njem opa­snog gri­ta iz Bi­je­le.
Na no­vom ten­de­ru je do­zvo­lje­no da se grit eks­por­tu­je iz Cr­ne Go­re ne sa­mo po­mor­skim pu­tem već i dru­gim vi­do­vi­ma sa­o­bra­ća­ja, drum­skim i že­lje­znič­kim, što pr­vim ten­de­ru ni­je bi­lo omo­gu­će­no. Iako su drum­ski i že­lje­znič­ki pre­voz gri­ta da­le­ko opa­sni­ji za oko­li­nu, oni su i sku­plji. Po­sled­nja ana­li­za ita­li­jan­skog kon­sul­tan­ta Am­bi­e­ne­te po­ka­za­la je da je pre­voz drum­skim i že­lje­znič­kim pu­tem de­set pu­ta sku­plji u od­no­su na po­mor­ski i da je opa­sni­ji po oko­li­nu i ži­vot­nu sre­di­nu.
Osim to­ga, no­vi mo­di­fi­ko­va­ni ten­der omo­gu­ća­va da se od po­sto­je­ćih ko­li­či­na gri­ta je­dan dio me­to­da­ma pro­si­ja­va­nja i tre­ti­ra­nja iz opa­snog kon­ver­tu­je u bez­o­pa­san i kao ta­kav mo­že da osta­ne u od­go­va­ra­ju­ćim de­po­ni­ja­ma ili da ima dru­gu upo­tre­bu.
U Bro­do­gra­di­li­štu se na­la­zi 133.114 to­na gri­ta. Iz Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne ra­ni­je je sa­op­šte­no da je ukup­na ko­li­či­na opa­snog ma­te­ri­ja­la ko­ja se na­la­zi na toj lo­ka­ci­ji, i ko­ja će bi­ti iz­ve­ze­na, ka­ko je pla­ni­ra­no pro­jek­tom, 109.556 to­na. Od to­ga, 54.478 to­na či­ni opa­sni grit, a osta­tak kon­ta­mi­ni­ra­no ze­mlji­šte ko­je će, ta­ko­đe, bi­ti iz­ve­ze­no. Pre­o­sta­lih 23.558 to­na neo­pa­snog gri­ta bi­će tre­ti­ra­no u Bro­do­gra­di­li­štu. Re­me­di­ja­ci­ja tla i od­vo­že­nje gri­ta sa lo­ka­ci­je Br­do­gra­di­li­šta dio je pro­jek­ta „Upra­vlja­nje in­du­strij­skim ot­pa­dom i či­šće­nje“ u okvi­ru ko­jeg tre­ba da bu­du sa­ni­ra­ne cr­ne eko­lo­ške tač­ke u Cr­noj Go­ri. Fi­nan­si­ra ga Svjet­ska ban­ka sa 50 mi­li­o­na eura.D.M.


Ne do­zvo­lja­va­ju tran­sport u ra­su­tom sta­nju

Prema na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, u no­vom te­ne­de­ru je pre­ci­zi­ra­no da se grit ne mo­že tran­spor­to­va­ti u ra­su­tom sta­nju, već će bi­ti neo­p­hod­no nje­go­vo pre­pa­ki­va­nje u ve­li­ke džam­bo vre­će, što će iz­i­ski­va­ti no­ve tro­ško­ve i uspo­ri­ti ope­ra­ci­ju. Jed­na ate­sti­ra­na džam­bo vre­ća za­pre­mi­ne hi­lja­du ki­lo­gra­ma na tr­ži­štu ko­šta oko osam eura, a za ovu ope­ra­ci­ju bi­će neo­p­hod­no oko 100 hi­lja­da ta­kvih vre­ća.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"