Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo UBR 1990. PODSJEĆA NA STRADANJA LEGITIMNE VOJSKE JUGOSLAVIJE ČIJA SE ŽRTVA PREĆUTKUJE Sjećanje na pale borce JNA
Udru­že­nje bo­ra­ca ra­to­va od 1990. go­di­ne Cr­ne Go­re pod­sje­ća jav­nost da su pri­je 26 go­di­na, 6. de­cem­bra 1991. go­di­ne, u bor­ba­ma pri­pad­ni­ka tre­ćeg ba­ta­ljo­na Tre­binj­ske bri­ga­de sa hr­vat­skom pa­ra­voj­skom oko utvr­đe­nja Im­pe­ri­jal na Sr­đu, po­gi­nu­li voj­ni­ci JNA Jo­žef Me­sa­roš, Ma­đar iz Su­bo­ti­ce, Sa­laj­din Ri­zva­ni, Al­ba­nac iz Te­to­va, Ni­no­slav Bla­go­je­vić, Sr­bin iz Pi­ro­ta, Bo­žo Di­vljan, Sr­bin iz Gac­ka i Mi­o­slav Ta­so­vac, Sr­bin iz Tre­bi­nja. Po­gi­bi­ji ovih voj­ni­ka, ko­ji su se u Tre­binj­skoj bri­ga­di na­šli pri­li­kom slu­že­nja voj­nog ro­ka, ka­ko pod­sje­ća­ju, do­pri­nio je iz­o­sta­nak ja­če ar­ti­lje­rij­ske po­dr­ške nji­ho­voj je­di­ni­ci ko­ji je od stra­ne ko­mand­nog ka­dra bio do­go­vo­ren pret­hod­nog da­na.
– Pod­sje­ća­mo da je to­ga da­na po­lo­žaj 3. ba­ta­ljo­na Tre­binj­ske bri­ga­de gra­na­ti­ran iz utvr­đe­nja Im­pe­ri­jal na Sr­đu i ši­reg pod­ruč­ja Du­brov­ni­ka, uklju­ču­ju­ći i zi­di­ne Sta­rog gra­da. Od­go­vara­ju­ći na va­tru, pri­pad­ni­ci Tre­binj­ske bri­ga­de su dej­stvo­va­li po ci­lje­vi­ma sa ko­jih su gra­na­ti­ra­ni, pri če­mu je vi­še gra­na­ta pa­lo i na du­bro­vač­ki Sta­ri grad pod za­šti­tom UNE­SKO-a. Taj do­ga­đaj, ko­ji su­štin­ski ni­je is­tra­žen ma­da je bio pred­met ras­pra­ve na su­đe­nju ofi­ci­ri­ma JNA u Ha­škom tri­bu­na­lu, opre­di­je­lio je da Hr­vat­ska do­bi­je pro­pa­gand­ni rat pro­tiv JNA. Uz kla­nja­nje sje­ni­ma bo­ra­ca JNA ko­ji su po­gi­nu­li na dan bom­bar­do­va­nja Sta­rog gra­da, upu­ću­je­mo jav­ni po­ziv da se taj do­ga­đaj, zbog op­tu­žbi na ra­čun cr­no­gor­skih re­zer­vi­sta i Cr­ne Go­re, ko­nač­no jav­no ras­pra­vi i da Vla­da Cr­ne Go­re re­a­gu­je na rat­no-po­rat­nu pro­pa­gan­du u Cr­noj Go­ri u ko­rist Hr­vat­ske, ko­ja ne od­go­va­ra isti­ni, a na šte­tu je Cr­ne Go­re i pra­vič­nog raz­gra­ni­če­nja sa Hr­vat­skom na Pre­vla­ci – ka­že pred­sjed­nik Udru­že­nja Ra­dan Ni­ko­lić.
On na­vo­di da u okvi­ru is­tra­ži­va­nja i pri­ku­plja­nja dokumentacije za spo­men-knji­gu bor­ci­ma iz Cr­ne Go­re pa­lim u ra­to­vi­ma 1991/99. go­di­ne, tim Udru­že­nja bo­ra­ca ra­to­va od 1990. go­di­ne Cr­ne Go­re do­šao je do do­ku­men­ta­ci­je ko­ja upu­ću­je na osno­va­nu sum­nju da je bom­bar­do­va­nje du­bro­vač­kog Sta­rog gra­da 6. de­cem­bra 1991. go­di­ne re­ži­ra­ni in­ci­dent u ko­me su, po­red hr­vat­ske stra­ne, uče­stvo­va­le stra­ne oba­vje­štaj­ne slu­žbe ko­je su na plat­nom spi­sku ima­le i po­je­di­ne ofi­ci­re JNA.
– U pri­log to­me go­vo­ri i pre­ćut­ki­va­nje ime­na po­gi­nu­lih voj­ni­ka JNA na dan in­ci­den­ta na Sr­đu i či­nje­ni­ce da su Sta­ri grad 1991. go­di­ne hr­vat­ske pa­ra­voj­ne for­ma­ci­je ko­ri­sti­le kao voj­nič­ko rat­no gni­je­zdo, a je­di­ni­ce JNA ima­le strikt­no na­re­đe­nje da ni pod ko­jim uslo­vi­ma ne od­go­va­ra­ju na va­tre­ne pro­vo­ka­ci­je iz Sta­rog gra­da i nje­go­ve ne­po­sred­ne oko­li­ne. Bru­tal­na dis­kri­mi­na­ci­ja na­šeg Udru­že­nja od stra­ne Vla­de Cr­ne Go­re i me­dij­ska blo­ka­da od stra­ne upra­vo onih me­di­ja ko­ji go­di­na­ma op­tu­žu­ju Cr­nu Go­ru i cr­no­gor­ske re­zr­vi­ste za tzv. agre­si­ju na Du­br­ov­nik i bom­bar­do­va­nje Sta­rog gra­da, ja­sno uka­zu­ju o za­ro­blje­noj isti­ni u am­bi­jen­tu dik­ta­tu­re i po­li­tič­kog i ma­te­ri­jal­nog pro­fi­ter­stva, či­je se po­sle­di­ce ne­du­žni­ma obi­ja­ju o gla­vu – za­klju­ču­je Ni­ko­lić.
M.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"