Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-11 TRAGEDIJA U PORODICI MARIJANE BOGAVAC, ČIJE SU APELE ZA MATERIJALNU POMOĆ NADLEŽNI IGNORISALI
Djevojčica preminula čekajući pomoć države
Bogavac sa djecom (foto: privatna arhiva) Djevojčica preminula čekajući pomoć države Bogavac je bila korisnik socijalne pomoći do uvođenja naknada za majke sa troje djece. Otkako joj je naknada ukinuta, kao samohrana majka našla se u teškoj finansijskoj situaciji
Dvo­go­di­šnja J.B., kćer­ka Pod­go­ri­čan­ke Ma­ri­ja­ne Bo­ga­vac, ko­ja je ne­ko­li­ko pu­ta tra­ži­la po­moć nad­le­žnih zbog si­ro­ma­štva, pre­mi­nu­la je ju­če u Pod­go­ri­ci. To su sa­op­šti­li iz Ban­ke hra­ne, ko­ja je u vi­še na­vra­ta po­ma­ga­la Ma­ri­ja­ni i nje­nim kćer­ka­ma.
„Dan” je u sep­tem­bru ob­ja­vio pri­ču o Ma­ri­ja­ni i nje­noj bor­bi za bo­lji ži­vot tri ma­lo­ljet­ne kćer­ke. Na­ža­lost, sr­ce naj­mla­đe dje­voj­či­ce J.B. ju­če je sta­lo. Iz Ban­ke hra­ne su ka­za­li da je dje­voj­či­ca ima­la di­ja­be­tes ko­ji je na­sli­je­di­la od oca.
– Zna­mo da je dje­voj­či­ca ima­la po­ve­ćan še­ćer u kr­vi ko­ji je na­sli­je­di­la od oca, ko­ji ih je na­pu­stio. Ju­tros su je na­šli mo­dru i bez zna­ko­va ži­vo­ta. Za­mo­li­li bi vas, hu­ma­ne lju­de, da po­mog­ne­te ovoj po­ro­di­ci u naj­te­žem tre­nut­ku. Da im se na­đe­te pri ru­ci, uko­li­ko ima­te sna­ge za to – po­zva­li su iz Ban­ke hra­ne.
Bo­ga­vac je do uvo­đe­nja na­kna­de za maj­ke sa tr­o­je dje­ce bi­la ko­ri­snik so­ci­jal­ne po­mo­ći. Ot­ka­ko joj je na­kna­da uki­nu­ta, kao sa­mo­hra­na maj­ka na­šla se u te­škoj fi­na­nsij­skoj si­tu­a­ci­ji.
– Po­ku­ša­va­la je da ra­di i za­ra­di, ali to ni­je bi­lo do­volj­no. Zbog ne­pla­ća­nja ra­ču­na is­klju­če­na im je stru­ja, a pri­je­će­no im je ise­lja­va­njem iz pod­sta­na­r­skog sta­na zbog du­go­va­nja – ka­za­li su iz te hu­ma­ni­tar­ne fon­da­ci­je.
Iz Ban­ke hra­ne su sa­op­šti­li da su ju­če o ovom slu­ča­ju oba­vi­je­sti­li nad­le­žne usta­no­ve i za­mo­li­li ih za po­moć.
– In­for­mi­sa­li smo Cen­tar za so­ci­jal­ni rad, Se­kre­ta­ri­jat za so­ci­jal­no, mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, gra­do­na­čel­ni­ka, Op­šti­nu Pod­go­ri­ca – sa­op­šti­li su iz Ban­ke hra­ne.
Ma­ri­ja­na je ra­ni­je u iz­ja­vi za „Dan” ka­za­la da joj je naj­ve­ća bri­ga ka­ko pre­hra­ni­ti tri ma­lo­ljet­ne kćer­ke. Po­red si­ro­ma­štva, u ko­jem već go­di­na­ma ži­ve, op­te­re­ći­va­li su je du­go­vi ko­je je ima­la pre­ma sta­no­dav­cu, du­go­va­nja za stru­ju. Sa svo­jim kćer­kam i po de­set da­na je pro­vo­di­la u mra­ku zbog ne­mo­guć­no­sti da pla­ti du­go­ve za stru­ju.
Ona se ža­li­la da ne­ma ni­ka­kvu po­moć in­sti­tu­ci­ja. Uki­nu­ta joj je na­kna­da ko­ju je pri­ma­la po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, a so­ci­jal­ne slu­žbe su je od­bi­le čak i za jed­no­krat­nu so­ci­jal­nu po­moć. Ma­ri­ja­na nam je ra­ni­je ka­za­la da op­sta­je za­hva­lju­ju­ći po­mo­ći ve­li­ko­du­šnih gra­đa­na i hu­ma­ni­tar­noj fon­da­ci­ji Ban­ka hra­ne, ko­ja im po­ma­že u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na. 
Ma­ri­ja­na i nje­ne kćer­ke ima­le su si­gu­ran sa­mo je­dan obrok dnev­no, ko­ji do­bi­ja­ju od Na­rod­ne ku­hi­nje pri Sa­bor­nom hra­mu Hri­sto­vog vas­kr­se­nja u Pod­go­ri­ci.
– Gle­da­te ka­ko ne­či­je di­je­te je­de ne­što, a ne­ma­te svom da ku­pi­te – ka­za­la je ona ra­ni­je za „Dan”. Iz Ban­ke hra­ne su ka­za­li da će dje­voj­či­ca bi­ti sa­hra­nje­na sju­tra na gro­blju u Za­go­ri­ču.A.O.


Po­moć po­ro­di­ci

Ban­ka hra­ne po­zva­la je gra­đa­ne da po­mog­nu une­sre­će­noj po­ro­di­ci. Ži­ro ra­čun za po­moć ovoj po­ro­di­ci je kod So­si­je­te že­ne­ral ban­ke, broj 550-0100400472240-31 na ime Ma­ri­ja­ne Bo­ga­vac.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"