Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-11 TRAGEDIJA U PORODICI MARIJANE BOGAVAC, ČIJE SU APELE ZA MATERIJALNU POMOĆ NADLEŽNI IGNORISALI
Djevojčica preminula čekajući pomoć države
Bogavac sa djecom (foto: privatna arhiva) Djevojčica preminula čekajući pomoć države Bogavac je bila korisnik socijalne pomoći do uvođenja naknada za majke sa troje djece. Otkako joj je naknada ukinuta, kao samohrana majka našla se u teškoj finansijskoj situaciji
Dvo­go­di­šnja J.B., kćer­ka Pod­go­ri­čan­ke Ma­ri­ja­ne Bo­ga­vac, ko­ja je ne­ko­li­ko pu­ta tra­ži­la po­moć nad­le­žnih zbog si­ro­ma­štva, pre­mi­nu­la je ju­če u Pod­go­ri­ci. To su sa­op­šti­li iz Ban­ke hra­ne, ko­ja je u vi­še na­vra­ta po­ma­ga­la Ma­ri­ja­ni i nje­nim kćer­ka­ma.
„Dan” je u sep­tem­bru ob­ja­vio pri­ču o Ma­ri­ja­ni i nje­noj bor­bi za bo­lji ži­vot tri ma­lo­ljet­ne kćer­ke. Na­ža­lost, sr­ce naj­mla­đe dje­voj­či­ce J.B. ju­če je sta­lo. Iz Ban­ke hra­ne su ka­za­li da je dje­voj­či­ca ima­la di­ja­be­tes ko­ji je na­sli­je­di­la od oca.
– Zna­mo da je dje­voj­či­ca ima­la po­ve­ćan še­ćer u kr­vi ko­ji je na­sli­je­di­la od oca, ko­ji ih je na­pu­stio. Ju­tros su je na­šli mo­dru i bez zna­ko­va ži­vo­ta. Za­mo­li­li bi vas, hu­ma­ne lju­de, da po­mog­ne­te ovoj po­ro­di­ci u naj­te­žem tre­nut­ku. Da im se na­đe­te pri ru­ci, uko­li­ko ima­te sna­ge za to – po­zva­li su iz Ban­ke hra­ne.
Bo­ga­vac je do uvo­đe­nja na­kna­de za maj­ke sa tr­o­je dje­ce bi­la ko­ri­snik so­ci­jal­ne po­mo­ći. Ot­ka­ko joj je na­kna­da uki­nu­ta, kao sa­mo­hra­na maj­ka na­šla se u te­škoj fi­na­nsij­skoj si­tu­a­ci­ji.
– Po­ku­ša­va­la je da ra­di i za­ra­di, ali to ni­je bi­lo do­volj­no. Zbog ne­pla­ća­nja ra­ču­na is­klju­če­na im je stru­ja, a pri­je­će­no im je ise­lja­va­njem iz pod­sta­na­r­skog sta­na zbog du­go­va­nja – ka­za­li su iz te hu­ma­ni­tar­ne fon­da­ci­je.
Iz Ban­ke hra­ne su sa­op­šti­li da su ju­če o ovom slu­ča­ju oba­vi­je­sti­li nad­le­žne usta­no­ve i za­mo­li­li ih za po­moć.
– In­for­mi­sa­li smo Cen­tar za so­ci­jal­ni rad, Se­kre­ta­ri­jat za so­ci­jal­no, mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, gra­do­na­čel­ni­ka, Op­šti­nu Pod­go­ri­ca – sa­op­šti­li su iz Ban­ke hra­ne.
Ma­ri­ja­na je ra­ni­je u iz­ja­vi za „Dan” ka­za­la da joj je naj­ve­ća bri­ga ka­ko pre­hra­ni­ti tri ma­lo­ljet­ne kćer­ke. Po­red si­ro­ma­štva, u ko­jem već go­di­na­ma ži­ve, op­te­re­ći­va­li su je du­go­vi ko­je je ima­la pre­ma sta­no­dav­cu, du­go­va­nja za stru­ju. Sa svo­jim kćer­kam i po de­set da­na je pro­vo­di­la u mra­ku zbog ne­mo­guć­no­sti da pla­ti du­go­ve za stru­ju.
Ona se ža­li­la da ne­ma ni­ka­kvu po­moć in­sti­tu­ci­ja. Uki­nu­ta joj je na­kna­da ko­ju je pri­ma­la po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, a so­ci­jal­ne slu­žbe su je od­bi­le čak i za jed­no­krat­nu so­ci­jal­nu po­moć. Ma­ri­ja­na nam je ra­ni­je ka­za­la da op­sta­je za­hva­lju­ju­ći po­mo­ći ve­li­ko­du­šnih gra­đa­na i hu­ma­ni­tar­noj fon­da­ci­ji Ban­ka hra­ne, ko­ja im po­ma­že u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na. 
Ma­ri­ja­na i nje­ne kćer­ke ima­le su si­gu­ran sa­mo je­dan obrok dnev­no, ko­ji do­bi­ja­ju od Na­rod­ne ku­hi­nje pri Sa­bor­nom hra­mu Hri­sto­vog vas­kr­se­nja u Pod­go­ri­ci.
– Gle­da­te ka­ko ne­či­je di­je­te je­de ne­što, a ne­ma­te svom da ku­pi­te – ka­za­la je ona ra­ni­je za „Dan”. Iz Ban­ke hra­ne su ka­za­li da će dje­voj­či­ca bi­ti sa­hra­nje­na sju­tra na gro­blju u Za­go­ri­ču.A.O.


Po­moć po­ro­di­ci

Ban­ka hra­ne po­zva­la je gra­đa­ne da po­mog­nu une­sre­će­noj po­ro­di­ci. Ži­ro ra­čun za po­moć ovoj po­ro­di­ci je kod So­si­je­te že­ne­ral ban­ke, broj 550-0100400472240-31 na ime Ma­ri­ja­ne Bo­ga­vac.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"